Nzev a adresa koly Stedn kola zemdlsk a

  • Slides: 16
Download presentation
Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských

Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských Hrdinů 570 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Název projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0441 Využití ICT ve výuce Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_B 2. PAJ. 03 Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Odborné vzdělávání Přírodovědné vzdělávání Biologie Název tematické oblasti (sady) Systematika rostlinné říše Název vzdělávacího materiálu Mechorosty Druh učebního materiálu Prezentace Lze využít pro frontální výuku, samostatnou práci i opakování. Prezentace umožňuje žákům získat přehled o rozdělení mechů a seznámit se s ukázkami nejznámějších druhů. Na závěr je zařazeno opakování, které je procvičováním uvedených druhů mechů. Anotace Klíčová slova Hlevíky, Jatrovky, porostnice mnohotvárná, rašeliník, ploník, měřík Ročník Typická věková skupina Autor Datum zhotovení I. 16 - 19 let Ing. Bohuslava Pajurková 10. 4. 2013 www. zlinskedumy. cz

Charakteristika mechorostů: • Tělo tvoří stélka tvořící: - kořínky (rhizoidy) - stoneček (kauloid) -

Charakteristika mechorostů: • Tělo tvoří stélka tvořící: - kořínky (rhizoidy) - stoneček (kauloid) - lístečky (fyloidy). • Stélka nemá vyvinuty cévní svazky. • Rozmnožování výtrusy – tzv. rodozměnou VY_32_INOVACE_B 2. PAJ. 03 Ing. Bohuslava Pajurková

Oddělení: Třída: Hlevíky lupenitá stélka Mechorosty Třída: Jatrovky Mechy lupenitá stélka typická stélka VY_32_INOVACE_B

Oddělení: Třída: Hlevíky lupenitá stélka Mechorosty Třída: Jatrovky Mechy lupenitá stélka typická stélka VY_32_INOVACE_B 2. PAJ. 03 Ing. Bohuslava Pajurková

Hlevíky: • Hlevíček hladký – kosmopolitní druh, od nížin do 800 m n. m.

Hlevíky: • Hlevíček hladký – kosmopolitní druh, od nížin do 800 m n. m. Obr. 1 VY_32_INOVACE_B 2. PAJ. 03 Ing. Bohuslava Pajurková

Jatrovky: • Porostnice mnohotvárná Obr. 2 VY_32_INOVACE_B 2. PAJ. 03 Ing. Bohuslava Pajurková

Jatrovky: • Porostnice mnohotvárná Obr. 2 VY_32_INOVACE_B 2. PAJ. 03 Ing. Bohuslava Pajurková

Mechy: • Rašeliník obecný Obr. 3 VY_32_INOVACE_B 2. PAJ. 03 Ing. Bohuslava Pajurková

Mechy: • Rašeliník obecný Obr. 3 VY_32_INOVACE_B 2. PAJ. 03 Ing. Bohuslava Pajurková

Mechy: • Ploník obecný Obr. 4 VY_32_INOVACE_B 2. PAJ. 03 Ing. Bohuslava Pajurková

Mechy: • Ploník obecný Obr. 4 VY_32_INOVACE_B 2. PAJ. 03 Ing. Bohuslava Pajurková

Mechy: • Měřík příbuzný Obr. 5 VY_32_INOVACE_B 2. PAJ. 03 Ing. Bohuslava Pajurková

Mechy: • Měřík příbuzný Obr. 5 VY_32_INOVACE_B 2. PAJ. 03 Ing. Bohuslava Pajurková

Mechy: • Travník Schreberův Obr. 6 VY_32_INOVACE_B 2. PAJ. 03 Ing. Bohuslava Pajurková

Mechy: • Travník Schreberův Obr. 6 VY_32_INOVACE_B 2. PAJ. 03 Ing. Bohuslava Pajurková

Mechy: • Bělomech sivý Obr. 7 VY_32_INOVACE_B 2. PAJ. 03 Ing. Bohuslava Pajurková

Mechy: • Bělomech sivý Obr. 7 VY_32_INOVACE_B 2. PAJ. 03 Ing. Bohuslava Pajurková

Mechy: • Dvouhrotec chvostnatý Obr. 8 VY_32_INOVACE_B 2. PAJ. 03 Ing. Bohuslava Pajurková

Mechy: • Dvouhrotec chvostnatý Obr. 8 VY_32_INOVACE_B 2. PAJ. 03 Ing. Bohuslava Pajurková

