NTERNET NTERNET NEDR ki veya daha fazla bilgisayarn

  • Slides: 17
Download presentation
İNTERNET

İNTERNET

İNTERNET NEDİR? İki veya daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanması ile oluşturulan bilgisayar ağına yerel

İNTERNET NEDİR? İki veya daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanması ile oluşturulan bilgisayar ağına yerel ağ denir. Birden fazla bilgisayarın veya yerel bilgisayarların bağlı olduğu ağların ağına ise internet denir. Başka bir tanımda ise İnternet, dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağı olarak geçmektedir. TDK, İnternet sözcüğüne karşılık olarak Genel Ağ'ı önermiştir

İNTERNET NEDİR? İnternet, çok protokollü bir ağ olup birbirine bağlı bilgisayar ağlarının tümü olarak

İNTERNET NEDİR? İnternet, çok protokollü bir ağ olup birbirine bağlı bilgisayar ağlarının tümü olarak da tanımlanabilir. Binlerce akademik, ticari, devlet, ve serbest bilgisayar ağlarının birbirine bağlanmasıyla oluşmuştur. Bilgisayarlar arasında bilgi çeşitli protokollere göre paketler halinde transfer edilir. İnternet üzerinde elektronik posta ve birbirine bağlı sayfalar gibi çok çeşitli bilgiler ve hizmetler vardır. İnternet üzerinden oyunlar da oynanabilir.

İNTERNETE NASIL BAĞLANILIR? Kişi bilgisayarı ile İnternet'e bağlanabilmek için genellikle bir telefon hattına ihtiyacı

İNTERNETE NASIL BAĞLANILIR? Kişi bilgisayarı ile İnternet'e bağlanabilmek için genellikle bir telefon hattına ihtiyacı vardır. Bunun yanında uydu, [kablo]ve [Wi-Fi] diye adlandırılan radyo yayınlarla da ağların ağına bağlanılabilir. En yaygın olanı ise bir analog modem ile belli hızda bir İnternet servisi veren bir şirketin hizmetinden yararlanmaktır. Modemin ayarları şirketin verdiği servis telefon numarası ve özelliklerine göre ayarlanıp, bağlan komutu verilir. Analog modem bilgisayarın dijital verileri (bits) çeşitli ses frekanslarına çevirip telefon hattından internet servisine ulaştırmakta olup tersine aynı yöntemle verileri almaktadır.

İNTERNETE NASIL BAĞLANILIR? Her görüntülenen sitenin bir adresi numarası vardır Bu, 4 yuvadan oluşan

İNTERNETE NASIL BAĞLANILIR? Her görüntülenen sitenin bir adresi numarası vardır Bu, 4 yuvadan oluşan ve her yuvanın 0 ile 255 arası değeri olan bir adresdir. Böylece tüketilemez bir adres sıralama özelliği oluşmaktadır. Fakat kullanıcı bu yalın sayı değerini her çağıracağı site için aklında tutamayacağı için bu adresleri web sayfasına eş değer tutan DNS bilgisayarları vardır. Bunların görevi ise görüntülenecek her site ismine eş değer IP adresini hazır tutmak ve bilgi taşıma protokolünün paketlerini (TCP/IP) bu adrese yönlendirmektir. Böylece az uğraşla İnternet gezgincisinin çağırdığı sitedeki bilgilere ulaşılabilinir.

İNTERNETE NASIL BAĞLANILIR? Günümüzde, analog modemlerin yerini daha hızlı ve daha az hatalı olan

İNTERNETE NASIL BAĞLANILIR? Günümüzde, analog modemlerin yerini daha hızlı ve daha az hatalı olan dijital ( ADSL) modemler almaktadır. Bunların kullanım ücretleri, çoğul katılımın artması sayesinde makul ödenebilir düzeye inmektedir. ADSL bir analog modemden 10 x - 1500 x kez hıza sahip olup, canlı videolu sohbet imkânı yanında bir sinema filmini kısa bir zaman dilimi içinde yükleme imkânı vermektedir.

TCP/IP NEDİR? İnternet'i çağın haberleşme ortamı yapan ise TCP/IP dosya iletişim protokolüdür. Açılımı; Transmission

TCP/IP NEDİR? İnternet'i çağın haberleşme ortamı yapan ise TCP/IP dosya iletişim protokolüdür. Açılımı; Transmission Control Protocol/Internet Protocol'dur (Aktarım Denetim Kuralı/İnternet Kuralı). TCP/IP, özde makinelerin konuşmasını sağlayan, işletim sisteminden veya uygulama yazılımlarından bağımsız bir kuralıdır. Bu özelliği sayesinde, cep telefonu, kişisel bilgisayar veya bir saat dahi İnternet'e bağlı diğer cihazlarla konuşabilir.

