NYHETER I ISSFs og NSFs PISTOLREGLER 2017 Norges

  • Slides: 14
Download presentation
NYHETER I ISSFs og NSFs PISTOLREGLER 2017 Norges Skytterforbund 20. 04. 2017

NYHETER I ISSFs og NSFs PISTOLREGLER 2017 Norges Skytterforbund 20. 04. 2017

INNLEDNING Denne presentasjonen inneholder en opplisting av de regelpunktene som er endret i 2017

INNLEDNING Denne presentasjonen inneholder en opplisting av de regelpunktene som er endret i 2017 -reglene i forhold til 2013 -reglene. Mindre endringer (enkeltord eller justeringer) som ikke endrer betydningen av regelpunktet er ikke omtalt, men alle punktene hvor det er slike endringer er listet opp på slutten av presentasjonen. Interesserte kan selv slå opp og lese i nytt og gammelt regelverk. NB! Regelnummeret er nødvendigvis ikke det samme i de to versjonene. De mindre endringene kan være så «ubetydelige» at det eksempelvis dreier seg om et ord eller et uttrykk som i forrige versjon var med fete typer, og i 2017 versjonen er dette skrevet med normale typer, - eller det kan være at ei setning er «ombygd» , men med de samme ordene som sist.

INNLEDNING, forts, Noen regler er flyttet internt, eller mellom heftene, og noen er fjernet.

INNLEDNING, forts, Noen regler er flyttet internt, eller mellom heftene, og noen er fjernet. Slike endringer er ikke særskilt markert. Endringer i nummereringen er heller ikke markert i denne oversikten. Nasjonale bestemmelser Det har de siste par årene også blitt gjort noen endringer i de nasjonale bestemmelsene, disse er også oppsummert her.

Regler for papirskiver Elektroniske skiver har vært del av ISSF regler i mer enn

Regler for papirskiver Elektroniske skiver har vært del av ISSF regler i mer enn 30 år, og i 2017 -reglene er alt som gjelder papirskiver og dømming av papirskiver tatt ut av regelbøkene og samlet i et eget hefte «Regler for papirskiver» .

Selvstudium Denne presentasjonen kan benyttes av dommere og andre interesserte som selvstudium for å

Selvstudium Denne presentasjonen kan benyttes av dommere og andre interesserte som selvstudium for å oppdatere seg på regelverket. Det er en fordel at flere gjennomgår dette sammen, eksempelvis alle dommerne i en klubb eller i et område.

8. 4 Utstyr og ammunisjon, 8. 5 Skytterens sko 8. 7 Skyteøvelser og konkurranseregler

8. 4 Utstyr og ammunisjon, 8. 5 Skytterens sko 8. 7 Skyteøvelser og konkurranseregler • 8. 4. 1. 3. a Siktemidler med fiberoptikk, med lysforsterkning eller fargereflekterende overflater er forbudt. • 8. 5. 1 Kun lave sko som ikke dekker ankelbenet (under indre og ytre ankelknoke) er tillatt. • 8. 7. 6. 2. a Når det benyttes elektroniske skiver er de grønne lampene tent i den obligatoriske tiden + 0, 1 sek. • 8. 7. 6. 2. d Hvis en skytter lader våpenet med flere patroner enn har lov til (hel serie eller fullføre en serie), eller han lader flere enn ett (1) magasin på kommando LADNING skal han straffes med trekk av to (2) poeng fra resultatet i den samme serien.

8. 7 Skyteøvelser og konkurranseregler • 8. 7. 6. 3. f Regelen har fått

8. 7 Skyteøvelser og konkurranseregler • 8. 7. 6. 3. f Regelen har fått mer utfyllende beskrivelse, spesielt hva gjelder bruk av elektroniske skiver. • 8. 7. 6. 3. h Regelen har fått mer utfyllende beskrivelse, spesielt hva gjelder bruk av elektroniske skiver. • 8. 7. 6. 4. f Regelen har fått mer utfyllende beskrivelse, spesielt hva gjelder bruk av elektroniske skiver. • 8. 7. 6. 4. g Regelen har fått mer utfyllende beskrivelse, spesielt hva gjelder bruk av elektroniske skiver. • 8. 7. 6. 5. d Regelen har fått mer utfyllende beskrivelse, spesielt hva gjelder bruk av elektroniske skiver.

8. 9 Funksjoneringsfeil i 25 m øvelser • 8. 9. 1 • 8. 9.

8. 9 Funksjoneringsfeil i 25 m øvelser • 8. 9. 1 • 8. 9. 2 Det kan ikke påberopes funksjoneringsfei. I i prøveserier, likevel kan en skytter utbedre funksjoneringsfeilen og fortsette å skyte de skuddene som ikke ble avgitt, innen tidsbegrensningen for prøveserien i den øvelsen. Skytteren kan også bytte våpen. Banesjefen må bekrefte at våpenet ikke fungerer.

