Nringsliv studenter Uppdrag Ta fram en gemensam plan

  • Slides: 9
Download presentation
Näringsliv & studenter

Näringsliv & studenter

Uppdrag • Ta fram en gemensam plan för möten mellan näringsliv och studenter. Prioriterat

Uppdrag • Ta fram en gemensam plan för möten mellan näringsliv och studenter. Prioriterat är att fastställa de sammankomster som ska rikta sig brett till alla studenter samt företag oavsett bransch. Det är viktigt att synliggöra Kalmarregionen som arbetsmarknad och en möjlig region att göra sin karriär på. • Fundera på ett ”paket” för studenterna. Visa upp möjligheterna för att utveckla sin kompetens, utveckla sitt nätverk och skapa kontakter.

Arenor 2016 -2017 (Övergripande) Näringsliv Studenter Sept Hållbarhetsv. /Kalmarsundsv. (KP) e. Dag (KSP) Välkomstmässan

Arenor 2016 -2017 (Övergripande) Näringsliv Studenter Sept Hållbarhetsv. /Kalmarsundsv. (KP) e. Dag (KSP) Välkomstmässan Kalmar + Växjö (Kår) Okt Regiondagarna (Rfkl) Personaldagen (Arbetsgivarringen) Nov Guldkontakt (MIK/KK) Global Entrepreneurship week (LNU) Dec-jan Feb Mars Välkomstmässan i växjö (kår) Rekrytera Mera Guldfesten (KK) Arbetsförmedlingens jobbmässa UF-mässan Amår i Växjö (Studentförening) April Maj Akademisk Högtid (Lnu) Juni-aug LÖPANDE Näringslivsnätverkens aktiviteter Topp 100 2 ggr/år (KK)

Fler arenor 2016 -2017 Nischade • Busin. ESSday (Kalmar. Ess) • Career event (Sjö/Lambda)

Fler arenor 2016 -2017 Nischade • Busin. ESSday (Kalmar. Ess) • Career event (Sjö/Lambda) • Optikerprogrammet (Institution/utbildningen) • IT-kompetensdagen, IT-pubar, Hackatons med olika företag, Exjobbsträffar, Digitala veckan. • Blooper Eveening (KSP+Drivhuset) • Career night (Internationella studenter, Kår+lnu) Näringslivsnätverkens löpande aktiviteter: • Kalmar företagsgrupp – Heta stolen 3 -4 ggr/år • Kalmarsund promotion – Promotionluncher • Kalmar Science Park - Lunchseminarier om digitala affärer • IEC, LTC, Lid. Lab , Centrum för ledarskap i Småland – LNU: s näringslivsnätverk • Mfl…

Plan: övergripande arenor • Välkomstmässan är första introduktionen till Kalmar och regionen. - Nytt

Plan: övergripande arenor • Välkomstmässan är första introduktionen till Kalmar och regionen. - Nytt liv. Leva och Bo. Nya kunder för besöksnäring, hälsonäring, handelsnäring. - Stöd studenterna i deras planering av framtiden - Bygg din karriär under studietiden (Extrajobb, nätverk) - Företag kan bidra med att stärka regionens attraktivitet. • Arbetsmarknads/karriärmässor: Välfärd + näringsliv - Från år 2020 ’enklare’ i Kalmar med nya universitetet. - Linnéstudenterna/Linnéuniversitetet anordnar. - Visa upp arbetsmarknadsregionen, Linnéregionen. Vartannat år Kalmar/Växjö. • Digital karriärportal – My career eller liknande - Forum att annonsera till studenterna vad som sker och erbjuds ex. Examensjobb, praktikplatser, föreläsningar mm. - MEN för att studenterna ska gå in så måste det finnas konkreta erbjudanden. - Förankring hos studenterna och näringslivet!

STUDENTBUBBLAN Vi behöver förändra studenternas mentala bild av karriärvägar i Kalmar och regionen.

STUDENTBUBBLAN Vi behöver förändra studenternas mentala bild av karriärvägar i Kalmar och regionen.

Hur engagerar vi näringslivet? Bidra till att stärka Kalmarregionens attraktivitet!

Hur engagerar vi näringslivet? Bidra till att stärka Kalmarregionens attraktivitet!

Fortsättningen • Kommunikation/marknadsföring av utvalda arenor. • Vara där studenterna finns och hjälpas åt

Fortsättningen • Kommunikation/marknadsföring av utvalda arenor. • Vara där studenterna finns och hjälpas åt med att visa studenterna dit. • Inspirera näringsliv på flera arenor - Kåren och universitetet behöver synas mer i Kalmars näringslivsarenor! • Inspirera universitetet - Näringslivet behöver synas mer i universitetens arenor. • Signalvärdet mot studenter (och mot övriga aktörer ) - Synliggöra näringslivet som vänder sig och arbetar aktivt med studenter. Ex. Korallen i Linköping och Campus Vänner i Helsingborg.

På tal om att vara där studenterna finns…

På tal om att vara där studenterna finns…