NZEV KOLY 2 zkladn kola Rakovnk Husovo nmst

  • Slides: 7
Download presentation
NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 AUTOR: Mgr. Radka Koubová DATUM

NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 AUTOR: Mgr. Radka Koubová DATUM VYTVOŘENÍ: červen 2012 NÁZEV: VY_32_INOVACE_02_Český jazyk 4. ročník VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace TÉMA: Slovní druhy ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1427

Anotace : Materiál je určen pro žáky 3. a 4. ročníku. Jeho tématem jsou

Anotace : Materiál je určen pro žáky 3. a 4. ročníku. Jeho tématem jsou slovní druhy. Spusťte jako prezentaci. Str. 3 – po kliknutí se objeví dělení slovních druhů a jejich přehled Str. 4 – žáci si přepíší větu do sešitu (věta se objeví po kliknutí) a určí sl. druhy všech slov Str. 5 – kontrola úkolu ze str. 4, na linku žáci vymýšlí větu se stejným pořadím slovních druhů, vyznačí ve větě ZSD (úkoly se objeví po kliknutí) Str. 6 – žáci si ústně zopakují dělení hlásek (nabíhají po kliknutí) - žáci označují kroužkem v tabulce (objeví se po kliknutí) druhy hlásek, na závěr vyplní tajenku

ohebné neohebné podstatná jména příslovce přídavná jména předložky zájmena spojky číslovky částice slovesa citoslovce

ohebné neohebné podstatná jména příslovce přídavná jména předložky zájmena spojky číslovky částice slovesa citoslovce

Anička píše u stolu domácí úkol.

Anička píše u stolu domácí úkol.

1 5 7 1 2 1

1 5 7 1 2 1

SAMOHLÁSKY KRÁTKÉ D O M Á C Í DLOUHÉ SOUHLÁSKY MĚKKÉ TVRDÉ OBOJETNÉ B

SAMOHLÁSKY KRÁTKÉ D O M Á C Í DLOUHÉ SOUHLÁSKY MĚKKÉ TVRDÉ OBOJETNÉ B Z N Š G I E F Z Ž C B H CH K A U F G N M R L Z Č E A Z T K

Zdroje: Ilustrace: www. office. microsoft. com

Zdroje: Ilustrace: www. office. microsoft. com