Nringsliv studenter Uppdrag Ta fram en gemensam plan

  • Slides: 11
Download presentation
Näringsliv & studenter

Näringsliv & studenter

Uppdrag • Ta fram en gemensam plan för möten mellan näringsliv och studenter. Prioriterat

Uppdrag • Ta fram en gemensam plan för möten mellan näringsliv och studenter. Prioriterat är att fastställa de sammankomster som ska rikta sig brett till alla studenter samt företag oavsett bransch. Det är viktigt att synliggöra Kalmarregionen som arbetsmarknad och en möjlig region att göra sin karriär på. • Fundera på ett ”paket” för studenterna. Visa upp möjligheterna för att utveckla sin kompetens, utveckla sitt nätverk och skapa kontakter.

Arenor 2016 -2017 (Övergripande) Näringsliv Studenter Sept Hållbarhetsv. /Kalmarsundsv. (KP) e. Dag (KSP) Välkomstmässan

Arenor 2016 -2017 (Övergripande) Näringsliv Studenter Sept Hållbarhetsv. /Kalmarsundsv. (KP) e. Dag (KSP) Välkomstmässan Kalmar + Växjö (Kår) Okt Regiondagarna (Rfkl) Personaldagen (Arbetsgivarringen) Nov Guldkontakt (MIK/KK) Global Entrepreneurship week (LNU) Dec-jan Feb Mars Välkomstmässan i växjö (kår) Rekrytera Mera Guldfesten (KK) Arbetsförmedlingens jobbmässa UF-mässan Amår i Växjö (Studentförening) April Maj Akademisk Högtid (Lnu) Juni-aug LÖPANDE Näringslivsnätverkens aktiviteter Topp 100 2 ggr/år (KK)

Fler arenor 2016 -2017 Nischade • Busin. ESSday (Kalmar. Ess) • Career event (Sjö/Lambda)

Fler arenor 2016 -2017 Nischade • Busin. ESSday (Kalmar. Ess) • Career event (Sjö/Lambda) • Optikerprogrammet (Institution/utbildningen) • IT-kompetensdagen, IT-pubar, Hackatons med olika företag, Exjobbsträffar, Digitala veckan. • Blooper Eveening (KSP+Drivhuset) • Career night (Internationella studenter, Kår+lnu) Näringslivsnätverkens löpande aktiviteter: • Kalmar företagsgrupp – Heta stolen 3 -4 ggr/år • Kalmarsund promotion – Promotionluncher • Kalmar Science Park - Lunchseminarier om digitala affärer • IEC, LTC, Lid. Lab , Centrum för ledarskap i Småland – LNU: s näringslivsnätverk • Mfl…

Vad vet vi om näringslivet? • What’s in it for näringslivet att ha närmare

Vad vet vi om näringslivet? • What’s in it for näringslivet att ha närmare koppling till studenterna? • Näringsliv/organisationer vet inte vad de kan använda studenter till. • Inte resurser att springa på allt – Vill ha guidning till rätt sammanhang. • Rekryterar nationellt för att få ”rätt” kompetens - Vet inte vilka studenter/kompetenser som finns i Kalmarregionen och Linnéregionen. • Vet inte hur de ska nå studenterna. • Behöver mer information om studenterna för att förstå målgruppen.

Vad vet vi om studenter? • Studentundersökningar: - Alumnundersökning, studentbarometern och Internationella studentbarometern (Lnu),

Vad vet vi om studenter? • Studentundersökningar: - Alumnundersökning, studentbarometern och Internationella studentbarometern (Lnu), Livet som student (Kåren) samt Studentevents (Kommun) • Studenterna finns på Linnéuniversitetet och det är Linnéuniversitetets kanaler som prioriteras. Studenterna vet inte hur de skapa nätverk. • Vet inte vad som finns varken i staden de bor i, eller i regionen. - Företag? Jobbmöjligheter? Karriärmöjligheter? - Stirrar sig blint på storstadsregionerna - Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn. - Stirrar sig blint på att de stora och ”gamla” lärosätena är högst kvalité på utbildningarna. Ex Masterutbildningar och forskarutbildningar för vidare studier. Lund & Uppsala räcker deras namn för att locka. • Studentbubbla: What’s in it for studenterna att få närmare koppling till Kalmars och regionens näringsliv? • Bosätter sig där familj/partner/vänner finns (prio 1 ). Jobb som motsvarar utbildning (prio 2). - De som har stannat fick en förankring i Kalmar. Ex. började jobba under tiden de studerade.

