NZEV KOLY 2 zkladn kola Rakovnk Husovo nmst

  • Slides: 12
Download presentation
NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 AUTOR: Mgr. Irena Fuksová DATUM

NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 AUTOR: Mgr. Irena Fuksová DATUM VYTVOŘENÍ: únor 2013 NÁZEV: VY_32_INOVACE_16_Český jazyk 7. ročník VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková kultura TÉMA: Opakování skladby ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1427

ANOTACE Soubor je určen k procvičení číslovek v 7. ročníku. Slouží jako pracovní listy.

ANOTACE Soubor je určen k procvičení číslovek v 7. ročníku. Slouží jako pracovní listy. Snímek č. 3 , 5, 6, 8, 10 – žáci pracují samostatně, následuje společná kontrola

OPAKOVÁNÍ SKLADBY 1. ODPOVĚZ NA OTÁZKY, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K UVEDENÉ VĚTĚ BABIČKA ZE

OPAKOVÁNÍ SKLADBY 1. ODPOVĚZ NA OTÁZKY, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K UVEDENÉ VĚTĚ BABIČKA ZE ŠUMAVY ČASTO PÍŠE SVÝM SYNŮM. 1. Přísudek je : a/ slovesný, b/ jmenný se sponou, c/ jmenný beze spony 2. Podmět je : a/ vyjádřený, b/ všeobecný, c/ nevyjádřený 3. Výraz ČASTO je : a/ předmět, b/ příslovečné určení času, c/ příslovečné určení způsobu 4. Výraz ZE ŠUMAVY je : a/ přívlastek neshodný, b/ předmět, c/ příslovečné určení místa 5. Výraz SVÝM je : a/ přívlastek neshodný, b/ doplněk c/ přívlastek shodný 6. Výraz SYNŮM je : a/ předmět, b/ příslovečné určení místa ŘEŠENÍ

ŘEŠENÍ BABIČKA ZE ŠUMAVY ČASTO PÍŠE SVÝM SYNŮM 1. Přísudek je : a/ slovesný

ŘEŠENÍ BABIČKA ZE ŠUMAVY ČASTO PÍŠE SVÝM SYNŮM 1. Přísudek je : a/ slovesný 2. Podmět je : a/ vyjádřený 3. Výraz ČASTO je : b/ příslovečné určení času 4. Výraz ZE ŠUMAVY je : a/ přívlastek neshodný 5. Výraz SVÝM je : c/ přívlastek shodný 6. Výraz SYNŮM je : a/ předmět

2. UVEDENÁ SLOVA UŽIJ VE VĚTÁCH JAKO PŘEDMĚTY A URČI JEJICH PÁD o kamarádovi

2. UVEDENÁ SLOVA UŽIJ VE VĚTÁCH JAKO PŘEDMĚTY A URČI JEJICH PÁD o kamarádovi – do něho – jablíčka – mě – maminku

3. K UVEDENÝM PODSTATNÝM JMÉNŮM DOPLŇ SHODNÉ A NESHODNÉ PŘÍVLASTKY ……………… cesta …………………. .

3. K UVEDENÝM PODSTATNÝM JMÉNŮM DOPLŇ SHODNÉ A NESHODNÉ PŘÍVLASTKY ……………… cesta …………………. . ……………… svetr ……………… děti …………………. . 4. VYHLEDEJ PŘÍSLOVEČNÁ URČENÍ A URČI DRUH Vrátili se z Prahy. Zítra přijedu. Přes zákaz to udělal. Pro nemoc úkol nesplnil. Povinnost plnil pečlivě. ŘEŠENÍ

ŘEŠENÍ 4. CVIČENÍ Vrátili se z Prahy. / z Prahy – příslovečné určení místa/

ŘEŠENÍ 4. CVIČENÍ Vrátili se z Prahy. / z Prahy – příslovečné určení místa/ Zítra přijedu. / zítra – příslovečné určení času/ Přes zákaz to udělal. / přes zákaz – příslovečné určení přípustky/ Pro nemoc úkol nesplnil. / pro úkol – příslovečné určení příčiny/ Povinnost plnil pečlivě. / pečlivě – příslovečné určení způsobu/

5. URČI, KTERÝM VĚTNÝM ČLENEM JE PODTRŽENÝ VÝRAZ Jeho cíle se rozplynuly. Zbylé papíry

5. URČI, KTERÝM VĚTNÝM ČLENEM JE PODTRŽENÝ VÝRAZ Jeho cíle se rozplynuly. Zbylé papíry vraťte. Včera pršelo. Děti běhaly bosy. Váza ze skla se rozbila. Jablka jsou již zralá. 6. SLOVO HRADU JE VE SPOJENÍ ZŘÍCENINA HRADU : a/ předmět b/ doplněk c/ přívlastek neshodný d/ přívlastek shodný ŘEŠENÍ

ŘEŠENÍ 5. URČI, KTERÝM VĚTNÝM ČLENEM JE PODTRŽENÝ VÝRAZ JEHO / přívlastek shodný /

ŘEŠENÍ 5. URČI, KTERÝM VĚTNÝM ČLENEM JE PODTRŽENÝ VÝRAZ JEHO / přívlastek shodný / cíle se rozplynuly. Zbylé papíry / předmět / vraťte. Včera / příslovečné určení času / pršelo. Děti běhaly bosy / doplněk /. Váza ze skla / přívlastek neshodný / se rozbila. Jablka jsou již zralá / přísudek jmenný se sponou/. 6. Slovo HRADU je ve spojení ZŘÍCENINA HRADU : b/ přívlastek neshodný

7. KTERÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT OBSAHUJE PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU : a/ Otec se

7. KTERÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT OBSAHUJE PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU : a/ Otec se uzdravil. b/ Otec je zdravý. c/ Uzdravený otec se vrátil. 8. PŘEDMĚT NEMŮŽE BÝT VYJÁDŘEN : a / zájmenem b / infinitivem slovesa c / slovesem v určitém tvaru ŘEŠENÍ

ŘEŠENÍ 7. KTERÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT OBSAHUJE PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU : b /

ŘEŠENÍ 7. KTERÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT OBSAHUJE PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU : b / Otec je zdravý. 8. PŘEDMĚT NEMŮŽE BÝT VYJÁDŘEN : c / slovesem v určitém tvaru

ZDROJE Vlastní zdroje MICROSOFT POWERPOINT 2010 Držitel licence 2. základní škola, Rakovníku, Husovo nám.

ZDROJE Vlastní zdroje MICROSOFT POWERPOINT 2010 Držitel licence 2. základní škola, Rakovníku, Husovo nám.