Nyheter i i Scala 2 3 Program Inledning

  • Slides: 26
Download presentation
Nyheter i i. Scala 2. 3

Nyheter i i. Scala 2. 3

Program Inledning Översikt över viktiga funktioner i i. Scala 2. 3 – Supply Chain

Program Inledning Översikt över viktiga funktioner i i. Scala 2. 3 – Supply Chain (försörjningskedjan) – Service Management (serviceadministration) – Manufacturing (tillverkning) – Platform (plattform) – Global markets (globala marknader) Nya tredjepartsprodukter Utbildning System som stöds Frågor och svar i. Scala 2. 3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

2006 – Ett rekordår Fortune 100 snabbast växande företag Omsättning: 384 MUSD 750 nya

2006 – Ett rekordår Fortune 100 snabbast växande företag Omsättning: 384 MUSD 750 nya kunder Större genomförda produktlanseringar: – i. Scala 2. 3 – MS CRM 3. 0 – Epicor Portal – Epicor Service Connect Utmärkelser – 2006 Contact. Center. World. com Members Choice Awards – bästa eftermarknadssupporten – 2006 International Business Awards – bästa supportorganisationen i. Scala 2. 3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

i. Scala 2. 3 – historik och roll i. Scala 2. 3 SR 1

i. Scala 2. 3 – historik och roll i. Scala 2. 3 SR 1 Merge Hospitality i. Scala 2. 3 Merge LAC I Central Warehouse Business Intelligence CRM Ny Asset i. Scala 2. 2 SR 1 Ny Service Merge Pharma Access & Platform i. Scala 2. 2 SR 2 Kv 4 2007 Kv 4 2006 i. Scala 2. 2 Kv 2 2005 i. Scala 2. 1 Kv 2 2004 Kv 3 2003 Kv 2 2002 i. Scala 2. 3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

i. Scala 2. 3 – kundorientering Drivande faktorer Företagsstrategi Marknads- och produktstrategi Teman Vertikala

i. Scala 2. 3 – kundorientering Drivande faktorer Företagsstrategi Marknads- och produktstrategi Teman Vertikala branscher Globala marknader Kunder Analytiker Konkurrenter i. Scala 2. 3 Launch Overview Bolagsstyrning Centralisering och teknologi Fokus/funktioner • Hotell och restaurang • Läkemedel • Industri • Konsumentförpackade varor • Brasilien • Argentina • Övriga världen • Uppdelning av uppgifter • Säkerhet • Dataspårning • Förbättrat användargränssnitt • Applikationsgruppering © 2006 Epicor Software Corporation.

i. Scala 2. 3 – viktigaste nyheterna Brasiliansk och argentinsk lokalisering Förbättrad ledtidshantering Konfigurerbar

i. Scala 2. 3 – viktigaste nyheterna Brasiliansk och argentinsk lokalisering Förbättrad ledtidshantering Konfigurerbar navigering i Service Påbyggnad av Service Förbättrade försäljningsavtal Utläggning av MPC Säkerhet på fältnivå Nytt användargränssnitt Service Connect i. Scala 2. 3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

i. Scala 2. 3 – Supply Chain Försäljningsavtal – Reservera lager för säljåtaganden –

i. Scala 2. 3 – Supply Chain Försäljningsavtal – Reservera lager för säljåtaganden – Hantera avbeställningar – Fastställa försäljningspris i avtalet Ledtidshantering – Användardefinierade milstolpar och grupper – Faktiska datum lagras – Fungerar med ATP och övriga kalendrar Rullande inventeringar – Egen kalender – Åtkomst av inventeringslista och inventeringsresultat – Förbättrad kontroll över artiklar i. Scala 2. 3 Launch Overview Support av tredjepartslogistik – Support för alla SCM-aktiviteter via 3 PL Warehouse – Separata plocknings- och leveransfunktioner – En faktura per leverans Beställningshantering – – Plocklista och följesedel Rapport för plocklistestatus Info om ändrade godkännanden Beställning av varor från centrallager Säljorder för distributionscentra – Leveranskund per orderrad © 2006 Epicor Software Corporation.

i. Scala 2. 3 – Supply Chain Gemensam plockmodul – Plockningsverktyg – Beställning, arbetsorder

i. Scala 2. 3 – Supply Chain Gemensam plockmodul – Plockningsverktyg – Beställning, arbetsorder för underleverantörer och säljorder Lageröverföringsorder – Överföring till underleverantör – Information om och spårning av interna överföringar ATP för elektroniska order i. Scala 2. 3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

i. Scala 2. 3 – Service & avtal användbarhet & prestanda Användardefinierade databasers livscykel

i. Scala 2. 3 – Service & avtal användbarhet & prestanda Användardefinierade databasers livscykel i Service Expansionsmöjligheter i Service – Användarstyrd, automatisk påbyggnad – Meddelande till tekniker och ledning Navigering i Service – Processbaserad (intern reparation, fältreparation etc) – Minska antalet skärmbilder och klickningar samtidigt som stabiliteten bibehålls i. Scala 2. 3 Launch Overview MS Project-integration i Service – Dubbelriktad – Planering och information Laddning av huvudbok till Service – Uppdatera utfall mot planerade åtgärder – Förbättrade jämförelser Olika kundbehov – Skattekod för fakturaavgift – SM-faktura läggs till i kundreskontra – Hantering av nollfakturor – Förbättringar avseende fasta priser © 2006 Epicor Software Corporation.

