NOVELA Sloeni epski prozni oblik krai od pripovijetke

  • Slides: 5
Download presentation
NOVELA

NOVELA

-Složeni epski, prozni oblik kraći od pripovijetke, s manjim brojem likova, užim mjestom radnje

-Složeni epski, prozni oblik kraći od pripovijetke, s manjim brojem likova, užim mjestom radnje te iznošenjem uglavnom jednog događaja, najčešće s obratom na kraju. Obilježja novele su: 1. sažetost fabule i ograničenost na jedan događaj i lik, odnosno isječak iz života 2. oblikovanje lika naracijom (pripovijedanjem), dekripcijom (opisom), unutarnjim monologom i dijalogom 3. iako kratka prozna vrsta, novela može imati psihološki razrađene likove 4. zbog kratkoće, novela njeguje iznimne, nesvakidašnje teme i likove

5. kompozicija novele: a)uvod (novela često započinje sažetim iznošenjem osobina lika ili događaja koji

5. kompozicija novele: a)uvod (novela često započinje sažetim iznošenjem osobina lika ili događaja koji će kod čitatelja izazvati neko čuđenje b) zaplet c) raplet s neobičnim dramskim završetkom -novela se kao književna vrsta razvila u predrenesansi, začetnik joj je Giovanni Boccaccio (1313. - 1375. ) talijanski pisac, autor zbirke novela Dekameron. -uokvirena novela - novela u kojoj postoji okvir iz kojega se pripovijeda

Vjekoslav Kaleb (1905. – 1996. ) , Gost -književna vrsta: novela -tema: ljudski strah

Vjekoslav Kaleb (1905. – 1996. ) , Gost -književna vrsta: novela -tema: ljudski strah u odnosu spram prirode i pojava koje pojedinac ne može objasniti -kompozicija djela: a) uvod ( obiteljska večera) b) zaplet (dolazak psa) c) radnja (odnos obitelji i mještana prema dolasku psa) d) rasplet (odlazak psa) -pripovjedač: u 3. licu -siže odgovara fabuli

-karakterizacija likova: a) socijalna b)psihološka c) fizička e) govorna -pripovjedni postupci: -pripovijedanje -opisivanje -dijalog

-karakterizacija likova: a) socijalna b)psihološka c) fizička e) govorna -pripovjedni postupci: -pripovijedanje -opisivanje -dijalog