NZEV KOLY 2 zkladn kola Rakovnk Husovo nmst

  • Slides: 10
Download presentation
NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 AUTOR: Mgr. Iveta Vostrá DATUM

NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 AUTOR: Mgr. Iveta Vostrá DATUM VYTVOŘENÍ: prosinec 2012 NÁZEV: VY_32_INOVACE_20_Český jazyk a literatura 7. ročník VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace TÉMA: K. J. Erben – Štědrý večer /literární test/ ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1427

Anotace : Tento materiál je určen žákům 7. tříd Slouží jako opakování literární teorie

Anotace : Tento materiál je určen žákům 7. tříd Slouží jako opakování literární teorie a základních znalostí o K. J. Erbenovi Může být použit ke společnému opakování nebo jako samostatný test Snímek č. 3 – 8 – test Snímek č. 9 – řešení

Literární test Hoj, ty Štědrý večere, Ovocnému stromoví ty tajemný svátku! od večeře kosti

Literární test Hoj, ty Štědrý večere, Ovocnému stromoví ty tajemný svátku! od večeře kosti cože komu dobrého a zlatoušky na stěnu neseš na památku? tomu, kdo se postí. Hospodáři štědrovku, kravám po výslužce, kohoutovi česneku, ………………

1, Doplň vynechaný verš A, a cukroví služce B, hrachu jeho družce C, zrní

1, Doplň vynechaný verš A, a cukroví služce B, hrachu jeho družce C, zrní jeho družce D, a úrodu v nůšce 2, V básni je užit rým : A, abcb B, abab C, abba D, abcd

3, Urči, který z uměleckých prostředků byl v úryvku užit : A, apostrofa B,

3, Urči, který z uměleckých prostředků byl v úryvku užit : A, apostrofa B, refrén C, kontrast D, ironie 4, Poslední dva verše připomínají starobylý zvyk : A, na Vánoce se maluje na zeď zlatem B, krájení jablek C, na Štědrý den se nemá jíst D, zlaťáky pod štědrovečerním talířem

5, Ukázka je z balady : A, Vánoce B, Vánoční čas C, Štědrý večer

5, Ukázka je z balady : A, Vánoce B, Vánoční čas C, Štědrý večer D, Štědrý den 6, Uveď celé jméno autora a název sbírky, z níž je tento úryvek : ………………………….

7, Napiš, co je balada : ………………………………. . 8, Je balada : A, lyrická

7, Napiš, co je balada : ………………………………. . 8, Je balada : A, lyrická B, epická C, lyrickoepická D, svoji volbu zdůvodni ……………….

9, Mezi jaký druh literatury tento úryvek patří : A, poezie B, próza C,

9, Mezi jaký druh literatury tento úryvek patří : A, poezie B, próza C, drama D, pohádka 10, Vyjmenuj tři české autory píšící ve stejném století jako tento spisovatel : . . .

Řešení : 1, B 2, A 3, A 4, C 5, C 6, Karel

Řešení : 1, B 2, A 3, A 4, C 5, C 6, Karel Jaromír Erben : Kytice 7, Lyrickoepická báseň s pochmurným dějem končící většinou tragicky 8, C – vyjadřuje pocity i děj 9, A 10, Božena Němcová, Jan Neruda, Alois Jirásek

Vlastní zdroj MICROSOFT POWERPOINT 2010 Držitel licence 2. základní škola v Rakovníku, Husovo náměstí

Vlastní zdroj MICROSOFT POWERPOINT 2010 Držitel licence 2. základní škola v Rakovníku, Husovo náměstí 3