NRODN INSTITUT PRO DAL VZDLVN ZAZEN PRO DAL

  • Slides: 17
Download presentation
NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKU

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE Příspěvková organizace MŠMT Celostátní působnost Pracoviště v každém kraji ČR

ZÁKLADNÍ ÚDAJE Příspěvková organizace MŠMT Celostátní působnost Pracoviště v každém kraji ČR

UČÍME UČITELE – STÁTNÍ GARANCE V OBLASTI DVPP Příprava a realizace vzdělávacích programů pro

UČÍME UČITELE – STÁTNÍ GARANCE V OBLASTI DVPP Příprava a realizace vzdělávacích programů pro učitele v oblasti státních priorit Tvorba koncepcí a analýz v oblasti DVPP (např. tvorba Dlouhodobého záměru DVPP ČR, koordinace tvorby Národní strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj) Tvorba a realizace národních projektů ESF Mezinárodní spolupráce a účast v projektech

NÁRODNÍ PROJEKTY Realizace a doplnění národní vzdělávací politiky V rámci opatření 3. 1 Operačního

NÁRODNÍ PROJEKTY Realizace a doplnění národní vzdělávací politiky V rámci opatření 3. 1 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Financování 75 % ESF a 25 % státní rozpočet Výhody: § Zaměření pozornosti na konkrétní aktuální úkol § Celostátní realizace (krajská pracoviště NIDV) § Bezplatné vzdělávání

NÁRODNÍ PROJEKTY NIDV realizuje tyto národní projekty: Koordinátor – podpora kurikulární reformy (56 miliónů)

NÁRODNÍ PROJEKTY NIDV realizuje tyto národní projekty: Koordinátor – podpora kurikulární reformy (56 miliónů) Brána jazyků – jazykové vzdělávání (70 miliónů) Úspěšný ředitel – vzdělávání managementu škol (48 miliónů)

BRÁNA JAZYKŮ Jazykové a metodické vzdělávání Kvalifikovaní učitelé bez odborné způsobilosti k výuce cizích

BRÁNA JAZYKŮ Jazykové a metodické vzdělávání Kvalifikovaní učitelé bez odborné způsobilosti k výuce cizích jazyků, kteří příslušný cizí jazyk učí nebo budou učit (160 hodin jazyk, 40 hodin metodika) Kvalifikovaní učitelé s odbornou způsobilostí k výuce cizích jazyků (30 hodin metodika) Ostatní pedagogičtí a odborní pracovníci ve školství (150 hodin jazyka) Podpořeno: 5500 osob Délka trvání: 26 měsíců (1. 10. 2005 – 30. 11. 2007)

ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL Vzdělávání školského managementu Základní příprava studium pro ředitele škol a školských zařízení

ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL Vzdělávání školského managementu Základní příprava studium pro ředitele škol a školských zařízení (144 hodin) Profesionalizační příprava studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (350 hodin) Funkční průběžné další vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení se zřetelem na kurikulární změny státní vzdělávací politiky (130 hodin) Podpořeno: 4500 osob Délka trvání: 33 měsíců (1. 12. 2005 – 31. 7. 2008)

KOORDINÁTOR Metodická pomoc s tvorbou vlastního školního vzdělávacího programu pro ZV Semináře pro koordinátory

KOORDINÁTOR Metodická pomoc s tvorbou vlastního školního vzdělávacího programu pro ZV Semináře pro koordinátory tvorby ŠVP v rozsahu 6 dnů (48 hodin) Akce na zakázku pro pedagogický sbor jedné školy (48 hodin) Pomoc školám (odborné konzultace, výtisk RVP ZV, Manuál pro tvorbu ŠVP ZV) Podpořeno: 5172 osob Délka trvání: 24 měsíců (1. 6. 2005 – 31. 5. 2007)

KOORDINÁTOR Změny v národním projektu Koordinátor Navýšení Akcí na zakázku Setkání školitelů a koordinátorů

KOORDINÁTOR Změny v národním projektu Koordinátor Navýšení Akcí na zakázku Setkání školitelů a koordinátorů v krajích

KOORDINÁTOR Zájem škol tematické okruhy Akcí na zakázku 200 škol 66 škol 62 škol

KOORDINÁTOR Zájem škol tematické okruhy Akcí na zakázku 200 škol 66 škol 62 škol 38 škol 13 školy Celkový počet Vytváření postojů a hodnot u žáků Autoevaluace školy a hodnocení žáka Průřezová témata Individualizace vzdělávacího procesu Neví Spolupráce se sociálním partnery o