STUDENTBUBBLAN Vi behöver förändra studenternas mentala bild av karriärvägar i Kalmar och regionen.

STUDENTBUBBLAN Vi behöver förändra studenternas mentala bild av karriärvägar i Kalmar och regionen.

Plan: övergripande arenor • Välkomstmässan är första introduktionen till Kalmar och regionen. - Nytt

Plan: övergripande arenor • Välkomstmässan är första introduktionen till Kalmar och regionen. - Nytt liv. Leva och Bo. Nya kunder för besöksnäring, hälsonäring, handelsnäring. - Ge studenterna stöd i att planera framtiden och bygga sin karriär under studietiden: Bostadskö, skaffa nätverk mm. - Karriärsportfolio delas ut som synliggör möjligheter samt plats att samla referenser och tillägg till CVn. - Företag ska stå där för att de vill bidra med att stärka regionens attraktivitet och få studenter trivas och triggas att stanna kvar. • Arbetsmarknads/karriärmässor: Välfärd + näringsliv - Från år 2020 ’enklare’ i Kalmar med nya universitetet. - Linnéstudenterna/Linnéuniversitetet anordnar. - Visa upp arbetsmarknadsregionen, Linnéregionen. Vartannat år Kalmar/Växjö. - Skapa nationell dragningskraft jmfr LARM i Linköping. • Digital karriärportal – My career eller liknande - Forum att annonsera till studenterna vad som sker. MEN för att studenterna ska gå in så måste det finnas konkreta erbjudanden. Förankring hos studenterna och näringslivet! - Linnéregionen visar upp alla sina erbjudanden för studenter. Examensjobb, praktikplatser, föreläsningar mm. - Vad kan man göra med mycareer? Ex. Meridium onsdagstips. Lägga in live-sändningar? - Just nu kostnad för näringsliv i mycareer. Filtrerar detta bort företag?

Hur engagerar vi näringslivet? Bidra till att stärka Kalmarregionens attraktivitet!

Hur engagerar vi näringslivet? Bidra till att stärka Kalmarregionens attraktivitet!

Idéer • Fokusera på de övergripande arenorna enligt plan. Kommunikation/marknadsföring. Hur hjälps vi åt?

Idéer • Fokusera på de övergripande arenorna enligt plan. Kommunikation/marknadsföring. Hur hjälps vi åt? • Pris till näringsliv från Lnu/kår på guldfesten - Inspirera näringslivet att samarbeta och ta tillvara på studenterna! • Pris/stipendier till masterstudenter och doktorander från näringsliv på akademisk högtid. - Inspirera studenterna och doktoranderna att skaffa nätverk med näringsliv. • Inspirera näringsliv på flera arenor. Förädla och förfina arenorna som redan finns. - Kåren och universitetet behöver synas mer i Kalmars näringslivsarenor! • Inspirera universitetet. Näringslivet behöver synas mer i universitetens arenor. Ex. Föreläsningar, samarbeten med utbildningar & forskare. • Signalvärdet mot studenter - Synliggöra näringslivet som vänder sig och arbetar aktivt med studenter. Ex. Korallen i Linköping och Campus Vänner i Helsingborg.

Ex. på aktiviteter & ’ Paket’ till studenter • Studiebesök, Praktik, Examensarbeten & Stipendier

Ex. på aktiviteter & ’ Paket’ till studenter • Studiebesök, Praktik, Examensarbeten & Stipendier • Case, Hackatons, open innovation, workshops mm. • Studentanpassade jobb (Ex. Studentmedarbetare), Studentpool (Ex. Länsförsäkringar) • Olika former av aktiviteter för olika studenter. Eventenkäten kommer ge guide lines. Ex. Speed dejting - Förväntas för mycket av studenterna. Prestation stressar. • Samarbeten direkt med utbildningarna på Linnéuniversitetet. Ex. IT-utbildningar. • Ambassadörer – Använd studenter som stannat kvar som goda exempel för nya studenter.