NZEV KOLY 2 zkladn kola Rakovnk Husovo nmst

  • Slides: 8
Download presentation
NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 AUTOR: Mgr. Irena Fuksová DATUM

NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 AUTOR: Mgr. Irena Fuksová DATUM VYTVOŘENÍ: říjen 2012 NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_Český jazyk 7. ročník VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace TÉMA: Opakování literárních pojmů ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1427

ANOTACE Materiál je určen pro žáky 7. tříd. Slouží k procvičení probraných literárních pojmů.

ANOTACE Materiál je určen pro žáky 7. tříd. Slouží k procvičení probraných literárních pojmů. Snímek č. 3 – žáci společně přiřazují autory k literárním dílům Snímek č. 4, 5, 6 – slouží jako pracovní list - žáci vybírají správnou odpověď Snímek č. 6 – žáci si kontrolují správné odpovědi, vítězí žák s nejvyšším počtem bodů Snímek č. 4, 5, 6 – žáci si společně kontrolují správné odpovědi

PŘIŘAĎ AUTORY KE SPRÁVNÝM LITERÁRNÍM DÍLŮM ALOIS JIRÁSEK IVAN OLBRACHT K. J. ERBEN BOŽENA

PŘIŘAĎ AUTORY KE SPRÁVNÝM LITERÁRNÍM DÍLŮM ALOIS JIRÁSEK IVAN OLBRACHT K. J. ERBEN BOŽENA NĚMCOVÁ KAREL ČAPEK STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI BABIČKA DEVATERO POHÁDEK FIMFÁRUM STARÉ POVĚSTI ČESKÉ JAN WERICH BIBLICKÉ PŘÍBĚHY EDUARD PETIŠKA KYTICE

Označ správnou odpověď 1. PERSONIFIKACE = a) přenesení významu na základě podobnosti b) zosobnění

Označ správnou odpověď 1. PERSONIFIKACE = a) přenesení významu na základě podobnosti b) zosobnění c) opak d) skrytý význam 2. METAFORA = a) zosobnění b) přirovnání c) jinotaj d) přenesení významu na základě podobnosti 3. ROMANCE = a) lyrickoepická báseň radostně laděna b) lyrickoepická báseň pochmurně laděna c) výpravná báseň zabývající se hrdiny a hrdinskými činy

4. POVĚST = a) literární dílo, jehož jádro je pravdivé, zbytek vymyšlený b) literární

4. POVĚST = a) literární dílo, jehož jádro je pravdivé, zbytek vymyšlený b) literární dílo zabývající se vznikem světa a člověka, vystupují v něm bohové c) literární dílo, ve kterém vystupují nadpřirozené bytosti, neznáme místo děje, objevují se lichá čísla, dobro vítězí nad zlem 5. OZNAČ SCHÉMA, KTERÉ OZNAČUJE STŘÍDAVÝ RÝM a) aabb b) abab c) abba d) abca abcd

6. KONTRAST = a) opak b) nové slovo c) zastaralý výraz 7. EPIKA =

6. KONTRAST = a) opak b) nové slovo c) zastaralý výraz 7. EPIKA = a) vyjádření děje b) vyjádření pocitu 8. LITERÁRNÍ POJEM LEGENDA = a) životopis světce b) výpravná epická báseň zabývající se hrdiny c) báseň popisující přírodu 9. ARCHAISMUS = a) novotvar b) zastaralý výraz c) životopis

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 1. B 2. D 3. A 4. A 5. B 6. A

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 1. B 2. D 3. A 4. A 5. B 6. A 7. A 8. A 9. B

ZDROJ Vlastní zdroj Microsoft Power. Point 2010 Držitel licence 2. základní škola, Rakovníku, Husovo

ZDROJ Vlastní zdroj Microsoft Power. Point 2010 Držitel licence 2. základní škola, Rakovníku, Husovo náměstí