NZEV KOLY 2 ZKLADN KOLA RAKOVNK HUSOVO NMST

  • Slides: 7
Download presentation
NÁZEV ŠKOLY: 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, HUSOVO NÁMĚSTÍ 3 AUTOR: MGR. TOMÁŠ ERICH LÜFTNER

NÁZEV ŠKOLY: 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, HUSOVO NÁMĚSTÍ 3 AUTOR: MGR. TOMÁŠ ERICH LÜFTNER DATUM VYTVOŘENÍ: ŘÍJEN 2011 NÁZEV: VY_32_INOVACE_05_8. _ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK_A_PŘÍRODA TÉMA: ZMĚNA_VNITŘNÍ_ENERGIE ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1427

Anotace • využití při výkladu tématických celků vnitřní energie, teplo • obsahuje animace –

Anotace • využití při výkladu tématických celků vnitřní energie, teplo • obsahuje animace – pohyb částic v látce (snímek 3) - zvyšování vnitřní energie (snímek 4, 5)

Všechny atomy a molekuly jsou v neustálém pohybu.

Všechny atomy a molekuly jsou v neustálém pohybu.

Součet pohybových i polohových energií všech molekul se nazývá vnitřní energie tělesa. Vnitřní energie

Součet pohybových i polohových energií všech molekul se nazývá vnitřní energie tělesa. Vnitřní energie tělesa závisí na vzájemné poloze molekul v tělese, vzrůstá s počtem molekul a s teplotou.

Vnitřní energii lze zvýšit : 1. Dotykem tělesa s jiným tělesem, které má vyšší

Vnitřní energii lze zvýšit : 1. Dotykem tělesa s jiným tělesem, které má vyšší teplotu 2. Působením síly, která koná práci (rozhýbe částice) Teplé Studené

 • Vysvětli pojem vnitřní energie? Z jakých částic se skládá? • Jak se

• Vysvětli pojem vnitřní energie? Z jakých částic se skládá? • Jak se navenek projeví zvýšení vnitřní energie? • Vysvětli pojem difúze. • Jakým způsobem můžeme změnit vnitřní energii?

Zdroje: 1. KOLÁŘOVÁ, Růžena, et al. Fyzika : Pro 8. ročník základní školy. 1.

Zdroje: 1. KOLÁŘOVÁ, Růžena, et al. Fyzika : Pro 8. ročník základní školy. 1. vydání. Praha : Prometheus, 2008. 228 s. Dostupné z WWW: <www. prometheusnakl. cz>. ISBN 978 -80 -7196 -149 -9. 2. RAUNER, Karel , et al. Fyzika 8 : pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání. Plzeň : Fraus, 2006. 128 s. Dostupné z WWW: <www. fraus. cz>. ISBN 80 -7238 -525 -9. Software: Microsoft Office Professional Plus 2010, verze 14. 06106. 5005 Držitel licence 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3