i. Scala 2. 3 – Service Navigering i Service Användargränssnitt En gemensam bild för

i. Scala 2. 3 – Service Navigering i Service Användargränssnitt En gemensam bild för order Skräddarsydd efter användarens arbetssätt Skräddarsydd efter ordertyp och databehov Enklare och snabbare orderregistrering Verktygsfält inställning i. Scala 2. 3 Launch Overview Orderlayout inställning © 2006 Epicor Software Corporation.

i. Scala 2. 3 – Service Navigering i Service i. Scala 2. 3 Launch

i. Scala 2. 3 – Service Navigering i Service i. Scala 2. 3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

i. Scala 2. 3 – Service Microsoft Project-integration från Service Dubbelriktad Resursplanering och information

i. Scala 2. 3 – Service Microsoft Project-integration från Service Dubbelriktad Resursplanering och information i. Scala 2. 3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

i. Scala 2. 3 – Manufacturing Förbättrad restorderkonfiguration i MPC – Skapa ny restorder

i. Scala 2. 3 – Manufacturing Förbättrad restorderkonfiguration i MPC – Skapa ny restorder – Skapa en öppen artikellista – Skapa tillbehörslista Underleverantörer – Inköpsorder för tredjepartsanställda – Integration i 3 PL Warehouse – Utläggning av verksamheter eller kompletta arbetsorder – Integrerad faktura- och betalningscykel Flexibel värdering av färdigställda produkter Regler förbrukningsprognoser Planeringstidsgräns Selektiv MPS i. Scala 2. 3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

i. Scala 2. 3 – Platform Säkerhet och styrning Säkerhet på fältnivå – Ett

i. Scala 2. 3 – Platform Säkerhet och styrning Säkerhet på fältnivå – Ett fält eller en skärmbild – Redigering och visning per fält begränsas beroende på användare eller grupper – Förbättrad produktivitet och skydd av data Säkerhetsbehörigheter – Journaler över pågående arbeten i MPC – Inköpsorder, försäljningsorder och lager Säljorderradbehörigheter för tillägg, borttagning och justering per status Stängning av reskontror för proformabokslut Verifiering av lösenord Automatisk utloggning Lagring och hämtning av fakturabild i. Scala 2. 3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

i. Scala 2. 3 – Platform Snap Search-förbättringar Lägg upp Snap Search på verktygsraden

i. Scala 2. 3 – Platform Snap Search-förbättringar Lägg upp Snap Search på verktygsraden Lägg till Snap Search i menyn Snap Search i Snap Search-parametrar i. Scala 2. 3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

i. Scala 2. 3 – Globala marknader Brasilien Skatteredovisning Löpande bokföringsrapporter Sedelutskrift Lagstadgade datarapporter

i. Scala 2. 3 – Globala marknader Brasilien Skatteredovisning Löpande bokföringsrapporter Sedelutskrift Lagstadgade datarapporter Fakturering Skattemeddelanden Skatteinformation för leverantörs- och kundfakturor/lager – Skatte-id (CNPJ, IE) – NCM-kod för lagerartikel Validering av skatte-id Checkutskrift i. Scala 2. 3 Launch Overview Argentina Betalningshantering Information om importerade varor Delfakturering Fördröjd checkutskrift Streckkodsstöd för fakturor Dubbelbeskattningsregler Lagstadgade datarapporter Övriga världen Indien (ej tillverkning) Kanada Kazakstan Danmark lokalisering (april HF) Österrike lokalisering (april HF) © 2006 Epicor Software Corporation.

i. Scala Collect automatiserar lager-hanteringen, bl a mottagning, omflyttning, inventering och plockning i. Scala

i. Scala Collect automatiserar lager-hanteringen, bl a mottagning, omflyttning, inventering och plockning i. Scala Collect är: – en programpaketlösning från Epicor & Manufacturing System Corporation – integrerad med i. Scala genom Service Connect – innehåller datorerbjudanden från Symbol och Intermec – innehåller etikettutskriftserbjudanden från Seagull Scientific i. Scala 2. 3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

i. Scala Collect i. Scala 2. 3 Launch Overview Processer som automatiseras genom i.

i. Scala Collect i. Scala 2. 3 Launch Overview Processer som automatiseras genom i. Scala collect © 2006 Epicor Software Corporation.

