NYHETER I ISSFs TEKNISKE REGLER 2017 Norges Skytterforbund

  • Slides: 31
Download presentation
NYHETER I ISSFs TEKNISKE REGLER 2017 Norges Skytterforbund 20. 04. 2017

NYHETER I ISSFs TEKNISKE REGLER 2017 Norges Skytterforbund 20. 04. 2017

INNLEDNING Denne presentasjonen inneholder en opplisting av de regelpunktene som er endret i 2017

INNLEDNING Denne presentasjonen inneholder en opplisting av de regelpunktene som er endret i 2017 -reglene i forhold til 2013 -reglene. Mindre endringer (enkeltord eller justeringer) som ikke endrer betydningen av regelpunktet er ikke omtalt, men alle punktene hvor det er slike endringer er listet opp på slutten av presentasjonen. Interesserte kan selv slå opp og lese i nytt og gammelt regelverk. NB! Regelnummeret er nødvendigvis ikke det samme i de to versjonene. De mindre endringene kan være så «ubetydelige» at det eksempelvis dreier seg om et ord eller et uttrykk som i forrige versjon var med fete typer, og i 2017 versjonen er dette skrevet med normale typer, - eller det kan være at ei setning er «ombygd» , men med de samme ordene som sist.

INNLEDNING, forts, Noen regler er flyttet internt, eller mellom heftene, og noen er fjernet.

INNLEDNING, forts, Noen regler er flyttet internt, eller mellom heftene, og noen er fjernet. Slike endringer er ikke særskilt markert. Endringer i nummereringen er heller ikke markert i denne oversikten. Flere av finalene er endret i de nye reglene, og teksten er endret i omtrent alle bokstavpunktene. I denne presentasjonen er det ikke gitt detaljer om endringene. For å få full forståelse anbefales det å lese gjennom hele finaleprosedyren for de øvelser der finalene er endret. For de finalene som ikke er endret, er det en rekke mindre endringer og justeringer/presiseringer, og også for disse finalene er det endringer i teksten for svært mange av bokstavpunktene.

Regler for papirskiver Elektroniske skiver har vært del av ISSF regler i mer enn

Regler for papirskiver Elektroniske skiver har vært del av ISSF regler i mer enn 30 år, og i 2017 -reglene er alt som gjelder papirskiver og dømming av papirskiver tatt ut av regelbøkene og samlet i et eget hefte «Regler for papirskiver» .

Selvstudium Presentasjonen kan benyttes av dommere og andre interesserte som selvstudium for å oppdatere

Selvstudium Presentasjonen kan benyttes av dommere og andre interesserte som selvstudium for å oppdatere seg på regelverket. Det er en fordel at flere gjennomgår dette sammen, eksempelvis alle dommerne i en klubb eller i et område.

6. 1 Generelt, 6. 2 Sikkerhet • Nye definisjoner av en del begreper i

6. 1 Generelt, 6. 2 Sikkerhet • Nye definisjoner av en del begreper i regelverket, eksempelvis FOP og PET. • 6. 1. 2. b Godkjenning av andre konkurranser hvor det kan settes rekorder. • 6. 1. 4 Felles krav til utstyr og bekledning. • 6. 1. 5. 2. b Begrepet «klassifikasjon» er – gjennom hele regelverket – byttet ut med RTD, som står for «resultater, tidsstyring og dømming» . • 6. 2. 1. 3 Det er banepersonellets oppgave å ivareta våpensikkerheten. • 6. 2. 2. 7 Nødvendige avvik på sikkerhetsreglene skal godkjennes og kontrolleres av banesjefen.

6. 2 Sikkerhet, 6. 3 Skiver og krav til skiver, 6. 4 Baner og

6. 2 Sikkerhet, 6. 3 Skiver og krav til skiver, 6. 4 Baner og andre fasiliteter • 6. 2. 5 • 6. 3. 1. 1 • 6. 3. 4. 7 • 6. 3. 6 • 6. 4. 1. 8 • 6. 4. 2. g Internasjonalt er hørselvern med lydforsterkende virkning ikke tillatt for skyttere og trenere på FOP. I Norge er det gitt generelt unntak fra denne bestemmelsen. Omhandler vedlegget «Regler for papirskiver» . Presisering av hva som gjelder papirskiver. Beskrivelse av lerduer som skal benyttes i konkurranser og på trening. Elektroniske skivesystemer må inkludere monitorer og videoskjermer som viser treff og resultater for publikum. Flere endrede og nye punkter. Ny: Område for tørravtrekk eller oppvarming.

