Novela RUD inn k 1 1 2008 Novela

  • Slides: 11
Download presentation
Novela RUD účinná k 1. 1. 2008 Novela RUD účinná k 1. 1. 2010

Novela RUD účinná k 1. 1. 2008 Novela RUD účinná k 1. 1. 2010 Hospodaření ÚSC Jan Zikl Ředitel odboru financování územních rozpočtů a prog. financování Ministerstvo financí 3. června 2008

Novela RUD účinná k 1. 1. 2008 Přijaté změny v RUD OBCÍ…. . se

Novela RUD účinná k 1. 1. 2008 Přijaté změny v RUD OBCÍ…. . se týkají pouze sdílených daní. . se nevztahují na parametry „motivačních“ složek. . nemění spektrum sdílených daní

Struktura daňových příjmů obcí dle RUD* (města, obce a hl. m. Praha 2008; bez

Struktura daňových příjmů obcí dle RUD* (města, obce a hl. m. Praha 2008; bez zohlednění vlivu meziročních převodů) Daň z nemovitostí 4, 0% DPH 40, 8% DPFO ze závislé činnosti sdílená 17, 6% DPPO placená obcemi 4, 4% DPFO z podnikání 30 % motivace 3, 2% DPFO zvláštní sazba 0, 8% DPFO ze závislé činnosti 1, 5 % motivace 1, 2% DPFO z podnikání (z přiznání) sdílená DPPO bez daně placené 1, 4% obcemi 26, 6% Sdílené daně 87, 2 % Svěřené daně 8, 4 % Motivační složky 4, 4 % *) graf neobsahuje např. místní poplatky, správní poplatky řazené mezi daňové příjmy

Problematické body RUD obcí SCHVÁLENÉ změny od 1. 1. 2008 § skokové přechody mezi

Problematické body RUD obcí SCHVÁLENÉ změny od 1. 1. 2008 § skokové přechody mezi velikostními kategoriemi § postupné přechody mezi velikostními kategoriemi (94%) jediné kritérium pro SD: přepočtený počet obyvatel § 6, 5 násobné rozdíly v příjmech ze sdílených daní na 1 obyvatele § 14 velikost. kategorií § nová kritéria pro SD: výměra katastrálních území (3 %) skut. počet obyvatel (3 %) § přibližně 4, 4 násobné rozdíly § 4 velikostní kategorie + Plzeň, Ostrava, Brno a Praha

Průměrné sdílené daně na 1 obyvatele (v tis. Kč) 12 velikostních kategorií

Průměrné sdílené daně na 1 obyvatele (v tis. Kč) 12 velikostních kategorií

Novela RUD účinná k 1. 1. 2010

Novela RUD účinná k 1. 1. 2010

Orientační harmonogram přípravy nového zákona o RUD od 10/2007 Spolupráce relevantních subjektů (příprava novely

Orientační harmonogram přípravy nového zákona o RUD od 10/2007 Spolupráce relevantních subjektů (příprava novely RUD resp. zadání analýzy) 02/2008 Uzavření smlouvy o dílo 02 -12/2008 Zpracování analýzy 01 -04/2009 Zpracování věcného záměru a diskuse 05 -12/2009 Paragrafované znění (připomínkové řízení, jednání Vlády ČR, Parlamentu ČR) od 01/2010 Účinnost novely zákona o RUD

Časové rozložení etap Duben - Červen Základní analýza rozpočtů Dotazníkové šetření Červenec - Srpen

Časové rozložení etap Duben - Červen Základní analýza rozpočtů Dotazníkové šetření Červenec - Srpen Sondážní průzkum, řízené rozhovory Září – Listopad Syntéza poznatků

Dílčí výzkumy a) Základní analýza výdajů obcí. b) Spádové oblasti a jejich role v

Dílčí výzkumy a) Základní analýza výdajů obcí. b) Spádové oblasti a jejich role v systému financování obcí, typologie obcí a jejich výběr pro dotazníkové šetření. c) Návrh dotazníku pro potřeby analýzy. d) Analýza mandatorních výdajů obcí. e) Financování přenesené působnosti obcí a krajů. f) Postavení Prahy, Brna, Ostravy, Plzně v systému financování. g) Možnosti úpravy RUD na základě poznatků z evropských zemí. h) Hodnocení rozpočtových výdajů obcí ve vztahu k majetku.

Hospodaření ÚSC a) Celkový dluh obcí za rok 2007 dosáhl výše 79, 2 mld.

Hospodaření ÚSC a) Celkový dluh obcí za rok 2007 dosáhl výše 79, 2 mld. Kč b) Zadluženost vykázalo 3 242 obcí c) Statutární města se podílejí na celkové zadluženosti 46, 3 mld. Kč d) Zůstatky na účtech 71, 6 resp. 71, 8 mld. k 30. 4. 08 e) Obce neschopné dostát svým závazkům

Děkuji Vám za pozornost.

Děkuji Vám za pozornost.