Altec doc-link för i. Scala Doc-link är ett integrerat dokumenthanteringssystem (IDMS) som är direkt

Altec doc-link för i. Scala Doc-link är ett integrerat dokumenthanteringssystem (IDMS) som är direkt kopplat till i. Scala för att minimera pappersarbetet – Hämtar dokument och rapporter från i. Scala – Effektiviserar affärsprocesser med hjälp av arbetsflöden – Automatiserar vidarebefordran och distribution av alla utskrivna dokument och rapporter – Direkt åtkomst på PC: n Med doc-link kan du spara elektroniska bilder och hantera dem i ett automatiserat arbetsflöde för granskning online och godkännande direkt från din dator Doc-link kopplar samman geografiskt åtskilda enheter och affärspartners genom automatisering av datautbyte och databehandling. i. Scala 2. 3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

Integration av doc-link med i. Scala Integrationen av doc-link för leverantörsreskontra automatiserar leverantörsfakturaflödet. Fakturorna

Integration av doc-link med i. Scala Integrationen av doc-link för leverantörsreskontra automatiserar leverantörsfakturaflödet. Fakturorna vidarebefordras via nätet för godkännande, registreras i i. Scala och indexeras automatiskt med värden från i. Scala. Dokument som hör samman med transaktionen kan också hämtas direkt från i. Scala genom att trycka <F 3>. i. Scala 2. 3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

i. Scala 2. 3 Utbildning Användarhandbok (tidigare “Cookbook”) – Omfattar numera alla moduler –

i. Scala 2. 3 Utbildning Användarhandbok (tidigare “Cookbook”) – Omfattar numera alla moduler – Uppdaterad för i. Scala 2. 3 Sammanfattning av funktioner i. Scala 2. 3 online – Lättöverskådlig presentation av nya funktioner i denna version – Tillgänglig: – EPICweb – Utbildning – Scala – Online 2. 3 Hjälp i. Scala 2. 3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

i. Scala 2. 3 – Kurser i egen takt i. Scala Navigation https: //epicweb.

i. Scala 2. 3 – Kurser i egen takt i. Scala Navigation https: //epicweb. epicor. com/ Ekonomi Materialhantering – Inventering, grund – Inventering, avancerat – Lager, grund Avtalshantering Supply Chain-verktyg Beställningshantering CRM Suite Tillgångsförvaltning Prissättning och rabatter Avancerade löner Efterlevnad av lagar/regler Service Connect Snap Search Avancerad skatteberäkning DDF- och RPT-dokumentmallar Systemadministration i. Scala utformning av sökningar Epicor Portal för i. Scala 2. 3 Launch Overview NU över 30 online-kurser © 2006 Epicor Software Corporation.

Systemprogram som stöds Serveroperativsystem – Microsoft Windows Server 2000 SP 4 eller senare –

Systemprogram som stöds Serveroperativsystem – Microsoft Windows Server 2000 SP 4 eller senare – Microsoft Windows Server 2003 SP 1 eller R 2 (Standard & Enterprise) Klientoperativsystem R – Microsoft Windows 2000 SP 4 eller senare – Microsoft XP SP 2 Databas R – Microsoft SQL 2000 SP 4 – Microsoft SQL 2005 SP 1 Terminalsystem R – Microsoft Terminal Services – Citrix Metaframe 1. 8 & XP – Citrix Presentation Server 4 i. Scala 2. 3 Launch Overview R Se Release Guide & Release Notes för mer information om övriga konfigurationer © 2006 Epicor Software Corporation.

i. Scala 2. 3 – sammanfattning Vertikala branscher Globala marknader Bolagsstyrning i. Scala 2.

i. Scala 2. 3 – sammanfattning Vertikala branscher Globala marknader Bolagsstyrning i. Scala 2. 3 Launch Overview Förbättrad användbarhet och effektivitet på våra marknader: – Industrisektorn – Hotell och restaurang – Konsumtionsvaror – Läkemedelsindustrin Bibehållen globalt stark position och expanderad verksamhet i – Brasilien – Argentina – Indien Förbättrad säkerhet och sänkta kostnader för efterlevnad av lagar och regler © 2006 Epicor Software Corporation.

i. Scala 2. 3 – var hittar jag mer information? Webbsändningar kan beställas på

i. Scala 2. 3 – var hittar jag mer information? Webbsändningar kan beställas på EPICweb – – – i. Scala 2. 3 översikt Säkerhet och bolagsstyrning Manufacturing värdepaket Service Management förbättringar Business Intelligence i. Scala Collect i. Scala 2. 3 Utbildning på EPICweb i. Scala 2. 3 Release Guide och faktablad i. Scala 5. 1 till i. Scala funktionsförteckning Kontakta din kontaktperson hos oss eller e-posta dina frågor till infosweden@epicor. com i. Scala 2. 3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

Frågor För mer information: E-post: infosweden@epicor. com

Frågor För mer information: E-post: infosweden@epicor. com