6. 4 Baner og andre fasiliteter • 6. 4. 2. h • 6. 4.

6. 4 Baner og andre fasiliteter • 6. 4. 2. h • 6. 4. 2. q • 6. 4. 3. 3. b • • 6. 4. 3. 3. e 6. 4. 3. 3. f 6. 4. 3. 3. h 6. 4. 3. 4 • 6. 4. 3. 5 Ny: 10 m baner må ha tilgjengelig en forsyning av komprimert luft. Det må være separate internettjenester for drift og for offentligheten. Sikkerhetsskjermer for å fange opp ukontrollerte skudd og skudd avgitt ved et uhell. Minst 285 m av 300 m baner skal være i friluft. Minst 35 m av 50 m baner skal være i friluft. Presisering, gjelder 25 m og 50 m finalebaner. Sperringen skal være minst 7 m bak standplasslinjen. Lerduebaner må ha en klokke som teller ned for å kontrollere forberedelsestiden.

6. 4 Baner og andre fasiliteter • 6. 4. 10. c Brukes standplassen også

6. 4 Baner og andre fasiliteter • 6. 4. 10. c Brukes standplassen også til 50 m skyting må den være minst 1, 25 m bred. • 6. 4. 11. 10. b Støttestativer for å øke bordets høyde til maksimum 1, 00 m. • 6. 4. 11. 10. c «Ting» på bordet ved finaler for rifle og pistol. • 6. 4. 11. 10. d Ingen stoler for skytterne på finalebaner. • 6. 4. 13 Siste setning er en utdypning av måten elektroniske skiver fungerer. • 6. 4. 14 Tabellen for krav til belysning på innendørsbaner er endret. • 6. 4. 1 Beskrivelse og krav til kunstig belysning på innendørsbaner. • 6. 4. 14. 2 Måling av lysstyrke på skiver med innebygget belysning.

6. 4 Baner og andre fasiliteter • 6. 4. 15. 3 • 6. 4.

6. 4 Baner og andre fasiliteter • 6. 4. 15. 3 • 6. 4. 16 • 6. 4. 18. 3 Viltmål: …. tralle eller skivevogn…. Punktene A, B og C i tabellen er presisert. Begrepet «skal» er erstattet med «bør» i nest siste setning. • 6. 4. 18. 5 Tegningen er endret. • 6. 4. 19. 2 Begrepet «skal» er erstattet med «bør» i andre setning. • 6. 4. 20. 1 Toleransen er endret til ± 0, 25 m. • 6. 4. 20. 2. a Beskrivelse av kastearmen på kastemaskinen på det høye og lave tårnet. • 6. 4. 20. 3 Tegningen er endret.

6. 6 Administrasjon av mesterskap • 6. 6. 1 • 6. 6. 3. 1

6. 6 Administrasjon av mesterskap • 6. 6. 1 • 6. 6. 3. 1 • 6. 6. 3. 2 • 6. 6. 3. 3 • 6. 6. 4. c • 6. 6. 5. a Punktene 6. 6. 1 og 6. 6. 1. 1 til 6. 6. 1. 4 inneholder i det alt vesentlige helt ny tekst som omhandler program, tidsplan og påmeldinger. Det skal være tilrettelagt for en hel dags trening dagen etter den offisielle ankomstdagen. Begrepet «bør» er endret til «skal» i første setning. Skytterne bør gis anledning til ytterligere trening hvis banene er tilgjengelig. Endring av påmeldinger må være gjort senest kl. 12: 00 dagen før PET for en bestemt øvelse. Nytt i regelen er bestemmelser for lerdueøvelsene.

6. 6 Administrasjon av mesterskap • 6. 6. 5. b • 6. 6. 6.

6. 6 Administrasjon av mesterskap • 6. 6. 5. b • 6. 6. 6. b • 6. 6. 6. 2. b • 6. 6. 6. 3 • 6. 6. 6. 4 • 6. 6. 6. 5 Bærekraftig alternativ. Under visse forutsetninger kan arrangøren med godkjennelse fra teknisk delegert distribuere papirløse startlister. Presisering vedr. MQS-skyttere. For andre deløvelse skal tildeling av standplasser være i samsvar med resultatene fra den første 30 skudds deløvelsen. Ny regel som omhandler tildeling av standplasser i 25 m pistoløvelsen for kvinner. Viser til art. 9. 11. 4. Viser til art. 10. 7. 3. 1.

