NROD Nrod etnikum etnick skupina rasa europoidn rasa

  • Slides: 11
Download presentation
NÁROD Národ, etnikum, etnická skupina, rasa, europoidní rasa, negroidní rasa, mongoloidní rasa, australoidní rasa

NÁROD Národ, etnikum, etnická skupina, rasa, europoidní rasa, negroidní rasa, mongoloidní rasa, australoidní rasa

Národ �Národ = společenství lidí mající společnou historii, kulturu, zvyky, tradice, jazyk �hlásí se

Národ �Národ = společenství lidí mající společnou historii, kulturu, zvyky, tradice, jazyk �hlásí se ke stejné národnosti �Obecně je národ kulturní a politické společenství, na jehož utváření mají největší vliv společenské dějiny, území a jazyk �národ je často vázán na konkrétní stát �nyní přestává platit i v evropských zemích, že v jednom státě žije pouze jeden národ jako kulturní, politická, územní a jazyková jednota obyvatel

Národnost �Příslušnost k národu x občanství �Příslušnost ke státu (jsem Rom, Žid, Čech, (jsem

Národnost �Příslušnost k národu x občanství �Příslušnost ke státu (jsem Rom, Žid, Čech, (jsem občan ČR, Finska) Moravák) �Z občanství vyplývají �Citová vazba práva a povinnosti �Zvyky, tradice �Vlastenectví = láska k vlasti, hrdost na svou �Národnost může být jiná zemi (často při než občanství (emigranti sportovním úspěchu si uchovávají své zvyky, země) tradice, udržují si znalost jazyka)

Etnikum �je skupina jedinců s vlastní etnicitou, tj. s vědomím sounáležitosti, které se zakládá

Etnikum �je skupina jedinců s vlastní etnicitou, tj. s vědomím sounáležitosti, které se zakládá na společné kultuře, jazyce, historii, fyziologických znacích či původu �v identifikaci s určitým etnikem hraje důležitou roli subjektivní vědomí (osobní a dobrovolné ztotožnění se s daným etnikem) �stává se samozřejmostí i v evropských zemích, že kromě původního národa žijí v daném státě i různá jiná etnika a etnické skupiny (tzv. národnostní menšiny)

Pojem rasa � pojem rasa vychází z problematického předpokladu, že existují objektivní biologické a

Pojem rasa � pojem rasa vychází z problematického předpokladu, že existují objektivní biologické a genetické třídy lidí � tradiční rasová teorie nikdy nedospěla ke shodě o počtu ras, udává se obvykle mezi dvěma až dvanácti rasami, často se udává tři až pět ras � europoidní (bílá) - patří sem indoevropská, semitská a matinská skupina, tzv. běloši, původem v Evropě, západní Asii a severní Africe � mongoloidní (žlutá) - zahrnuje skupinu mongolskou, Inuity (Eskymáky), americké Indiány a Austronésany, rozšířena především ve východní a jihovýchodní Asii, Severní a Jižní Americe � negroidní (černá) - označována jako černoši, původem v subsaharské Africe. � australoidní - patří sem Austrálci, Drávidové, Papuánci, Melanésané

Europoidní rasa � europoidní rasa, kam patří lidé označovaní jako běloši, je označení lidí

Europoidní rasa � europoidní rasa, kam patří lidé označovaní jako běloši, je označení lidí typově podobných původnímu obyvatelstvu Evropy � vedle lidí evropského původu sem bývají zařazováni také lidé pocházející z Blízkého Východu, severní Afriky, střední Asie a severozápadní části indického subkontinentu � např. světlé zbarvení kůže, úzký a často kupředu vystupující nos, úzký nebo středně široký obličej s poměrně úzkými rty, dobře vyvinuté ochlupení, jehož součástí jsou mírně vlnité vlasy schopné dorůst do značné délky

Negroidní rasa �negroidní, kam patří lidé označovaní jako černoši, je označení lidí typově podobných

Negroidní rasa �negroidní, kam patří lidé označovaní jako černoši, je označení lidí typově podobných původnímu obyvatelstvu střední a jižní Afriky �např. tmavé zbarvení kůže téměř na celém povrchu těla, způsobené zvýšeným obsahem melaninu v kůži, široký plochý nos, plné masité rty a tmavé, často kudrnaté vlasy � terciární tělesné ochlupení je vyvinuto velmi slabě, nemají téměř žádné vousy �mají také více potních žláz, což je způsobeno jejich prapůvodem v poušti (více potu lépe ochlazuje tělo)

Mongoloidní rasa �mongoloidní rasa se vyznačuje snědou (žlutou) pletí, rovnými tmavými vlasy a tzv.

Mongoloidní rasa �mongoloidní rasa se vyznačuje snědou (žlutou) pletí, rovnými tmavými vlasy a tzv. šikmýma očima �kolébkou této rasy je pravděpodobně území dnešní Číny �název pochází od Mongolů, kteří měli v Evropě pověst krutých válečníků �dnes jde o nejpočetnější lidskou rasu, patří do ní Číňané, Japonci, Korejci, Vietnamci, Mongolové, Kazaši, američtí Indiáni a Eskymáci

Australoidní rasa � australoidní rasa je společný název pro černé obyvatelstvo Indie, jihovýchodní Asie,

Australoidní rasa � australoidní rasa je společný název pro černé obyvatelstvo Indie, jihovýchodní Asie, Austrálie a Oceánie � od představitelů negroidní rasy se obvykle liší silným rozvojem terciárního tělesného ochlupení, vlnitými vlasy (kromě přechodných typů), velkými nadočnicovými oblouky a hustým obočím � další znaky zahrnují černou barvu kůže, široký nos, tmavé oči, dlouhou hlavu, masivní spodní čelist a silný prognatismus ( dopředu vybíhající alveolární výběžky horní čelisti) � častým znakem australoidní rasy jsou také světlé (blond) vlasy, které se vyskytují hlavně u dětí a s přibývajícím věkem tmavnou, výskyt byl zaznamenán v jižní Indii, u domorodých Austrálců (obzvláště ve středozápadní části kontinentu), kde v některých oblastech má 90 -100% dětí blond vlasy; u Melanésanů jižním Pacifiku (Šalamounovy ostrovy, Fidži)

Europoidní rasa- Němka, negropoidní rasa - Masaj

Europoidní rasa- Němka, negropoidní rasa - Masaj

Mongoloidní rasa, australoidní rasa

Mongoloidní rasa, australoidní rasa