Nyelvmvel mozgalmak rgen A nyelvmvels Nyelv vltozik befolysolja

  • Slides: 9
Download presentation
Nyelvművelő mozgalmak régen

Nyelvművelő mozgalmak régen

A nyelvművelés § Nyelv: változik – befolyásolja a kor társadalma, történelme § Egészséges fejlődéséhez

A nyelvművelés § Nyelv: változik – befolyásolja a kor társadalma, történelme § Egészséges fejlődéséhez szükséges: ápolása § Nyelvművelés: a nyelv fejlődését a nyelvhelyesség elvei alapján, a nyelvi műveltség terjesztésével segíti.

A nyelvművelés előzményei Nyelvművelés: régi múltra tekint vissza 1. Középkor: Kódexfordítók – nyelv gazdagítása

A nyelvművelés előzményei Nyelvművelés: régi múltra tekint vissza 1. Középkor: Kódexfordítók – nyelv gazdagítása 2. 16. sz. második negyede igazi nyelvművelők (humanisták) Sylvester János – grammatika magyar szaknyelvének elindítója, első magyar nyelvtan Dévai Bíró Mátyás – Ortographia ungarica [Magyar helyesírás] (1538) első magyar nyelvű, magyar nyelvről szóló könyv

3. 17. sz. Szenci Molnár Albert: Novae grammaticae ungaricae libri duo [Az új magyar

3. 17. sz. Szenci Molnár Albert: Novae grammaticae ungaricae libri duo [Az új magyar nyelvtan két könyve] (1610) – első teljes magyar nyelvtan, szabályokkal Geleji Katona István: Magyar Grammatikatska (1654) – helyesírási, nyelvhasználati tanácsok Medgyesi Pál: nyelvünket ne a latinhoz mérjük, mértéktelen szóalkotást elítélte Apáczai Csere János: Magyar encyclopaedia (1653)

A nyelvújítók mozgalma 1772 -1867 1. Háttér: - felvilágosodás eszméinek terjedése - Mária Terézia

A nyelvújítók mozgalma 1772 -1867 1. Háttér: - felvilágosodás eszméinek terjedése - Mária Terézia nyugat felé nyit - Bécs: nemzeti testőrség - II. József német rendelkezései 2. Mozgalom: - a német és a latin nyelv ellenében, a magyar védelmében - pozsonyi országgyűlésen - Bessenyei György (testőríró): Magyarság c. röpirat (1778): „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen soha. ” - szépirodalom művelőinek munkája - Kazinczy Ferenc, Széphalom központtal

- Neológusok: nyelvújítók - Ortológusok: maradiak 1811: Tövisek és virágok, Kazinczy, epigrammagyűjtemény (n) 1813:

- Neológusok: nyelvújítók - Ortológusok: maradiak 1811: Tövisek és virágok, Kazinczy, epigrammagyűjtemény (n) 1813: Mondolat, gúnyirat (o) 1815: Felelet a Mondolatra, Kölcsey-Szemere (n) 1819: Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél, Kazinczy (o) 3. Eredmény: szó- és kifejezéskészlet gyarapodása – kb. 10 000 új szó + kialakul az egységes köznyelv, az irodalmi nyelv

4. Szóalkotás módjai: - szó szerinti fordítás materia (lat. ) > anyag , Kellner

4. Szóalkotás módjai: - szó szerinti fordítás materia (lat. ) > anyag , Kellner (ném. ) > pincér - tájszó beemelése csapat, róna, hullám, betyár - kihalt szavak felújítása bakó, fegyelem, hős, lomb, Zoltán, Géza - szóképzés huzal, dereng, nőies, állítólag - elvonás cikkely > cikk, kapál > kapa, árnyék > árny, percent > perc - szóösszetétel vérszegény, bérkocsi, pénztár - szóösszerántás elöl+ülnök > elnök, levegő+ég > lég, könnyű+elméjű > könnyelmű - erőltetett szóalakok, tövek, képzők csáb, dics, -onc/-önc> tanonc; -ma/-me> érme; -da/-de járda

Az Akadémia hatása a nyelvművelésre Magyar Tudományos Akadémia (1827) - kiemelt feladata: magyar nyelv

Az Akadémia hatása a nyelvművelésre Magyar Tudományos Akadémia (1827) - kiemelt feladata: magyar nyelv ápolása alapszabályzata: „Mindenekelőtt kötelessége a társaságnak a honi nyelvet mívelni és gyarapítani. ” - helyesírás ügye fontos: A magyar helyesírás és szóragasztás szabályai (1832) – első helyesírási szabályzat Magyar Nyelvőr (folyóirat, 1872), Szarvas Gábor, nyelvművelő cikkek

Nyelvművelés a 20. században - 20. sz. első fele: harc az idegen hatások ellen

Nyelvművelés a 20. században - 20. sz. első fele: harc az idegen hatások ellen - II. világháború után: árnyalt közlés a cél nyelvhasználók ismerjék a törvényszerűségeket, szabályokat