Norrbacka sprkgrupp trff 5 2014 01 22 Anna

  • Slides: 7
Download presentation
Norrbacka språkgrupp träff 5 2014 -01 -22 Anna Kaya http: //www. flickr. com/photos/katerha/5169694908 (CC

Norrbacka språkgrupp träff 5 2014 -01 -22 Anna Kaya http: //www. flickr. com/photos/katerha/5169694908 (CC BY 2. 0)

Uppgift tills idag

Uppgift tills idag

Tanke-loop (max 4 pers i varje grupp) Läs igenom dina anteckningar/skriv kort svar på

Tanke-loop (max 4 pers i varje grupp) Läs igenom dina anteckningar/skriv kort svar på frågorna nedan. Välj ut vad du vill dela med dig till de övriga i gruppen. Låt alla i gruppen svara på en fråga i taget. Avbryt inte varandra. Diskutera er fram till några slutsatser som ni vill dela med er till de övriga och sammanställ detta på: http: //padlet. com/wall/NBsprak_texttyper • Vilka olika texttyper (utifrån tala, lyssna, läsa och skriva) arbetar ni med/möter dina elever under en vecka? • Vilka texttyper känner du dig säker i gällande struktur och språkliga drag? • Vilka texttyper känner eleverna sig säkra i?

Dagens gruppdiskussion

Dagens gruppdiskussion

Gruppdiskussion Hur stöttar ni eleverna inför skrivandet? Fundera utifrån: • elevernas kunskaper i ämnet

Gruppdiskussion Hur stöttar ni eleverna inför skrivandet? Fundera utifrån: • elevernas kunskaper i ämnet • hur den nya typen av text eleven förväntas skriva är uppbyggd • typiska språkliga drag för texten • möjlighet till att gemensamt studera och analysera hur texttypen är uppbyggd Anser ni att ni/skolan/arbetslaget har tydliga modeller för skrivstrategier? I vilken grad anser du att dessa är explicita/tydliga för eleverna då ni skriver? Sammanställ era svar här: http: //piratepad. net/NBsprak-skrivstrategier Redovisa även för de övriga grupperna

Uppgift till träff 6 Mini-föreläsning + frivillig fördjupningsuppgift för den som vill. All info

Uppgift till träff 6 Mini-föreläsning + frivillig fördjupningsuppgift för den som vill. All info http: //norrbackasprakgrupp. weebly. com/infoumlr-traumlff-6. html

http: //www. flickr. com/photos/42931449@N 07/5293796856 (CC BY 2. 0) Vilket/vilka ord/begrepp bär du med

http: //www. flickr. com/photos/[email protected] 07/5293796856 (CC BY 2. 0) Vilket/vilka ord/begrepp bär du med dig ifrån dagens träff? korta. nu/nbsprak 8