NZEV KOLY 2 zkladn kola Rakovnk Husovo nmst

  • Slides: 13
Download presentation
NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 AUTOR: Mgr. Irena Fuksová DATUM

NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 AUTOR: Mgr. Irena Fuksová DATUM VYTVOŘENÍ: březen 2013 NÁZEV: VY_32_INOVACE_18_Český jazyk a literatura 7. ročník VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace TÉMA: Psaní zdvojených hlásek ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1427

ANOTACE Materiál je určen pro žáky 7. tříd. Slouží k upevnění znalostí o psaní

ANOTACE Materiál je určen pro žáky 7. tříd. Slouží k upevnění znalostí o psaní zdvojených hlásek 3. snímek slouží jako pracovní list. Žáci pracují samostatně, následuje společná kontrola. 5. snímek slouží jako pracovní list. Žáci pracují samostatně, také společně kontrolují. 7. snímek slouží jako pracovní list. Žáci pracují samostatně, následuje společná kontrola. 9. snímek slouží jako pracovní list. Žáci pracují společně, následuje společná kontrola. 11. snímek slouží jako pracovní list. Žáci pracují samostatně, následuje společná kontrola.

PRAVOPIS ZDVOJENÝCH HLÁSEK 1. PŘIPOJ KE SLOVŮM PŘEDPONY ROZ-, BEZ-, OD-, PODPes se ….

PRAVOPIS ZDVOJENÝCH HLÁSEK 1. PŘIPOJ KE SLOVŮM PŘEDPONY ROZ-, BEZ-, OD-, PODPes se …. . zuřil. …. . daní pracovali na pána. Lampy se …. . svítily. Bratr se …. . zlobil. Je to …. . zásadový člověk. …. . díl putoval údolím. Ivan je …. . důstojníkem. Pes je …. . dané zvíře. Přečti …. . tržená slova. Měl nečitelný …. . pis. ŘEŠENÍ

ŘEŠENÍ Pes se rozzuřil. Poddaní pracovali na pána. Lampy se rozsvítily. Bratr se rozzlobil.

ŘEŠENÍ Pes se rozzuřil. Poddaní pracovali na pána. Lampy se rozsvítily. Bratr se rozzlobil. Je to bezzásadový člověk. Oddíl putoval údolím. Ivan je poddůstojníkem. Pes je oddané zvíře. Přečti podtržená slova. Měl nečitelný podpis.

2. ROZHODNI, ZDA SE JEDNÁ O PŘEDPONU, NEBO PŘEDLOŽKU BEZ. PODLE TOHO NAPIŠ ZVLÁŠŤ,

2. ROZHODNI, ZDA SE JEDNÁ O PŘEDPONU, NEBO PŘEDLOŽKU BEZ. PODLE TOHO NAPIŠ ZVLÁŠŤ, NEBO DOHROMADY. Iva zůstala bez(radná). Bez(rady) rodičů to nezkoušej. Bez(starostně) se usmíval. Nemůžeme odejít bez(placení). Bez(tebe) tam nepůjdeme. Základní vzdělání je bez(platné). Obloha byla bez(mráčku). Chtěli bychom žít bez(starosti). ŘEŠENÍ

ŘEŠENÍ Iva zůstala bezradná. Bez rady rodičů to nezkoušej. Bezstarostně se usmíval. Nemůžeme odejít

ŘEŠENÍ Iva zůstala bezradná. Bez rady rodičů to nezkoušej. Bezstarostně se usmíval. Nemůžeme odejít bez placení. Bez tebe tam nepůjdeme. Základní vzdělání je bezplatné. Obloha byla bez mráčku. Chtěli bychom žít bez starosti.

3. DOPLŇ –NN- , - NRa…. í rosa, havra…. . pírko, de…. . ě

3. DOPLŇ –NN- , - NRa…. í rosa, havra…. . pírko, de…. . ě cvičím, bera…. . í kůže, ra…. . é brambory, dřevě…. . á mísa, jesky…. . í člověk, sezó…. . í práce, hrdi…. . í lidé, pla…. . ý poplach, kole…. . í kloub, skleně…. . á váza, ce…. . ík zboží, významná či…. . ost. ŘEŠENÍ

ŘEŠENÍ Ranní rosa, havraní pírko, denně cvičím, beraní kůže, rané brambory, dřevěná mísa, jeskynní

ŘEŠENÍ Ranní rosa, havraní pírko, denně cvičím, beraní kůže, rané brambory, dřevěná mísa, jeskynní člověk, sezónní práce, hrdinní lidé, planý poplach, kolenní kloub, skleněná váza, ceník zboží, významná činnost.

4. ODVOZUJ PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘÍPONOU NÍ- , NÝ- : Ochrana, bylina, telefon, jméno, týden,

4. ODVOZUJ PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘÍPONOU NÍ- , NÝ- : Ochrana, bylina, telefon, jméno, týden, prkno, den, okno, zákon, ráno. 5. SPRÁVNĚ PŘIŘAĎ Poddaný Nejjasnější Podaný Nejasnější člověk sešit hvězda úkol ŘEŠENÍ

ŘEŠENÍ 4. Ochranný, bylinný, telefonní, jmenný, týdenní, prkenný, denní, okenní, zákonný, ranní. 5. poddaný

ŘEŠENÍ 4. Ochranný, bylinný, telefonní, jmenný, týdenní, prkenný, denní, okenní, zákonný, ranní. 5. poddaný člověk podaný sešit nejjasnější hvězda nejasnější úkol

6. OPRAVOPISNÉ CHYBY Jsem vážně rozlobená. Miminko se usmívalo bezubou pusinkou. Znáš nejedovatější houbu?

6. OPRAVOPISNÉ CHYBY Jsem vážně rozlobená. Miminko se usmívalo bezubou pusinkou. Znáš nejedovatější houbu? Učili jsme se o měkýších. Líbila se mi tetičina taška. Sestra Ana už přijela. Koupil skleněný půlitr. Dobříští občané se sešli na náměstí. Sbíral cené známky. Koupil měký salám. ŘEŠENÍ

ŘEŠENÍ Jsem vážně rozzlobená. Miminko se usmívalo bezzubou pusinkou. Znáš nejjedovatější houbu? Učili jsme

ŘEŠENÍ Jsem vážně rozzlobená. Miminko se usmívalo bezzubou pusinkou. Znáš nejjedovatější houbu? Učili jsme se o měkkýších. Líbila se mi tetiččina taška. Sestra Anna už přijela. Koupil skleněný půllitr. Dobříšští občané se sešli na náměstí. Sbíral cenné známky. Koupil měkký salám.

ZDROJ Vlastní zdroj MICROSOFT POWERPOINT 2010 Držitel licence 2. základní škola v Rakovníku, Husovo

ZDROJ Vlastní zdroj MICROSOFT POWERPOINT 2010 Držitel licence 2. základní škola v Rakovníku, Husovo náměstí