KOORDINÁTOR Co národní projekt (koordinátorům) nabízí? školám Nabízí dlouhodobou a bezplatnou pomoc s tvorbou

KOORDINÁTOR Co národní projekt (koordinátorům) nabízí? školám Nabízí dlouhodobou a bezplatnou pomoc s tvorbou ŠVP Bezplatně připraví kompetentní učitele – certifikované koordinátory tvorby ŠVP Škola se naučí týmové spolupráci Připraví školám vzdělání v ŠVP na míru a pro celý sbor Nabízí školám metodické materiály a poradenství Pomůže od obav z neznámého a z pocitu ohrožení Projekt pomůže od stereotypů, škola bude mít možnost zamezit vyhoření učitelů

KOORDINÁTOR Názory koordinátorů tvorby ŠVP školskou reformu na „Změna ve společnosti musela přinést změnu

KOORDINÁTOR Názory koordinátorů tvorby ŠVP školskou reformu na „Změna ve společnosti musela přinést změnu ve vzdělávání. “ „Smysl RVP-ŠVP vidím v odbourání nepotřebného učiva, škola se stane více otevřenou a bude držet krok s dobou, musí se nutně změnit práce učitele. “ „Změny myšlení učitelů – od encyklopedismu k činnostním aktivitám. “ „Změna ve školství přinese možnost uplatnění profesních zájmů jednotlivých kolegů. “ „Podporovat samostatnost, zodpovědnost, toleranci, sebehodnocení. “ „Dobrá škola zůstane dobrou a špatnou školu dokument nezmění. “

KOORDINÁTOR Co školy nejvíce zajímá? Dlouhodobá podpora koordinátorů a škol při tvorbě ŠVP (vzdělávání)

KOORDINÁTOR Co školy nejvíce zajímá? Dlouhodobá podpora koordinátorů a škol při tvorbě ŠVP (vzdělávání) Propagace reformy a informování veřejnosti Financování změny (mzdové a materiální náklady) Návaznost na praxi SŠ (přijímačky) Postavení koordinátora ve škole (ohodnocení a časové možnosti)

KOORDINÁTOR Ohlasy koordinátorů tvorby ŠVP na projekt? „Škoda, že to nebylo dřív (stihneme to

KOORDINÁTOR Ohlasy koordinátorů tvorby ŠVP na projekt? „Škoda, že to nebylo dřív (stihneme to všechno? )“ „Budeme se setkávat i po semináři? “ „Jsem ráda, že se otevřeně diskutuje, je třeba více informovat o ŠVP. “ „Očekávané problémy jsou společné. Nejsem sama. “ „Chceme proškolit i další lidi ze sboru nebo celý sbor. “ „Spadl z nás strach a obavy. “ „Proč nemůžeme dostat "kuchařku" (návod)? “ „Proč se školíme v sobotu a v neděli? “ „Asi bychom si všichni měli uvědomit, že nejsme dokonalí, že existuje více cest , které vedou k cíli, a že není špatné znát cestu někoho jiného. “

KOORDINÁTOR Realizační tým národního projektu 13 regionálních manažerů 3 manažeři řídícího výboru Lektorský tým

KOORDINÁTOR Realizační tým národního projektu 13 regionálních manažerů 3 manažeři řídícího výboru Lektorský tým Partner projektu – VÚP v Praze Gestorský odbor MŠMT – odbor 22

KOORDINÁTOR A na závěr několik statistických údajů ke dni 27. 10. 2006 Počet Seminářů

KOORDINÁTOR A na závěr několik statistických údajů ke dni 27. 10. 2006 Počet Seminářů pro koordinátory Počet proškolených koordinátorů Počet proškolených škol 133 2832 49

DĚKUJEME ZA POZORNOST Mgr. Lucie Holacká Mgr. Tereza Škachová Projekt Koordinátor Sekce mezinárodní spolupráce

DĚKUJEME ZA POZORNOST Mgr. Lucie Holacká Mgr. Tereza Škachová Projekt Koordinátor Sekce mezinárodní spolupráce a projektů Pracoviště Plzeň Pracoviště Praha [email protected] cz [email protected] cz 731 503 702 775 571 660 NIDV Učňovská 100/1 190 00 Praha 9 - Jarov www. nidv. cz