Ny ressourcetildelingsmodel SFOomrdet Baggrund Budget 2017 reduktion af

  • Slides: 15
Download presentation
Ny ressourcetildelingsmodel SFO-området

Ny ressourcetildelingsmodel SFO-området

Baggrund • Budget 2017 – reduktion af ressourcen til SFO-ledelse på kr. 250. 000

Baggrund • Budget 2017 – reduktion af ressourcen til SFO-ledelse på kr. 250. 000 (netto) i 2017 stigende til kr. 500. 000 (netto) i overslagsårene Samt • Ny indretning på Dagtilbudsområdet • Modellen rækker ind i 4 områder: • • Vuggestue Børnehave Førskole SFO

Formål • • • Tilpasse til ny struktur, herunder ledelse Gennemskuelige og forholdsvis enkle

Formål • • • Tilpasse til ny struktur, herunder ledelse Gennemskuelige og forholdsvis enkle principper Omfordele ledelses- og personalenormeringen i forhold til børnetallet Tildele ledelsestid til vuggestuer Holde de enkelte områder adskilte i forhold til takstberegning • Formålet er IKKE: • fra centralt hold at anvise, hvorledes de tildelte ressourcer konkret skal udmøntes. Dette er fortsat et ledelsesansvar ude på den enkelte institution indenfor rammerne af de kommunalt bestemte styrelsesvedtægter, politikker, strategier samt gældende lovgivning

Nuværende ressourcetildelingsmodel(ler) • Man ganger normeringen med antallet af børn, og derefter opdeler posen

Nuværende ressourcetildelingsmodel(ler) • Man ganger normeringen med antallet af børn, og derefter opdeler posen i mange forskellige parametre efter flg. princip: • Den aktuelle ledernormering - IKKE udregnet i forhold til børnetal. • Herefter får man et ”restnormering” som er personalenormering. Denne opdeles efter 70/30 princippet. • Et uafhængigt beløb til ledelsestid til vuggestuer • Børnetalsafhængige udgifter • Børnetalsafhængige personaleudgifter • Øvrige udgifter

Nuværende normering ledelsestid

Nuværende normering ledelsestid

Opmærksomhedspunkter nuværende model Førskole • Førskole-børn kræver også ledelse. Antallet af førskole-børn i henhold

Opmærksomhedspunkter nuværende model Førskole • Førskole-børn kræver også ledelse. Antallet af førskole-børn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet 6 -28 børn fuldtidsbørn. SFO • Uhensigtsmæssigt at tildelingen ikke er børnetalsafhængigt. Antallet af SFO-børn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet 56 -249 børn. SFO+SI • Børnehave: Uhensigtsmæssigt, at tildelingen ikke er børnetalsafhængigt. Antallet af børnehave-børn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet 16 - 62 børn. • SFO: Uhensigtsmæssigt, at tildelingen ikke er børnetalsafhængigt. Antallet af SFO-børn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet 12 -57 børn. Vuggestue • Uhensigtsmæssigt, at tildelingen ikke er børnetalsafhængigt. Antallet af vuggestuebørn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet 6 -20 børn. Børnehave • Uhensigtsmæssigt, at tildelingen ikke er børnetalsafhængigt. Antallet af børnehavebørn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet 18 -96 børn. • Ved fællesledelse fordeles de 37 timer ligeligt mellem antallet af institutioner. Små institutioner tildeles således ligeså meget ledelsestid som store institutioner ved fællesledelse. Små institutioner betaler således ligeså meget til fælleslederen som de store institutioner, hvilket har konsekvenser for den faktiske normering i den enkelte institution. • Konsekvensen af ovenstående er en uensartet personalenormering pr. barn på de enkelte institutioner.

Hvad tænker vi? Ledelse • Taget posen med ledernormering og fordelt i forhold til

Hvad tænker vi? Ledelse • Taget posen med ledernormering og fordelt i forhold til børnetal (alle områder) • Reduceret denne ressource med kr. 250. 000 (netto) i forhold til den politiske beslutning i forbindelse med Budget 2017 • Beslutningen får virkning fra 1. april 2017 - hvilket svarer til 9/12 af 2017 • Da reduktionen er stigende til kr. 500. 000 (netto) i overslagsårene vil normeringen ændre sig for Førskole- og SFO-området i 2018 og frem. • For de selvstændige institutioner: • Fordelt ledernormeringen på henholdsvis overordnet leder og afdelingsleder • Overordnet ledernormering er fordelt efter børnetal i de enkelte områder

Normeringer

Normeringer

Børnetal anvendt i ressourcetildelingsmodeller – både nuværende og forslag • Alle beregninger er foretaget

Børnetal anvendt i ressourcetildelingsmodeller – både nuværende og forslag • Alle beregninger er foretaget med udgangspunkt i de budgetterede børnetal fra 2017. Der sker en regulering i forhold til de faktiske børnetal i forbindelse med den sidste budgetopfølgning, hvilket er i efterår 2017. I forslaget til ny ressourcetildelingsmodel ganges timetallet med gennemsnitslønninger.

Hvad betyder det for SFO’er (Helårsvirkning)?

Hvad betyder det for SFO’er (Helårsvirkning)?

Hvad betyder det for SI’er (helårsvirkning)? Klim Ørebro Trekroner Tranum Gjøl Nørhalne V. Hjermitslev

Hvad betyder det for SI’er (helårsvirkning)? Klim Ørebro Trekroner Tranum Gjøl Nørhalne V. Hjermitslev Saltum Antal vuggestuebørn 14 8 8 8 8 Antal børnehavebørn 24 25 20 19 23 62 16 22 3 3 3 2 3 9 0 7 21 34 29 12 36 57 0 33 Antal førskolebørn Antal SFObørn Ledelse Nuværende ledelsestid Model ledelsestid Forskel i ledelsestid Personale 37 37 37 20 37 55, 5 8, 5 18, 5 26, 24 27, 3 23, 43 20, 39 26, 9 54, 86 12, 15 27, 5 0, 76 -9, 7 -13, 57 0, 39 -10, 1 -0, 64 -6, 35 9 Nuværende personale tid 293 178 167 182 425 116 208 Model personaletid 300 268 234 214 261 506 156 263 7 90 67 47 79 81 40 55 Forskel i personaletid Forskel i kr. -49. 000 939. 000 615. 000 554. 000 817. 000 945. 000 410. 000 815. 000

Børnetalsafhængige udgifter - nu

Børnetalsafhængige udgifter - nu

Børnetalsafhængige udgifter - forslag

Børnetalsafhængige udgifter - forslag

Øvrige • Førskole/SFO • FTR/LTR • Rengøring (kun Aabybro) • Grunde (kun Aabybro) •

Øvrige • Førskole/SFO • FTR/LTR • Rengøring (kun Aabybro) • Grunde (kun Aabybro) • Børnehave • • • Madordning: 507 kr. /barn/mdr. Udvidet åbningstid: 25. 800 kr. /år/institution Bevilling Budget 2017: 1. 250 kr. /år/barn 3 - 6 år Inklusion Tosprog

Tidslinje • 9. januar – Børne- og Familieudvalget • 13. januar – høring •

Tidslinje • 9. januar – Børne- og Familieudvalget • 13. januar – høring • 24. februar– høring slut • 13. marts – Børne- Familieudvalget • 22. marts – Økonomiudvalget • 30. marts – Kommunalbestyrelsesmøde