Nou is dit jou beurt Is jy gereed

  • Slides: 10
Download presentation
Nou is dit jou beurt Is jy gereed?

Nou is dit jou beurt Is jy gereed?

Jou Missie… Ontwikkel ‘n navorsingsprojek oor Fibonacci. As jy die uitdaging aanvaar is jou

Jou Missie… Ontwikkel ‘n navorsingsprojek oor Fibonacci. As jy die uitdaging aanvaar is jou werk soos volg….

Beplanning van jou missie … Beplanning is een van die belangrikste aspekte van jou

Beplanning van jou missie … Beplanning is een van die belangrikste aspekte van jou projek. Dit sluit in : 1. 2. 3. 4. Vorm groepe Kies groep taak Bespreek elkeen se rol binne groep Bespreking van resultate

Moontlike Navorsingsbronne MS Encarta 2002 Die Internet Gedrukte Materiaal Boeke Tydskrifte Koerante Ensiklopedieë Brosjures

Moontlike Navorsingsbronne MS Encarta 2002 Die Internet Gedrukte Materiaal Boeke Tydskrifte Koerante Ensiklopedieë Brosjures Biblioteek

NOODSAAKLIKE ELEMENTE VAN DIE PROJEK Voltooi aktiwiteit een en twee oor Fibonacci Wat is

NOODSAAKLIKE ELEMENTE VAN DIE PROJEK Voltooi aktiwiteit een en twee oor Fibonacci Wat is die goue verhouding ? Wat is die goue reghoek ? Wat is die goue hoek. ? Fibonacci in die natuur Fibonacci in mensgemakte strukture Power Point aanbieding oor Fibonacci Nuusbrief /Brosjure oor Fibonacci Ontwikkel van webwerf oor Fibonacci

Jou Power Point aanbieding. . Jou Power Point aanbieding moet die volgende insluit :

Jou Power Point aanbieding. . Jou Power Point aanbieding moet die volgende insluit : Grafika van die internet Grafika van encarta Navorsinginligting

Publisering van ‘n nuusbrief en Webwerf Jou groep sal verantwoordelik wees om ‘n nuusbrief

Publisering van ‘n nuusbrief en Webwerf Jou groep sal verantwoordelik wees om ‘n nuusbrief en ‘n webwerf te produseer.

Nuusbrief en Webwerf Jou nuusbrief/ webwerf moet die volgende insluit Inligitng /artikels van jou

Nuusbrief en Webwerf Jou nuusbrief/ webwerf moet die volgende insluit Inligitng /artikels van jou navorsing oor Fibonacci Multimedia Korrekte taalgebruik

Watter tipe assessering sal plaasvind ? Groepe sal op die volgende manier geassesseer word

Watter tipe assessering sal plaasvind ? Groepe sal op die volgende manier geassesseer word Opvoedersrubriek vir elke aanbieding Power. Point Nuusbrief Webwerf

Ek hoop jou missie is suksesvol

Ek hoop jou missie is suksesvol