6. 7 Konkurransebekledning og utstyr • 6. 7. 3 • 6. 7. 4. 4

6. 7 Konkurransebekledning og utstyr • 6. 7. 3 • 6. 7. 4. 4 • 6. 7. 8. 1 • 6. 7. 9. 1 Kontroll av utstyr utføres av utstyrskontrollseksjonen, hvor også den respektive konkurransejuryen er til stede. Mobiltelefoner, andre håndholdte kommunikasjonsgjenstander (f. eks. lesebrett), elektronisk utstyr eller utstyr som bæres rundt håndleddet (f. eks. smartklokker) kan ikke brukes av skytterne på standplass. Skylapper/blendere på sidene er kun tillatt for lerdueskyttere. Oppfølgingskontroller etter eliminasjons- og kvalifiseringskonkurranser, og i frammøteperioden for finaler skal utføres i samsvar med prosedyrene som er spesifisert i «ISSF Equipment Control Guidelines» .

6. 7 Konkurransebekledning og utstyr, 6. 8 Konkurransejuryer – plikter og oppgaver 6. 9

6. 7 Konkurransebekledning og utstyr, 6. 8 Konkurransejuryer – plikter og oppgaver 6. 9 Stevnefunksjonærer utnevnt av organisasjonskomiteen • 6. 7. 9. 3 • 6. 8. 12 • 6. 9. 1 Appelljuryen kan bare overprøve en diskvalifikasjon på grunnlag av en oppfølgingskontroll hvis den finner at kontrollen ikke var korrekt gjennomført. Juryen må utsette finalen dersom det foreligger en protest som kan påvirke hvem som skal delta i finalen. Det anbefales på det sterkeste å utnevne en assisterende banesjef som kan bistå banesjefen.

6. 10 Ledelse av konkurranser – elektroniske skiver (ES) • 6. 10. 4. c

6. 10 Ledelse av konkurranser – elektroniske skiver (ES) • 6. 10. 4. c Vedr. uregelmessigheter i 50 m rifle trestillingsøvelser, spesielt det som gjelder prøveskudd mellom hver stilling. • 6. 10. 9. 3. e Presisering av skudd som gjelder 10 m, 25 m, 50 m og 300 m. • 6. 10. 9. 3. g Hvis det ikke er noe sikkert bevis for at det savnede skuddet er en bom utenfor skiven kan juryen konkludere med at det har oppstått et avvik i skivesystemet og telle det ekstra skuddet istedenfor det savnede skuddet og det sist avgitte skuddet.

6. 11 Konkurranseregler 6. 12 Regler for opptreden – skyttere og ledere • 6.

6. 11 Konkurranseregler 6. 12 Regler for opptreden – skyttere og ledere • 6. 11. 3. 1 Presisering; gjelder konkurransens siste fem minutter. • 6. 11. 6. 9 Det er standplasslederen som skal ha observert uregelmessigheter. • 6. 12. 5. 1 I alle øvelser er ikke-verbal (stille) coaching tillatt. I 50 m trestillingsfinaler er verbal coaching tillatt kun i omstillingstiden (mellom stillingene). • 6. 12. 6. 2. c Diskvalifiseres en skytter i en del av en øvelse skal hans resultater fra alle deler av øvelsen strykes og skytteren listes nederst på resultatlisten med en forklaring på hvorfor han ble diskvalifisert.

6. 12 Regler for opptreden – skyttere og ledere • 6. 12. 6. 2.

6. 12 Regler for opptreden – skyttere og ledere • 6. 12. 6. 2. d Usportslig opptreden. Blir en skytter diskvalifisert for brudd på anti-dopingbestemmelsene, eller for andre alvorlige brudd på reglene eller for fysisk overgrep mot noen skal skytterens resultater strykes og forklares med "usportslig opptreden" i resultatlistene. • 6. 12. 6. 2. f Et skytelag, med en deltaker som blir diskvalifisert, skal ikke rangeres, men listes i resultatlisten som diskvalifisert. • 6. 12. 6. 2. g Når det foreligger en avstraffelse eller diskvalifikasjon, skal et jurymedlem sørge for, eller godkjenne merknader i resultatlisten med forklaring.

