NOVI MODELI VISOKOKOLSKOG OBRAZOVANJA POVOLJNOSTI ZA ZAPOSLENE I

  • Slides: 15
Download presentation
NOVI MODELI VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA – POVOLJNOSTI ZA ZAPOSLENE I POSLODAVCE (projekat PT&SCHE) Nada Kovačević,

NOVI MODELI VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA – POVOLJNOSTI ZA ZAPOSLENE I POSLODAVCE (projekat PT&SCHE) Nada Kovačević, redovni profesor Univerzitet u Beogradu Biljana Gajić, Irena Kaljević-Zimonja; Emil Čukić, Dragan Ristović - PKB

Informacije o novim oblicima nastave u okviru visokog obrazovanja u Republici Srbiji – Zakon

Informacije o novim oblicima nastave u okviru visokog obrazovanja u Republici Srbiji – Zakon o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS; br. 88/17; 27/18; 73/18) • Savet poslodavaca (član 60. ) • Kratki programi studija (član 34. ) • Studiranje uz rad (član 96. ) – Povoljnosti/mogućnosti/obaveze za poslodavce i zaposlene

Zakon o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS; br. 88/17; 27/18; 73/18) Organi visokoškolske ustanove

Zakon o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS; br. 88/17; 27/18; 73/18) Organi visokoškolske ustanove Član 60. Organi visokoškolske ustanove uređuju se statutom ustanove, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom. Visokoškolska ustanova ima organ upravljanja, organ poslovođenja, stručne organe i studentski parlament. Visokoškolska ustanova radi ostvarivanja saradnje na razvoju studijskih programa u skladu sa potrebama tržišta rada, ima savet poslodavaca. Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija („Službeni glasnik RS“, br. 27/2018) Sektorsko veće (Član 21. ) Sektorsko veće je telo zasnovano na principu socijalnog partnerstva koje na predlog Saveta osniva Vlada Republike Srbije. . .

Zakon o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS; br. 88/17; 27/18; 73/18) Član 96. stav

Zakon o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS; br. 88/17; 27/18; 73/18) Član 96. stav 6. "Visokoškolska ustanova može da organizuje studije uz rad za studente koji su zaposleni ili koji iz drugog razloga nisu u mogućnosti da redovno prate nastavu. " Član 102 stav 5, 6, 7: „Student koji studira uz rad pri upisu odgovarajuće godine studija opredeljuje se, u skladu sa studijskim programom, za onoliko predmeta koliko je potrebno da se ostvari najmanje 30 bodova, osim ako mu je do kraja studijskog programa ostalo manje od 30 ESPB kredita. “ Član 109 stav 2: „Student koji studira uz rad, student s invaliditetom, student koji je upisan na studije po afirmativnoj mjeri i student koji ima status kategorisanog vrhu sportiste, zadržava status studenta do isteka roka koji se određuje u trostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa. "

Zakon o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS; br. 88/17; 27/18; 73/18) Vrste studija Član

Zakon o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS; br. 88/17; 27/18; 73/18) Vrste studija Član 34. Stav 3. Radi stručnog osposobljavanja lica sa stečenim srednjim obrazovanjem za uključivanje u radni proces, izvodi se kratki program studija koji ima jasno definisanu strukturu, svrhu i ishode učenja i za koji se izdaje sertifikat o završenom kratkom programu studija i stečenim kompetencijama. Obim studija Član 39. Kratki program studija može se izvoditi u obimu od 30 do 60 ESPB bodova.

Introduction of part‐ time and short cycle studies in Serbia Ref. No. 561868 -EPP-1

Introduction of part‐ time and short cycle studies in Serbia Ref. No. 561868 -EPP-1 -2015 -EPPKA 2 -CBHE-SP ERASMUS plus, KA 2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education, 15. 10. 2015 – 14. 10. 2018 – 14. 04. 2019

Osnovni ciljevi projekta su: • definisanje pravnog okvira koji podržava razvoj i primenu part-time

Osnovni ciljevi projekta su: • definisanje pravnog okvira koji podržava razvoj i primenu part-time studiranja (obaveze studenta manje su od 40 sati nedeljno) i studiranja kroz kratke programe; • usvajanje i implementacija najpogodnije onlajn i tradicionalne (licem-u-lice) metodologije učenja; • razvoj pet pilot programa za produženo studiranje i/ili studiranje kroz kratke programe. Ciljevi Projekta usaglašeni sa Strategijom razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine i Akcionim planom za njenu realizaciju

UČESNICI PROJEKTA - Tallinn University – Estonia – koordinator University of Aberdeen – UK

UČESNICI PROJEKTA - Tallinn University – Estonia – koordinator University of Aberdeen – UK Open University of the Netherlands University of Szeged – Mađarska Colledge Academia – Slovenia - Privredna komora Beograda - IRVAS International d. o. o. - Univerzitet u Beogradu - Univerzitet u Novom Sadu Univerzitet u Kragujevcu Metropolitan Univerzitet Beograd Visoka škola za elektrotehniku i računarstvo strukovnih studija - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije - Konferencija univerziteta Repulike Srbije - Nacionalni savet za visoko obrazovanje Republike Srbije

WP 2 Aktivnosti 2. 1 Sagledavanje potreba za PT&SCHE (Privredna komora Beograd; UNS; UB…)

WP 2 Aktivnosti 2. 1 Sagledavanje potreba za PT&SCHE (Privredna komora Beograd; UNS; UB…) Izlaz iz aktivnosti: Anketa, obrada, izveštaj (srpski i engleski) Zaključak Part/time studiranje Većina kompanija (81%) smatra da bi rukovodstvo podržalo svoje zaposlene da studiraju dok rade. Podrška bi bila obezbeđena kroz: - fleksibilno radno vreme (34%) – mala preduzeća; - korišćenje slobodnih dana (25%); - finansijsku podršku (22%) – (veća preduzeća).