8. 11 Tabell for pistoløvelser 8. 12 Tabell for pistolspesifikasjoner • Det er flere

8. 11 Tabell for pistoløvelser 8. 12 Tabell for pistolspesifikasjoner • Det er flere endringer og presiseringer i begge tabellene.

Regelpunkter med mindre endringer 8. 4. 1. 1. b 8. 4. 4. 2 8.

Regelpunkter med mindre endringer 8. 4. 1. 1. b 8. 4. 4. 2 8. 7. 6. 1. a 8. 7. 6. 3. k 8. 7. 6. 5. b 8. 9. 1. c 8. 9. 4. 6. b 8. 4. 1. 3. f 8. 5. 2 8. 7. 6. 1. b 8. 7. 6. 3. l 8. 7. 6. 5. f 8. 9. 1. d 8. 9. 4. 6. e 8. 4. 1. 4 8. 6. 1 8. 7. 6. 1. c 8. 7. 6. 3. m 8. 8. 2. 1 8. 9. 2. a 8. 10. 1 8. 4. 1. 4. c 8. 6. 3 8. 7. 6. 2. c 8. 7. 6. 4 8. 8. 2. 1. a 8. 9. 2. c 8. 10. 1. e 8. 4. 1. 6 8. 7. 1 8. 7. 6. 2. f 8. 8. 2. 2 8. 9. 4. 1. f 8. 10. 3 8. 4. 2. 2 8. 7. 6. 3. d 8. 7. 6. 4. c 8. 8. 2. 3. a 8. 9. 4. 2. g 8. 10. 3. a 8. 4. 4 8. 7. 4. a 8. 7. 6. 3. e 8. 7. 6. 4. e 8. 8. 2. 3. b 8. 9. 4. 3 8. 4. 4. 1 8. 7. 4. b 8. 7. 6. 3. i 8. 7. 6. 4. b 8. 7. 6. 4. h 8. 8. 5. 1 8. 10. 3. d 8. 9. 4. 6 Det kan være flere punkter som inneholder mindre endringer.

Nasjonale endringer foran 2015 -sesongen Det ble innført U-klasser (U 16, U 14, U

Nasjonale endringer foran 2015 -sesongen Det ble innført U-klasser (U 16, U 14, U 12) i sprintluft I øvelsene 10 m luftpistol, fallfigurer og 10 m luftpistol, standard skal alle skyttere (også ungdomsklassene) skyte 40 skudd I luftpistol klasse U 14 (13 - og 14 -åringer) måtte skytterne tidligere skyte sittende med enhånds støtte. For å lette overgangen til stående skyting ble dette endret, slik at skytterne i U 14 nå kan velge mellom å skyte sittende med enhånds støtte, eller stående med en hånd uten støtte. De kan også veksle mellom de to skytestillingene i samme stevne.

Nasjonale endringer foran 2016 -sesongen Fellesreglementet og pistolreglementet: Åpen rekrutt: Det ble gjort mindre

Nasjonale endringer foran 2016 -sesongen Fellesreglementet og pistolreglementet: Åpen rekrutt: Det ble gjort mindre tilpasninger i reglene om klasseinndeling, premiering og resultatlister ifm. den nye klassen Åpen rekrutt i luftpistol og luftrifle, for utøvere under 11 år. Klassen ble innført for å unngå at NSFs klassetilbud skal komme i konflikt med NIFs barneidrettsbestemmelser. ISSFs generelle tekniske regler, pkt. 6. 2. 2. 2: Det nasjonale tillegget om unntak for luftvåpen fra kravet om sikkerhetsflagg, ble strøket.

Nasjonale endringer foran 2016 -sesongen (forts. ) Nasjonale pistolreglement Feltpistol: I punkt 8. 25.

Nasjonale endringer foran 2016 -sesongen (forts. ) Nasjonale pistolreglement Feltpistol: I punkt 8. 25. 2. 7, 8. 25. 2. 10 og 8. 25. 7. 8 er det gjort endringer som innebærer at våpen skal være plassert i hylster, sekk, koffert e. l. når skytteren forflytter seg mellom standplasser.

Nasjonale endringer foran 2017 -sesongen Nasjonalt unntak for sikter: Det er vedtatt at den

Nasjonale endringer foran 2017 -sesongen Nasjonalt unntak for sikter: Det er vedtatt at den nye bestemmelsen i ISSFs regler om at sikter som bruker «fiberoptikk, med lysforsterkning eller fargereflekterende overflater» er forbudt, ikke skal gjelde for nasjonale øvelser. (Fotnote til pkt. 8. 25. 4. 3. 4. ) Omskyting ifm. skudd i feil skive: 8. 25. 7. 11. 2: Det presiseres at de som er utsatt for skudd i feil skive, skal ha rett til omskyting. Omskyting om medaljeplasser: 8. 25. 12. 3: Reglene for hvordan omskyting skal gjennomføres, er blitt mer spesifisert. 8. 25. 12. 3. 7: Presisering av reglene for premiering etter omskyting. Røyking på banen: 8. 25. 1. 2 Forbudet omfatter også elektroniske sigaretter (e-sigaretter).