6. 12 Regler for opptreden – skyttere og ledere 6. 13 Funksjoneringsfeil 6. 14

6. 12 Regler for opptreden – skyttere og ledere 6. 13 Funksjoneringsfeil 6. 14 Prosedyrer for dømming og generering av resultater • 6. 12. 6. 3. a Alvorlige brudd på sikkerheten skal resultere i diskvalifikasjon. • 6. 13. 2. 1. c Våpenet ikke avgir skuddet eller ikke funksjonerer tilfredsstillende og avtrekkermekanismen er utløst. • 6. 14. 3 Distribusjon av resultatlister. Arrangører skal distribuere foreløpige og offisielle resultater. Slik distribusjon kan også skje elektronisk. • 6. 14. 4 Etter et ISSF mesterskap vil ISSFs hovedkvarter produsere en offisiell elektronisk (on-line) resultatbok.

6. 14 Prosedyrer for dømming og generering av resultater • 6. 14. 4. 2

6. 14 Prosedyrer for dømming og generering av resultater • 6. 14. 4. 2 Nye forkortelser. DQB - Diskvalifisert for usportslig oppførsel. QWR - Ny verdensrekord for kvalifiseringskonkurranser. EQWR - Tangering av verdensrekord for kvalifiseringskonkurranser. QWRJ - Ny verdensrekord for juniorer i kvalifiseringskonkurranser. QOR - Ny olympisk rekord for kvalifiseringskonkurransen. EQOR - Tangering av olympisk rekord for kvalifiseringskonkurransen.

6. 14 Prosedyrer for dømming og generering av resultater • 6. 14. 5 •

6. 14 Prosedyrer for dømming og generering av resultater • 6. 14. 5 • 6. 14. 9. 1 Den offisielle resultatlisten skal signeres av RTD-juryen. Verdensrekorder kan etableres i alle ISSFmesterskap og øvelser hvor det deles ut gullmedaljer, jfr. ISSF General Regulations, art. 3. 9. Verdensrekorder (WR) i olympiske øvelser kan etableres i finaler i de øvelsene som kun registrerer finaleresultater. Verdensrekorder (WR) i godkjente ikke-olympiske øvelser vil bli registrert iht. totalsummen.

6. 14 Prosedyrer for dømming og generering av resultater • 6. 14. 9. 3

6. 14 Prosedyrer for dømming og generering av resultater • 6. 14. 9. 3 • 6. 14. 9. 4 Junior verdensrekorder (WRJ) i olympiske øvelser etableres i finaler i de øvelsene som kun registrerer finaleresultater. Junior verdensrekorder (WRJ) i godkjente ikke-olympiske øvelser vil bli registrert iht. totalsummen. Verdensrekorder i kvalifiseringskonkurranser (QWR) og verdensrekorder i juniorkvalifiseringskonkurranser (QWRJ) kan etableres ved å registrere totalresultatet i kvalifiseringskonkurransene i alle olympiske øvelser.

6. 14 Prosedyrer for dømming og generering av resultater 6. 15 Rangering ved poenglikhet

6. 14 Prosedyrer for dømming og generering av resultater 6. 15 Rangering ved poenglikhet 6. 16 Protester og appeller • 6. 14. 9. 5 • 6. 15. 4 • 6. 16. 2. 2 Når en verdensrekord er etablert i et ISSFmesterskap skal formularet Procedures for Verification of World Records (art. 3. 12. 3. 6, vedlegg R) fylles ut og overleveres til ISSFs hovedkvarter av teknisk delegat. Presisering for rifle og pistol. I tillegg er lerduefinaler del av regelen. Også standplassleder kan stanse skytingen midlertidig i forbindelse med muntlige protester.

6. 17 Finaler i olympiske rifle- og pistoløvelser • 6. 17. 1. 2 Endring

6. 17 Finaler i olympiske rifle- og pistoløvelser • 6. 17. 1. 2 Endring i merkingen av finaleskiver på 25 m. • 6. 17. 1. 8. b Beskrivelse av prosedyre ved klage på en uventet bom i en finale. • 6. 17. 1. 8. c Flytting av en finalist fra ei skive, eller ei skivegruppe som ikke fungerer, - til ei reserveskive eller reserveskivegruppe. • 6. 17. 1. 8. d Ved enhver utsettelse av finalen/konkurransen tillates de andre finalistene å utføre løfte- og sikteøvelser. Ved forsinkelser på fem minutter eller mer skal det gis to minutter forberedelsesog prøveskuddtid. • 6. 17. 1. 10. e En eller to erfarne standplassledere skal assistere banesjefen under finalen. • 6. 17. 1. 10. h Lydtekniker må være tilgjengelig under finalen.

