Nrodn evidencia vozidiel a integrcie Ing Martin imek

  • Slides: 6
Download presentation
Národná evidencia vozidiel a integrácie Ing. Martin Šimek

Národná evidencia vozidiel a integrácie Ing. Martin Šimek

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Vnútorná štruktúra systému Národná evidencia vozidiel Zadržania dokladov a tabuliek

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Vnútorná štruktúra systému Národná evidencia vozidiel Zadržania dokladov a tabuliek Blokácie Protokol o spracovaní vozidla Čistopisy OE Evidenčné čísla Doklady o vozidle Vozidlá Záložné práva Základný technický opis vozidla Protokoly technických služieb Poistné zmluvy Držitelia a vlastníci Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Integrácia Národnej evidencie vozidiel RA ZAP Spracovateľ OÚ RFO Dopravné

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Integrácia Národnej evidencie vozidiel RA ZAP Spracovateľ OÚ RFO Dopravné nehody Exekútor RPO Referenčné systémy VS ŠDÚ Schengenský IS MDVRR Pátracie systémy EK IS NEV TK IS Technické služby KO PATRDOC SKP EUCARIS Importér Ministry of Interior of the Slovak Republic PATRMV Škodové udalosti Poistné zmluvy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Výstupy Národnej evidencie vozidiel RA ZAP Spracovateľ OÚ RFO Dopravné

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Výstupy Národnej evidencie vozidiel RA ZAP Spracovateľ OÚ RFO Dopravné nehody ODUEV Exekútor Štatistiky RPO Referenčné systémy VS ŠDÚ Schengenský IS MDVRR Pátracie systémy EK IS NEV TK IS Technické služby Poskytovanie údajov KO PATRDOC SKP EUCARIS Importér Ministry of Interior of the Slovak Republic PATRMV Poistné Mobilné zmluvy jednotky Škodové udalosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Integrácia NEV pre elektronické služby RA RFO Dopravné ZAP Vy.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Integrácia NEV pre elektronické služby RA RFO Dopravné ZAP Vy. Sys nehody Spracovateľ OÚ CESP Exekútor Referenčné systémy VS ŠDÚ MDVRR á Port EKR IS Technické MDA služby Pátracie systémy KO Importér MEP Ministry of Interior of the Slovak Republic PATRMV PATRDOC SKP DMS IS e. DESK IS NEV EUCARIS Schengenský l EK TK RPO e. ID MEF Škodové udalosti Poistné zmluvy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ďakujem za pozornosť Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ďakujem za pozornosť Ministry of Interior of the Slovak Republic