TCP/IP NEDİR? TCP/IP protokolleri bilgisayarlar arası veri iletişiminin kurallarını koyar. Bu protokollere örnek olarak,

TCP/IP NEDİR? TCP/IP protokolleri bilgisayarlar arası veri iletişiminin kurallarını koyar. Bu protokollere örnek olarak, dosya alma/gönderme protokolü (FTP, File Transfer Protocol), Elektronik posta iletişim protokolü (SMTP Simple Mail Transfer Protocol), TELNET protokolü (Internet üzerindeki başka bir bilgisayarda etkileşimli çalışma için geliştirilen *login* protokolü) verilebilir. Adını sıkça duyduğumuz WWW ortamında birbirine link objelerin iletilmesini sağlayan protokol ise Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) olarak adlandırılmaktadır. TCP/IP protokolü aynı zamanda, diğer iletişim ağlarında da kullanilabilir. Özellikle pek çok farklı tipte bilgisayarı veya iş istasyonlarını birbirine bağlayan yerel ağlarda (LAN) kullanımı yaygındır.

ADRES İŞARETİ NEDİR? İnternet'te en meşhur olan işaretlerden birisi @'dir. Eposta adreslerinde kullanıcı ismi

ADRES İŞARETİ NEDİR? İnternet'te en meşhur olan işaretlerden birisi @'dir. Eposta adreslerinde kullanıcı ismi ile gönderilen hedef alanını ayırır. Birçok kişi tarafından, İngilizce okunuşu ile, yani "et" olarak telaffuz edilmekle birlikte, Türkçesi, "adres işareti" dir.

WWW NEDİR? Dünya Çapında Web (İngilizce: World Wide Web, kısaca WWW veya web), örümcek

WWW NEDİR? Dünya Çapında Web (İngilizce: World Wide Web, kısaca WWW veya web), örümcek ağları gibi birbiriyle bağlantılı sayfalardan, İnternet üzerinde çalışan ve "www" ile başlayan adreslerdeki sayfaların görüntülenmesini sağlayan servistir. İnternet ve web terimleri aynı olguyu tanımlamaz. Zira web sadece internet üzerinde çalışan bir servistir. Web kavramı, CERN'de bir bilgisayar programcısı olan Tim Berners-Lee'nin HTML adlı bilgisayar dilini bulup geliştirmesiyle oluşmuştur. Bugün de kendisinin başkanı olduğu W 3 C (World Wide Web Consortium) tarafından idare edilmektedir. WWW, 1994 yılından beri hızla büyümekte, kullananların yaş aralığı genişlemektedir.

HTML NEDİR? Zengin Metin İşaret Dili (İngilizce Hyper Text Markup Language, ks. HTML) günümüzde

HTML NEDİR? Zengin Metin İşaret Dili (İngilizce Hyper Text Markup Language, ks. HTML) günümüzde İnternet üzerinde veri paylaşımı için kullanılan en yaygın metin tabanlı dildir. HTML, Bir programlama dili olarak tabir edilemez. Zira HTML kodlarıyla, kendi başına çalışan bir program yazılamaz. Ancak bu dili yorumlayabilen programlar aracılığıyla çalışabilen programlar yazılabilir. Programlama dili denilememesinin nedeni tam olarak budur. Temel gereği yazı, görüntü, video gibi değişik verileri ve bunları içeren sayfaları birbirine basitçe bağlamak, buna ek olarak söz konusu sayfaların internet tarayıcı yazılımlar tarafından düzgün olarak görüntülenmesi için gerekli kuralları belirlemektir. W 3 C tarafından standartlaştırılmaktadır.

HTTP NEDİR? HTTP (İngilizce Hypertext Transfer Protocol, Türkçe Hipermetin Aktarma İletişim Kuralı) bir kaynaktan

HTTP NEDİR? HTTP (İngilizce Hypertext Transfer Protocol, Türkçe Hipermetin Aktarma İletişim Kuralı) bir kaynaktan dağıtılan ve ortak kullanıma açık olan hiperortam bilgi sistemleri için uygulama seviyesinde bir iletişim kuralıdır.

İNTERNET ADRESLERİNDE GÖRÜLEN KISALTMALAR NE ANLAMA GELİR? Internet'e bağlı kuruluşlar değişik gruplara ayrılabilir ve

İNTERNET ADRESLERİNDE GÖRÜLEN KISALTMALAR NE ANLAMA GELİR? Internet'e bağlı kuruluşlar değişik gruplara ayrılabilir ve bir kuruluşun domain adresi, o kuruluş hangi gruba dahilse ilgili kısaltmayı bazı istisnalar dışında mutlaka içerir. Ayrıca, ülkelerin 2 harfli tanitim kodları da (Amerika Birlesik Devletleri ve Kanada çıkışlı adreslerin çoğu ve geniş bir kitleye servis sunan bazı birimler dışında) adresin sonuna eklenir. Internet adresi, eğer özel amaçlı bir servise (ftp, gopher, www gibi) aitse, genellikle, bu durum, adresin başında kullanılan bir kısaltmayla verilir.