Opakování: Poznáš tyto mechorosty? (Klikni na obrázek a zjistíš odpověď) bělomech sivý dvouhrotec chvostnatý

Opakování: Poznáš tyto mechorosty? (Klikni na obrázek a zjistíš odpověď) bělomech sivý dvouhrotec chvostnatý rašeliník obecný hlevíček hladký porostnice mnohotvárná travník Schreberův měřík příbuzný ploník obecný VY_32_INOVACE_B 2. PAJ. 03 Ing. Bohuslava Pajurková

Kde rostou? (Klikni na okraj obrázku a zjistíš odpověď) bělomech sivý dvouhrotec chvostnatý Kyselý

Kde rostou? (Klikni na okraj obrázku a zjistíš odpověď) bělomech sivý dvouhrotec chvostnatý Kyselý humus v lesích, rozkládající se dřevo měřík příbuzný v prameništích, v bažinách a rákosinách, na březích potoků, ztrouchnivělém dřevě Kyselé půdy v lesích travník Schreberův Kyselé substráty jehličnatých lesům trávníky, tlející dřevo, skály rašeliník obecný rašeliniště hlevíček hladký Ve vlhku podél cest, v příkopech, na vlhkých polích, podél lesních potůčků. ploník obecný kyselé půdy vlhkých lesů a rašelinišť, v příkopech se stojící vodou, půdních proláklinách porostnice mnohotvárná Na vlhkém zdivu, kamenech holé zemi, okrajích potoků, mokrých loukách, prameništích VY_32_INOVACE_B 2. PAJ. 03 Ing. Bohuslava Pajurková

Prostuduj si životní cyklus mechů ještě jednou v následujícím odkaze: VY_32_INOVACE_B 2. PAJ. 03

Prostuduj si životní cyklus mechů ještě jednou v následujícím odkaze: VY_32_INOVACE_B 2. PAJ. 03 Ing. Bohuslava Pajurková

Citace Obr. 1 Phaeoceros laevis OLIVER. wikipedia. org [online]. Prosinec 2004 [cit. 5. 4.

Citace Obr. 1 Phaeoceros laevis OLIVER. wikipedia. org [online]. Prosinec 2004 [cit. 5. 4. 2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3. 0 Unported na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Phaeoceros_laevis. jpg Obr. 2 Marchantia polymorpha BARTHEL, Denis. wikipedia. org [online]. 23. 11. 2004 [cit. 5. 4. 2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3. 0 Unported na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Marchantia. Polymorpha. jpg Obr. 3 Sphagnum fallax FISCHER, Christian. wikipedia. org [online]. 20. srpna 2006 [cit. 5. 4. 2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3. 0 Unported na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Sphagnum. Fallax. jpg Obr. 4 Polytrichum commune JAMES K. LINDSEY. wikipedia. org [online]. 16. září 2004 [cit. 5. 4. 2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3. 0 Unported na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Polytrichum. commune. 2. jpg Obr. 5 Plagiomnium affine BECKER, Michael. wikipedia. org/ [online]. 22. Aug. 2005 [cit. 5. 4. 2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3. 0 Unported na WWW : http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Plagiomnium_affine_2005. 08. 22_11. 21. 37 -p 8220145. jpg VY_32_INOVACE_B 2. PAJ. 03 Ing. Bohuslava Pajurková

Citace Obr. 6 Pleurozium schreberi DICKBAUCH. wikipedia. org [online]. 27. 2. 2007 [cit. 5.

Citace Obr. 6 Pleurozium schreberi DICKBAUCH. wikipedia. org [online]. 27. 2. 2007 [cit. 5. 4. 2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 2. 5 Generic na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Moos_4_db. jpg Obr. 7 Leucobryum glaucum JAMES K. LINDSEY. wikipedia. org [online]. 1 November 2005 [cit. 5. 4. 2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3. 0 Unported na WWW: http: //en. wikipedia. org/wiki/File: Leucobryum. glaucum. 2. jpg Obr. 8 Dicranum scoparium JAMES K. LINDSEY. wikipedia. org [online]. 21 September 2004 [cit. 5. 4. 2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3. 0 Unported na WWW: http: //en. wikipedia. org/wiki/File: Dicranum_scoparium. jpg Obrázky na snímku č. 11 a 12 Viz citované obrázky č. 1 – 8 VY_32_INOVACE_B 2. PAJ. 03 Ing. Bohuslava Pajurková