NZEV KOLY 2 ZKLADN KOLA RAKOVNK HUSOVO NMST

  • Slides: 8
Download presentation
NÁZEV ŠKOLY: 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, HUSOVO NÁMĚSTÍ 3 AUTOR: MGR. TOMÁŠ ERICH LÜFTNER

NÁZEV ŠKOLY: 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, HUSOVO NÁMĚSTÍ 3 AUTOR: MGR. TOMÁŠ ERICH LÜFTNER DATUM VYTVOŘENÍ: ŘÍJEN 2012 NÁZEV: VY_32_INOVACE_11_9. _ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A_PŘÍRODA TÉMA: STEJNOSMĚRNÝ_ELEKTROMOTOR ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1427

Anotace Výukový materiál slouží k výkladu téma – střídavý elektromotor 1. Snímek 3 –

Anotace Výukový materiál slouží k výkladu téma – střídavý elektromotor 1. Snímek 3 – přeměna energií ve stejnosměrném elektromotoru 2. Snímek 4 – schéma stejnosměrného elektromotoru 3. Snímek 5 – základní pojmy stator, rotor, komutátor 4. Snímek 6 – jednoduchá animace funkce komutátoru 5. Snímek 7 – opakování stejnosměrný elektromotor

Stejnosměrný elektromotor Zařízení, ve kterém dochází k přeměně elektrické energie na pohybovou - rotační

Stejnosměrný elektromotor Zařízení, ve kterém dochází k přeměně elektrické energie na pohybovou - rotační

Stejnosměrný elektromotor STATO R ROTOR KOMUTÁTOR

Stejnosměrný elektromotor STATO R ROTOR KOMUTÁTOR

Části elektromotoru Stator : nepohyblivá část elektromotoru Permanentní magnet, nebo elektromagnet Rotor: Pohyblivá část

Části elektromotoru Stator : nepohyblivá část elektromotoru Permanentní magnet, nebo elektromagnet Rotor: Pohyblivá část elektromotoru Cívka navinutá na feromagneticky měkké látce - jádru Komutátor : Mění směr proudu v otáčivé křivce - rotoru

Komutátor Při otáčení komutátoru dochází ke změně směru proudu v cívce rotoru - +

Komutátor Při otáčení komutátoru dochází ke změně směru proudu v cívce rotoru - +

Opakování 1. 2. 3. K jakým přeměnám energie dochází ve stejnosměrném elektromotoru? Napiš tři

Opakování 1. 2. 3. K jakým přeměnám energie dochází ve stejnosměrném elektromotoru? Napiš tři základní části stejnosměrného elektromotoru K čemu ve stejnosměrném elektromotoru slouží komutátor?

Zdroje: 1. KOLÁŘOVÁ, Růžena, et al. Fyzika : Pro 9. ročník základní školy. 1.

Zdroje: 1. KOLÁŘOVÁ, Růžena, et al. Fyzika : Pro 9. ročník základní školy. 1. vydání. Praha : Prometheus, 2005. 232 s. Dostupné z WWW: <http: //www. prometheus-nakl. cz>. ISBN 80 -7196 -193 -0. 2. RAUNER, Karel; HAVEL, Václav; RANDA, Miroslav. Fyzika 9 : Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání. Plzeň : Fraus, 2007. 136 s. Dostupné z WWW: <http: //www. fraus. cz>. ISBN 978 -80 -7238 -617 -8. Ilustrace: Dílo autora Software: Microsoft Office Professional Plus 2010, verze 14. 06106. 5005 Držitel licence 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3