NTEL ARATIRMALAR Do Dr Ender DURUALP Nitel aratrmalar

  • Slides: 10
Download presentation
NİTEL ARAŞTIRMALAR Doç. Dr. Ender DURUALP

NİTEL ARAŞTIRMALAR Doç. Dr. Ender DURUALP

Nitel araştırmalar İlişkilerin, etkinliklerin, durumların ya da materyallerin niteliğinin incelendiği çalışmalar «nitel araştırmalar» dır.

Nitel araştırmalar İlişkilerin, etkinliklerin, durumların ya da materyallerin niteliğinin incelendiği çalışmalar «nitel araştırmalar» dır.

Aşamaları Çalışılacak olayın saptanması Katılımcıların belirlenmesi Hipotezlerin belirlenmesi Verilerin toplanması Nitel verilerin analizi

Aşamaları Çalışılacak olayın saptanması Katılımcıların belirlenmesi Hipotezlerin belirlenmesi Verilerin toplanması Nitel verilerin analizi

 İçerik analizi; amaçları belirlenmek, kavramları tanımlamak, analiz birimlerini belirlemek, Konu ile ilgili verilerin

İçerik analizi; amaçları belirlenmek, kavramları tanımlamak, analiz birimlerini belirlemek, Konu ile ilgili verilerin yerini belirlemek, Mantıksal bir yapı geliştirmek, kodlama kategorilerini belirlemek, sayma, yorum ve sonuç

Özellikleri Doğal ortamda çalışılır. Verilere doğrudan kaynağından ulaşılır. Detaylı betimlemeler yapılır. Nasıl ve neden

Özellikleri Doğal ortamda çalışılır. Verilere doğrudan kaynağından ulaşılır. Detaylı betimlemeler yapılır. Nasıl ve neden gerçekleştiği ön plandadır. İkna edici genellemeler yapılır. Katılımcının anlamasına ve anlamlandırılmasına odaklanır. Desen çalışmanın durumuna göre gelişir ve değişir.

Farklar Nicel Hipotezler başlangıçta belirlenir. Kesin hipotezler tercih edilir. Tanımlamalar başlangıçta yapılır ve kesin

Farklar Nicel Hipotezler başlangıçta belirlenir. Kesin hipotezler tercih edilir. Tanımlamalar başlangıçta yapılır ve kesin tanımlamalar tercih edilir. Sayısal değerlerle ifade edilir. Nitel Hipotezler çalışmanın gelişme sürecinde ortaya çıkar. Tanımlamalar gelişme sürecinde ortaya çıkar. Sözel ifadelerle yapılması tercih edilir.

Farklar Nicel Nitel Elde edilen verilerin güvenirliği önemlidir. Geçerlik istatistiksel olarak yapılır. Örneklemin rastgele

Farklar Nicel Nitel Elde edilen verilerin güvenirliği önemlidir. Geçerlik istatistiksel olarak yapılır. Örneklemin rastgele seçilmesi tercih edilir. Kesin tanımlanan aşamalar tercih edilir. Sonuçların güvenirliği varsayılır. Geçerlik bilgi kaynaklarının sağlaması olarak yapılır. Amaçlı/kasıtlı örneklem tercih edilir. Aşamaların anlatılarak betimlenmesi tercih edilir.

Farklar Nicel Sonuçlar istatistiksel olarak özetlenmesi tercih edilir. Karmaşık olay ve olguların parçalanarak analiz

Farklar Nicel Sonuçlar istatistiksel olarak özetlenmesi tercih edilir. Karmaşık olay ve olguların parçalanarak analiz edilmesi tercih edilir. Nitel Sonuçların sözel ifadelerle özetlenmesi tercih edilir. Karmaşık olay ve olguların bütününün tanımlanması tercih edilir.

 Nitel ve nicel araştırmalar çalışmanın amacı ve deseni uygunsa birlikte kullanılabilir. Derinlemesine çalışmalar

Nitel ve nicel araştırmalar çalışmanın amacı ve deseni uygunsa birlikte kullanılabilir. Derinlemesine çalışmalar yapmak zor bir süreçtir. Örneğin; çocukların bilgisayar oyun bağımlılığı hem ölçek kullanılarak hem de çocuk, aile ve öğretmen görüşleri alınarak karşılaştırılabilir.

Kaynaklar Büyüköztürk, Ş. , Kılıç-Çakmak, E. , Akgün, Ö. E. , Karadeniz, Ş. Ve

Kaynaklar Büyüköztürk, Ş. , Kılıç-Çakmak, E. , Akgün, Ö. E. , Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 16 baskı. Ankara: Pegem Akademi.