NZEV KOLY 2 zkladn kola Rakovnk Husovo nmst

  • Slides: 11
Download presentation
NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 AUTOR: Mgr. Zdeněk Brabec DATUM

NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 AUTOR: Mgr. Zdeněk Brabec DATUM VYTVOŘENÍ: prosinec 2012 NÁZEV: VY_32_INOVACE_10_9. ročník VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost TÉMA: Právní odvětví ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1427

ANOTACE: Soubor je určen k výkladu a procvičení tématu Právní odvětví v 9. ročníku.

ANOTACE: Soubor je určen k výkladu a procvičení tématu Právní odvětví v 9. ročníku. Na str. 3 a 4 mohou žáci hledat spojitost mezi obrázky a některými odvětvími práva. Na str. 5 a 6 rozhodněte zda příslušné odvětví patří do soukromého, či veřejného práva. Kliknutím na název odvětví ověříte správnost. Na str. 7 a 8 spojte perem odvětví v levém sloupci s pojmy ve sloupci pravém. Správnost ověřte kliknutím na modré pojmy. Na str. 9 zakroužkujte perem příslušnou barvou tři pr. odvětví, tři pr. předpisy a tři pr. normy. Správnost ověřte kliknutím na zakroužkované pojmy. Na str. 10 zakroužkujte perem stejnou barvou vždy pr. odvětví, pr. předpis a pr. normu, které k sobě patří. Správnost ověřte kliknutím na zakroužkované pojmy.

rodinné ústavní trestní občanské pracovní

rodinné ústavní trestní občanské pracovní

finanční správní živnostenské obchodní

finanční správní živnostenské obchodní

soukromé veřejné rodinné ústavní trestní občanské pracovní

soukromé veřejné rodinné ústavní trestní občanské pracovní

veřejné soukromé finanční správní živnostenské obchodní

veřejné soukromé finanční správní živnostenské obchodní

rodinné pracovní trestní živnostenské vstup do manželství ohlášení živnosti nárok na dovolenou padělání bankovek

rodinné pracovní trestní živnostenské vstup do manželství ohlášení živnosti nárok na dovolenou padělání bankovek

občanské finanční obchodní ústavní vznik obch. společnosti schvalování zákonů nakládání s penězi státu autorské

občanské finanční obchodní ústavní vznik obch. společnosti schvalování zákonů nakládání s penězi státu autorské právo

pr. odvětví právo volit ústavní právo volební zákon pr. předpis právo vlastnit majetek občanské

pr. odvětví právo volit ústavní právo volební zákon pr. předpis právo vlastnit majetek občanské právo občanský zákoník pr. norma zákon o rodině rodinné právo vyživovací povinnost

pr. odvětví právo volit ústavní právo volební zákon pr. předpis právo vlastnit majetek občanské

pr. odvětví právo volit ústavní právo volební zákon pr. předpis právo vlastnit majetek občanské právo občanský zákoník pr. norma zákon o rodině rodinné právo vyživovací povinnost

Zdroje: • • Kolektiv autorů, Občanská výchova 9. , Nakladatelství Fraus, Plzeň 2006 ISBN

Zdroje: • • Kolektiv autorů, Občanská výchova 9. , Nakladatelství Fraus, Plzeň 2006 ISBN 80 -7238 -528 -3. Ilustrace: www. office. microsoft. com Software: Microsoft Power. Point 2010 držitel licence 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3