Nzev ablony Inovace a zkvalitnn vuky prostednictvm ICT

  • Slides: 25
Download presentation
Název šablony: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 32/ČJ 18 , 21. 4. 2013,

Název šablony: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 32/ČJ 18 , 21. 4. 2013, Beranová Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název výukového materiálu: Tvarosloví Autor: Mgr. Hana Beranová Předmět: Český jazyk Třída: III Tematický okruh: Slovní druhy Téma: Slovní druhy – neohebné, procvičování Druh výukového materiálu: prezentace Použití ICT: interaktivní tabule, interaktivita Didaktické, metodické poznámky (popis použití výukového materiálu ve výuce): hra se slovními druhy, přiřazení slova ke slovnímu druhu

Slovní druhy neohebné Procvičování

Slovní druhy neohebné Procvičování

Urči slovní druh těchto slov Za každé správné určení si započítej 1 bod

Urči slovní druh těchto slov Za každé správné určení si započítej 1 bod

1. blízko A předložka B příslovce C částice D citoslovce

1. blízko A předložka B příslovce C částice D citoslovce

2. v A citoslovce B spojka C předložka D příslovce

2. v A citoslovce B spojka C předložka D příslovce

3. ale A spojka B předložka C citoslovce D příslovce

3. ale A spojka B předložka C citoslovce D příslovce

4. ach A citoslovce B předložka C příslovce D částice

4. ach A citoslovce B předložka C příslovce D částice

5. nebo A předložka B částice C spojka D příslovce

5. nebo A předložka B částice C spojka D příslovce

6. Ať se všechno podaří. A citoslovce B spojka C částice D příslovce

6. Ať se všechno podaří. A citoslovce B spojka C částice D příslovce

7. o A citoslovce B částice C spojka D předložka

7. o A citoslovce B částice C spojka D předložka

8. doma A citoslovce B částice C spojka D příslovce

8. doma A citoslovce B částice C spojka D příslovce

9. protože A příslovce B předložka C spojka D citoslovce

9. protože A příslovce B předložka C spojka D citoslovce

10. daleko A spojka B příslovce C částice D citoslovce

10. daleko A spojka B příslovce C částice D citoslovce

11. Což abyste bylo hodní? A částice B spojka C předložka D příslovce

11. Což abyste bylo hodní? A částice B spojka C předložka D příslovce

12. tady A citoslovce B předložka C spojka D příslovce

12. tady A citoslovce B předložka C spojka D příslovce

13. do A částice B citoslovce C spojka D předložka

13. do A částice B citoslovce C spojka D předložka

14. haf A částice B příslovce C citoslovce D spojka

14. haf A částice B příslovce C citoslovce D spojka

15. ani A částice B citoslovce C spojka D předložka

15. ani A částice B citoslovce C spojka D předložka

16. ze A spojka B částice C předložka D příslovce

16. ze A spojka B částice C předložka D příslovce

17. hrr A spojka B citoslovce C částice D předložka

17. hrr A spojka B citoslovce C částice D předložka

18. správně A částice B příslovce C spojka D citoslovce

18. správně A částice B příslovce C spojka D citoslovce

Výsledky 18 - 16 správných určení

Výsledky 18 - 16 správných určení

15 -10 správných určení

15 -10 správných určení

9 – 0 správných určení

9 – 0 správných určení

použité zdroje: http: //dl. glitter-graphics. net/pub/1041431 tuj 97 fiod 6. gif http: //files. evulik.

použité zdroje: http: //dl. glitter-graphics. net/pub/1041431 tuj 97 fiod 6. gif http: //files. evulik. webnode. cz/200000108 -8 a 5618 b 4 f 3/zv%C 3%AD%C 5%99 ata%20 gif%202. gif http: //www. google. cz/imgres? imgurl=http: //nd 01. jxs. cz/498/441/58 ec 0 febad_10514717_o 2. gif&img refurl=http: //hsimona. blog. cz/0704/trpytivazvirata&h=260&w=350&sz=136&tbnid=T 4 Iq 8 KMUMOX 3 g. M&tbnh=193&tbnw=261&prev=/searc h%3 Fq%3 D%26 tbm%3 Disch%26 tbo%3 Du&zoom=1&q=&usg=__Idq. Uns. P 9 a. ITar. Ofnbx-I 0 SBWs 4=&hl=cs&sa=X&ei=m. Ep 0 Uc. H 9 Ncbd 4 QTD 14 HACg&ved=0 CDMQ 8 g 0