6. 17 Finaler i olympiske rifle- og pistoløvelser • 6. 17. 1. 11 •

6. 17 Finaler i olympiske rifle- og pistoløvelser • 6. 17. 1. 11 • 6. 17. 1. 13. b • 6. 17. 1. 13. d • 6. 17. 1. 13. i • 6. 17. 1. 13. j Isenesettelse av finalen og musikk. Finalen skal gjennomføres slik at tilskuere og TV-seere får en fullkommen forestilling, som portretterer finalistene og deres innsats på den mest appellerende og spennende måte. Finalistene kan sette fra seg utstyr på tildelt standplass 18 minutter før starttiden for finalen. Sikkerhetsflagg kan ikke fjernes før…. Skudd avgitt før kommando START skal ikke telle, men det skal trekkes 2 poeng fra første konkurranseskudd. Presisering for 25 m pistol kvinner. Skudd avgitt før det grønne lyset tennes dømmes bom, og finalisten straffes med et poeng trekk.

6. 17 Finaler i olympiske rifle- og pistoløvelser • 6. 17. 1. 13. l

6. 17 Finaler i olympiske rifle- og pistoløvelser • 6. 17. 1. 13. l Det gis ingen straff dersom en finalist som ikke er involvert i en omskyting utilsiktet lader og avgir skudd. Skuddet annulleres. • 6. 17. 1. 13. m Presiseringer som gjelder sikkerhetsflagg og i hvilke situasjoner under finalen disse skal sitte i våpenet. • 6. 17. 1. 13. n Ikke-verbal (stille) coaching er tillatt i alle finaler. I rifle 3 -stillingskonkurranser er muntlig coaching kun tillatt i omstillingsperiodene. • 6. 17. 2 Finalen er endret hva gjelder antall skudd, tidsrammer og andre forhold. Hele prosedyren bør gjennomgås. • 6. 17. 3 Det er flere mindre endringer og en del presiseringer i prosedyrene for denne finalen.

6. 17 Finaler i olympiske rifle- og pistoløvelser 6. 18 Formularer • 6. 17.

6. 17 Finaler i olympiske rifle- og pistoløvelser 6. 18 Formularer • 6. 17. 4 • 6. 17. 5 • NB • 6. 18 Det er flere mindre endringer og en del presiseringer i prosedyrene for denne finalen. Finalens format er endret og det er også en del mindre endringer og presiseringer i de ulike bokstavpunktene i denne regelen. ALLE ENDRINGENE I HVERT ENKELT PUNKT I FINALEREGLENE ER IKKE TATT MED I DENNE OVERSIKTEN/PRESENTASJONEN. Flere av formularene er justert med ny tekst, spesielt gjelder dette det nye RTD begrepet.

6. 19 ISSFs bekledningsregler – ISSF Dress Code • 6. 19. 2. 1 •

6. 19 ISSFs bekledningsregler – ISSF Dress Code • 6. 19. 2. 1 • 6. 19. 2. 2 • 6. 19. 2. 3 • 6. 19. 2. 4 Skytterne skal ha på seg klær som er passende for sportskonkurranser på internasjonalt nivå. Når de deltar i konkurransen skal skytterne ha på seg en type sportsbekledning som viser nasjonens farger og emblemer. Medlemmer i et deltagende lag bør ha på seg samme uniform som reflekterer det nasjonale forbundet de representerer. Under seiersseremonier og andre seremonier pålegges skyttere å ha på seg sin offisielle, nasjonale dress eller nasjonale treningsdress. Følger ikke skytteren denne regelen kan et jurymedlem utsette seremonien og forlange at skytteren skifter til passende klær.

6. 19 ISSFs bekledningsregler – ISSF Dress Code • 6. 19. 2. 6 •

6. 19 ISSFs bekledningsregler – ISSF Dress Code • 6. 19. 2. 6 • 6. 19. 3. 2 • 6. 19. 3. 3 • 6. 19. 3. 4 • 6. 19. 4. 1 • 6. 19. 4. 2 Beskrivelse og presisering av hva som er tillatte og ikke tillatte klær i pistolskyting. Skyttere bør ikke bruke sandaler av noe slag eller ta av seg skoene (med eller uten sokker). Skifting på standplass eller på banene er ikke tillatt. All bekledning skal være i samsvar med ISSFs regler hva gjelder eksponering av produkt- og sponsormerker. ISSFs Dress Code gjelder også for trenere når de er i arbeid på banen/e. Beskrivelse av hvordan bekledningen til jurymedlemmer skal være når de er i tjeneste.

