NZEV KOLY 2 ZKLADN KOLA RAKOVNK HUSOVO NMST

  • Slides: 8
Download presentation
NÁZEV ŠKOLY: 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, HUSOVO NÁMĚSTÍ 3 AUTOR: MGR. TOMÁŠ ERICH LÜFTNER

NÁZEV ŠKOLY: 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, HUSOVO NÁMĚSTÍ 3 AUTOR: MGR. TOMÁŠ ERICH LÜFTNER DATUM VYTVOŘENÍ: LEDEN 2013 NÁZEV: VY_32_INOVACE_15_9. _ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A_PŘÍRODA TÉMA: DIODA ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1427

Anotace Výukový materiál slouží pro výklad pojmu – DIODA Snímek 3 – složení a

Anotace Výukový materiál slouží pro výklad pojmu – DIODA Snímek 3 – složení a význam diody. Snímek 4 – dioda v propustném směru (animace – dva obvody) Snímek 5 – dioda v závěrném směru (animace – dva obvody) Snímek 6 - odpor diody Snímek 7 – dioda jako usměrňovač – tři obvody a jednoduché grafy

Polovodičová dioda Součástka, která využívá PN přechod. Propouští proud pouze v jedno směru Anoda

Polovodičová dioda Součástka, která využívá PN přechod. Propouští proud pouze v jedno směru Anoda Katoda + + - - Polovodič typu P Polovodič typu N

Dioda v propustném směru Při zapojení diody v propustném směru prochází obvodem el. proud.

Dioda v propustném směru Při zapojení diody v propustném směru prochází obvodem el. proud. A P N A

Dioda v závěrném směru Při zapojení diody v závěrném směr proud obvodem neprochází A

Dioda v závěrném směru Při zapojení diody v závěrném směr proud obvodem neprochází A N P A

Odpor diody Téměř zanedbatelný V obvodu musí být vždy s diodou zapojený spotřebič

Odpor diody Téměř zanedbatelný V obvodu musí být vždy s diodou zapojený spotřebič

Dioda jako usměrňovač Dioda se používá jako usměrňovač střídavého proudu I I I T

Dioda jako usměrňovač Dioda se používá jako usměrňovač střídavého proudu I I I T t T t

Zdroje: 1. KOLÁŘOVÁ, Růžena, et al. Fyzika : Pro 9. ročník základní školy. 1.

Zdroje: 1. KOLÁŘOVÁ, Růžena, et al. Fyzika : Pro 9. ročník základní školy. 1. vydání. Praha : Prometheus, 2005. 232 s. Dostupné z WWW: <http: //www. prometheus-nakl. cz>. ISBN 80 -7196 -193 -0. 2. RAUNER, Karel; HAVEL, Václav; RANDA, Miroslav. Fyzika 9 : Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání. Plzeň : Fraus, 2007. 136 s. Dostupné z WWW: <http: //www. fraus. cz>. ISBN 978 -80 -7238 -617 -8. Ilustrace: Dílo autora Software: Microsoft Office Professional Plus 2010, verze 14. 06106. 5005 Držitel licence 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3