Zaključak Kratki program studija Anketirane kompanije (81%) smatraju da su dodatno usavršavanje i specijalizovana

Zaključak Kratki program studija Anketirane kompanije (81%) smatraju da su dodatno usavršavanje i specijalizovana obuka potrebni. Izražena je potreba za specijalizovanom obukom u oblasti IT, finansija/računovodstva, primene neke nove tehnologije, zaštite životne sredine. Učesnici u anketi (54%) smatraju da bi rukovodstvo kompanije podržalo dodatno usavršavanje zaposlenih. Razumevanje za ovakve vidove specijalizovanih treninga najviše su ispoljila preduzeća srednje veličine (64, 9%), zatim mala(48, 3%) i velika preduzeća (46, 8%). . .

2. 2 Paneli i okrugli sto (Privredna komora Beograda, svi partneri iz Srbije) Izlaz

2. 2 Paneli i okrugli sto (Privredna komora Beograda, svi partneri iz Srbije) Izlaz iz aktivnosti: Anketa, obrada, izveštaj (srpski i engleski) Zaključak …. Kratki programi studija. Specijalizovana obuka za konkretno radno mesto/posao može rešiti neke akutne probleme u Srbiji kao i nedostatak obrazovanih radnika za pojedine poslove, ali i obrnuto; može omogućiti stvaranje novih radnih mesta za obrazovane osobe. Ovaj oblik nastave može biti koristan za osobe sa završenom srednjom školom, ali i za one koji imaju diplomu visokog obrazovanja. Kratki programi studija treba da pruže mnogo bolju i efikasniju obuku i pripremu za konkretne poslove na konkretnim radnim mestima. …. .

Kratki programi studija - Programing i Java (Java programer) – 60 ESPB - UMB

Kratki programi studija - Programing i Java (Java programer) – 60 ESPB - UMB - Dijagnostika vozila - 30 ESPB - VISER - Kompjuterski programer- analitičar - 30 ESPB - VISER Rezultati projekta - Programer veb aplikacija - 30 ESPB - VISER - Profesionalni razvoj profesora i nastavnika - 36 ESPB – VISER Predlog – Politika uvodjenja kratkog programa studija I studiranja uz rad u visoko obrazovanje u Republici Srbiji Studije uz rad (Part time) - studijski program OAS Informacioni sistemi (MUB) Predlog - Pravilnik o kratkom programu studija (po Zakonu - studijski program MAS Primenjena statistika (UNS) realizaciju kratkih programa reuliše NSVO) - studijski program OSS Informacioni sistemi (VISER) Pilotiranje predloženih rešenja

Povoljnosti/mogućnosti/obaveze za poslodavce i zaposlene Suštinsko, aktivno i angažovano učešće privrednika/poslodavaca u radu saveta

Povoljnosti/mogućnosti/obaveze za poslodavce i zaposlene Suštinsko, aktivno i angažovano učešće privrednika/poslodavaca u radu saveta poslodavaca i sektorskih veća može značajno uticati na razvoj i kvalitet studijskih programa (obrazovanja) i obezbediti kvalifikacije koje su usklađene sa potrebama tržišta rada.

Povoljnosti/mogućnosti/obaveze za poslodavce i zaposlene Studiranje uz rad – obaveza pojedinca za stalnim profesionalnim

Povoljnosti/mogućnosti/obaveze za poslodavce i zaposlene Studiranje uz rad – obaveza pojedinca za stalnim profesionalnim usavršavanjem i postizanjem konkurentnosti; iskazana briga za zaposlene saradnike. Značaj za zaposlenog: viši nivo kvalifikacije, bolje kompetencije, poslovne performanse i mogućnosti → bolji kvalitet života. Značaj za privrednika/poslodavca: obezbeđuje bolji kvalitet i/ili razvoj poslovanja; stiče privržene i kvalifikovanije saradnike koji to omogućavaju.

Povoljnosti/mogućnosti/obaveze za poslodavce i zaposlene Kratki program studija – inicira privrednik/poslodavac, na osnovu svojih

Povoljnosti/mogućnosti/obaveze za poslodavce i zaposlene Kratki program studija – inicira privrednik/poslodavac, na osnovu svojih potreba i planova, i u saradnji sa visokoškolskom ustanovom učestvuje u pripremi, organizaciji i realizaciji programa. Značaj za polaznika: sertifikat da je obučen za konkretne i specifične poslove koji mu omogućava brže zapošljavanje. Značaj za privrednika/poslodavca: obezbeđuje saradnika koji su obučeni za specifične poslove; mogućnost za bolji kvalitet i/ili razvoj poslovanja.