Nouti legislative iulieaugust 2018 OPANAF nr 1825 din

  • Slides: 8
Download presentation
Noutăți legislative iulie-august 2018 OPANAF nr. 1825 din 20 iulie 2018 pentru aprobarea modelului

Noutăți legislative iulie-august 2018 OPANAF nr. 1825 din 20 iulie 2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 "Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private" • OPANAF nr. 1825 din 20 iulie 2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 "Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private“ • EMITENT: ANAF PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 25 iulie 2018 Data intrarii in vigoare: 25 Iulie 2018 Ministerul Finanțelor Publice Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare Biroul Asistenta Contribuabili

Noutăți legislative iulie-august 2018 OPANAF nr. 1825 din 20 iulie 2018 pentru aprobarea modelului

Noutăți legislative iulie-august 2018 OPANAF nr. 1825 din 20 iulie 2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 "Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private" Prezentam principalele elemente de noutate din cuprinsul acestui act normativ: • Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private au obligaţia depune declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/burselor private, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, precum şi, după caz, aferentă anului în care se aplică prevederile art. 25 alin. (4) lit. i), până la termenele prevăzute la alin. (1) şi (2). • OPANAF 1825/2018 aprobă modelul şi conţinutul formularului 107 „Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private“- anexa 1, care se completează şi se depune potrivit instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2. Ministerul Finanțelor Publice Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare Biroul Asistenta Contribuabili

Noutăți legislative iulie-august 2018 OPANAF nr. 1825 din 20 iulie 2018 pentru aprobarea modelului

Noutăți legislative iulie-august 2018 OPANAF nr. 1825 din 20 iulie 2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 "Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private" Art. 25 alin (4) lit i din CF privind anul in care s-au inregistrat cheltuielile respective; i) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele: 1. valoarea calculată prin aplicarea a 0, 5% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor; 2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit. Ministerul Finanțelor Publice Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare Biroul Asistenta Contribuabili

Noutăți legislative iulie-august 2018 OPANAF nr. 1825 din 20 iulie 2018 pentru aprobarea modelului

Noutăți legislative iulie-august 2018 OPANAF nr. 1825 din 20 iulie 2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 "Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private" Cine depune declaratia informativa? - contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private; - contribuabilii care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, care plătesc şi impozit pe profit şi care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private; - contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, potrivit legii. Exceptie! În situaţia îndeplinirii de către succesorii persoanelor/ entităţilor care şi-au încetat existenţa a obligaţiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica „Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală“ şi se completează codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secţiunea „Date de identificare a contribuabilului“, la rubrica „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii care şi-a încetat existenţa. Ministerul Finanțelor Publice Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare Biroul Asistenta Contribuabili

Noutăți legislative iulie-august 2018 OPANAF nr. 1825 din 20 iulie 2018 pentru aprobarea modelului

Noutăți legislative iulie-august 2018 OPANAF nr. 1825 din 20 iulie 2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 "Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private" Cum se depune declaratia informativa? • se depune împreună cu anexa la Declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/burselor private în situaţia în care suma reportată aferentă sponsorizărilor/mecenatului/burselor private acordate anterior anului 2018, respectiv anterior anului fiscal modificat care începe în anul calendaristic 2018 nu poate fi individualizată pe fiecare beneficiar. • se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Care este termenul de depunere a declaratiei informative? • declaraţia informativă se depune până la termenul de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit, respectiv: a) până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, respectiv până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 41 alin. (5) lit. a) şi b) din CF (contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură) Ministerul Finanțelor Publice Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare Biroul Asistenta Contribuabili

Noutăți legislative iulie-august 2018 OPANAF nr. 1825 din 20 iulie 2018 pentru aprobarea modelului

Noutăți legislative iulie-august 2018 OPANAF nr. 1825 din 20 iulie 2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 "Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private" • b) până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal • Contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care efectuează sponsorizări, potrivit legii, au obligaţia depune declaraţia informativă până la următoarele termene: modificat, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art. 41 alin. (5) lit. a) şi b) care depun declaraţia până la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, în cazul contribuabililor care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare; c) până la data depunerii situaţiilor financiare, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare; d) până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare. a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor; b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situaţiile prevăzute la art. 48 alin. (3^1) şi art. 52 din Codul fiscal; Ministerul Finanțelor Publice Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare Biroul Asistenta Contribuabili

Noutăți legislative iulie-august 2018 OPANAF nr. 1825 din 20 iulie 2018 pentru aprobarea modelului

Noutăți legislative iulie-august 2018 OPANAF nr. 1825 din 20 iulie 2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 "Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private" • c) până la data depunerii situaţiilor financiare, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare; d) până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare. Cum se rectifica declaratia informativa depusa? • declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind „X“ în spaţiul special prevăzut în acest scop. Prevederile OPANAF nr. 1825 din 20 iulie 2018 se aplică începând cu data de 25 Iulie 2018. Ministerul Finanțelor Publice Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare Biroul Asistenta Contribuabili

Vă mulţumim pentru atenţie ! Ministerul Finanțelor Publice Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu

Vă mulţumim pentru atenţie ! Ministerul Finanțelor Publice Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare Biroul Asistenta Contribuabili