Regelpunkter med mindre endringer 6. 1. 5. 2. d 6. 3. 4. b 6.

Regelpunkter med mindre endringer 6. 1. 5. 2. d 6. 3. 4. b 6. 4. 5. 2 6. 4. 11. 5 6. 4. 17. 1 6. 4. 19. 3. d 6. 5. a 6. 6. 6. 1 6. 2. 1. 1 6. 3. 4. c 6. 4. 6 6. 4. 11. 8 6. 4. 17. 2 6. 4. 20. 1. a 6. 5. b 6. 6. 6. 1. f 6. 2. 1. 6 6. 3. 4. 7 6. 4. 6. 1 6. 4. 15. 4 6. 4. 18. 3. a 6. 4. 20. 1. b 6. 5. e 6. 7. 1 6. 2. 2. 2 6. 3. 5. 3. a 6. 4. 6. 2 6. 4. 15. 5 6. 4. 18. 3. b 6. 4. 20. 1. c 6. 5. 1 6. 7. 6. 2. e 6. 2. 2. 3 6. 3. 6. 1 6. 4. 15. 7 6. 4. 18. 3. e 6. 4. 20. 2. b 6. 5. 2 6. 7. 7. 1 6. 2. 2. 4 6. 3. 6. 2. a 6. 4. 11. 2 6. 4. 15. 8 6. 2. 3. 3 6. 4. 3. 1 6. 4. 11. 3 6. 4. 16. 1. b 6. 4. 19. 3 6. 3. 4 6. 4. 3. 6 6. 4. 11. 4 6. 4. 16. 1. c 6. 4. 19. 3. c 6. 4. 20. 4 6. 4. 6. 3 6. 4. 18. 4 6. 4. 20. 2. d 6. 6. 4. a 6. 7. 7. 2 6. 4. 20. 2. f Det kan være flere punkter som inneholder mindre endringer. 6. 6. 6. a 6. 7. 9. 2 6. 6. 6. g 6. 8. b

Regelpunkter med mindre endringer, forts. 6. 8. c 6. 9. 2. h 6. 10.

Regelpunkter med mindre endringer, forts. 6. 8. c 6. 9. 2. h 6. 10. 7. d 6. 10. 9. 5 6. 11. 6. 9. c 6. 12. 4. c 6. 14. 1 6. 8. 1 6. 9. 2. i 6. 10. 8. 3 6. 11. 1. 1 6. 11. 8. a 6. 12. 5. 2 6. 14. 4. b 6. 16. 5. 1 6. 8. 2 6. 10. 2. d 6. 10. 9. 1. c 6. 11. 1. 1. i 6. 11. 8. b 6. 12. 5. 3 6. 14. 4. i 6. 16. 5. 2 6. 8. 3 6. 10. 3. 1 6. 10. 9. 3. b 6. 11. 1. 2. a 6. 11. 8. c 6. 12. 6 6. 14. 6 6. 16. 5. 2. b 6. 8. 6 6. 10. 4. g 6. 10. 9. 3. c 6. 11. 1. 2. g 6. 11. 8. d 6. 12. 6. 14. 7 6. 16. 5. 2. e 6. 8. 8 6. 10. 6. c 6. 10. 9. 3. d 6. 11. 1. 3 6. 11. 8. e 6. 12. 6. 1. a 6. 15. 1. e 6. 16. 6 6. 12. 2 6. 12. 6. 2 6. 16. 2. 1 6. 17. 1. 3 6. 12. 3. f 6. 12. 6. 4 6. 16. 3 6. 8. 13 6. 10. 7 6. 10. 9. 3. f 6. 11. 2. 1 6. 9. 10 6. 10. 7. c 6. 10. 9. 4. b 6. 11. 5 Det kan være flere punkter som inneholder mindre endringer. 6. 16. 4 6. 17. 1. 4

Regelpunkter med mindre endringer, forts. 6. 17. 1. 6 6. 19. 2. 5 6.

Regelpunkter med mindre endringer, forts. 6. 17. 1. 6 6. 19. 2. 5 6. 17. 1. 8. a 6. 19. 2. 8 6. 17. 1. 10. d 6. 19. 3. 1 6. 17. 1. 12 6. 17. 1. 13. k 6. 17. 1. 14 6. 17. 6 6. 17. 7 Det kan være flere punkter som inneholder mindre endringer.