İNTERNET ADRESLERİNDE GÖRÜLEN KISALTMALAR NE ANLAMA GELİR? Aşağıdaki liste, adreslerde kullanılan bazı kısaltmaları ve

İNTERNET ADRESLERİNDE GÖRÜLEN KISALTMALAR NE ANLAMA GELİR? Aşağıdaki liste, adreslerde kullanılan bazı kısaltmaları ve ne anlama geldiklerini göstermektedir: gov : Hükümet kuruluşları edu : Eğitim kurumları (üniversiteler gibi) org : Ticari olmayan, kar amacı gütmeyen kuruluşlar com : Ticari kuruluşlar mil : Askeri kuruluşlar net : Servis Sunucuları (Internet Servis Sağlayıcıları gibi) ac : Akademik kuruluşlar (bazı ülkelerde edu yerine kullanılmaktadır) int : uluslararası organizasyonlar, kuruluşlar ftp : FTP Arşiv Sitesi (ön ek) k 12: Özel Eğitim Kurumları ve Kolejler www : World Wide Web Sitesi (bazen web de kullanılır)

INTRANET NEDİR? Intranet, sadece belirli bir kuruluş içindeki bilgisayarları, yerel ağları (LAN) ve geniş

INTRANET NEDİR? Intranet, sadece belirli bir kuruluş içindeki bilgisayarları, yerel ağları (LAN) ve geniş alan ağlarını (WAN) birbirine bağlayan, çoğunlukla TCP/IP tabanlı bir ağdır. Yani, küçük Internet!, Internet'in daha özel bir hali. Intranet'ler gateway'ler ile diğer networklere bağlanabilir. Temel oluşturulma amaçları, kuruluş bünyesinde bilgileri ve bilgi işlem kapasitesini paylaşmaktır. Intranet'ler, şirket(ler) içi tele-konferans uygulamalarında ve farklı birimlerdeki kişilerin biraraya gelebildiği iş gruplarının oluşturulmasında da kullanılırlar. Intranet'ler üzerinden HTTP, FTP vb gibi pek çok protokol uygulamaları çalıştırılabilir. Günümüzde, Intranet'ler içinde, Web erişimi ile kaynakların kullanımı oldukça yaygındır. Bazı şirketlerdeki intranet'lerden, "Firewall" sistemleri üzerinden (bazı emniyet tedbirleri ile), Internet çıkışı da yapılmaktadır. Bu sayede, her iki yönde de ileti trafiği kontrol edilebilmekte ve güvenlik sağlanmaktadır.

FIREWALL (GÜVENLİK SİSTEMİ) NEDİR? Firewall (Internet Güvenlik Sistemi), internet üzerinden bağlanan kişilerin, bir sisteme

FIREWALL (GÜVENLİK SİSTEMİ) NEDİR? Firewall (Internet Güvenlik Sistemi), internet üzerinden bağlanan kişilerin, bir sisteme girişini kısıtlayan/yasaklayan ve genellikle bir internet gateway servisi (ana internet bağlantısını sağlayan servis) olarak çalışan bir bilgisayar ve üzerindeki yazılıma verilen genel addır. Firewall sistemleri, bu engelleme işini, sadece daha önceden kendisinde tanımlanmış bazı domainlere erişim yetkisi (telnet, ftp, http vb) vererek yaparlar. Günümüzde, Internet Servisi veren makinalar oldukça sofistike Firewall sistemleri ile donanmıştırlar.

İNTERNETTE HIZ Ülkemiz içerisinde barındırılan siteleri dolaşırken hız sorunu yaşamayan internet kullanıcıları, yurt dışındaki

İNTERNETTE HIZ Ülkemiz içerisinde barındırılan siteleri dolaşırken hız sorunu yaşamayan internet kullanıcıları, yurt dışındaki bir siteden veri almaya kalktığında büyük sıkıntılarla karşılaşıyor. Bunun nedeni, ülkemizi yurtdışına bağlayan hatlarda yaşanan problem. Fiber optik kablolarla yüksek miktarda veri trafiği sağlayan bu hatlarda yaşanan fiziksel sorunlar, tüm ülkedeki internet kullanıcılarını derinden etkileyebiliyor. Örneğin, hız limitiniz kadar size indirme hızı sunan ücretli dosya paylaşım sitesi Rapidshare bile, an itibarı ile çok düşük hızlarda hizmet verebiliyor. Ülkemizde çok popüler olan ve bu yavaşlamadan nasibini alan diğer siteler arasında; Facebook, You. Tube ve Google’ın bazı sunucuları bulunuyor. Sorumlusu kim? Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki veri iletişimi, şu an için Türk Telekom’un önderliğinde kullanıcılara sunuluyor.