Noen begreper Radioterminal det vi tidligere har kalt

  • Slides: 42
Download presentation
Noen begreper Radioterminal: det vi tidligere har kalt radio Fleetmap: Programmeringsgrunnlag og talegruppe-oversikt Talegruppe:

Noen begreper Radioterminal: det vi tidligere har kalt radio Fleetmap: Programmeringsgrunnlag og talegruppe-oversikt Talegruppe: det vi tidligere har kalt kanal PTT (Push-to-talk): sendeknapp ISSI: Hver radioterminal har et unikt telefonnummer i Nødnett TMO: Samtale i nettverket (gruppesamtale eller 1 -1 samtale) DMO: Samtale utenfor nettverket (gruppesamtale)

TETRA – to gruppemoduser / mode • Trunked Mode Operation – TMO (bruker nettverket)

TETRA – to gruppemoduser / mode • Trunked Mode Operation – TMO (bruker nettverket) • Direct Mode Operation – DMO (bruker ikke nettverket) • TMO og DMO • Forskjellig funksjonalitet • Brukes i ulike situasjoner • Terminaler som er i ulik mode kan ikke kommunisere med hverandre 23. 02. 2021

Gruppesamtale i nettet - TMO Fra en til mange – ved bruk av nødnettet

Gruppesamtale i nettet - TMO Fra en til mange – ved bruk av nødnettet 23. 02. 2021

TETRA 1: 1 samtale i nettet - TMO Ring til «Beredskapsansvarlig i kommunen »

TETRA 1: 1 samtale i nettet - TMO Ring til «Beredskapsansvarlig i kommunen » «Hallo – jeg ser hvem som ringer - er det krise hos dere? » Hel- eller halv duplex 23. 02. 2021

Direct Mode – DMO – utenfor nettet Fra en til mange – uten bruk

Direct Mode – DMO – utenfor nettet Fra en til mange – uten bruk av nettressurser. I et lokalt avgrenset område 23. 02. 2021

DMO-repeater Utvider DMO-dekningsområdet REPEATER 23. 02. 2021

DMO-repeater Utvider DMO-dekningsområdet REPEATER 23. 02. 2021

Talegruppe • Ha respekt for at det bare er en person som kan snakke

Talegruppe • Ha respekt for at det bare er en person som kan snakke om gangen ved kommunikasjon i en talegruppe. • De andre må vente til den som snakker slipper PTT-knappen, før de kan snakke • Bruk derfor korrekte ekspedisjonsuttrykk og kallesignaler og tilstreb å begrense tiden du snakker • Hvis det er mye trafikk i en talegruppe så vurder å bruke flere talegrupper

Lytting tar kapasitet • Lytting på talegrupper tar kapasitet fra nettverket når det er

Lytting tar kapasitet • Lytting på talegrupper tar kapasitet fra nettverket når det er trafikk i talegruppen. • Vær derfor bevisst på hvilken talegruppe du lytter på og om det er tjenstlig nødvendig • Slå av radioterminaler som ikke er i bruk

Regler for bruk av Nødnett • Sambandsreglement styrer og regulerer bruk av Nødnett •

Regler for bruk av Nødnett • Sambandsreglement styrer og regulerer bruk av Nødnett • Noen funksjoner har prioritet (forkjørsrett) foran andre (eks. sikkerhetsalarm og call-out) • Ha respekt for at det er andre brukere av radionettet • Ved større hendelser som medfører mye trafikk i Nødnett, er det viktig å følge sambandsreglementene og respektere hverandre for å tilstrebe flyt i trafikken

MTP 3250 • Håndholdt TETRA terminal, frekvensområde 380 -430 MHz • Driftstemperatur -30 C

MTP 3250 • Håndholdt TETRA terminal, frekvensområde 380 -430 MHz • Driftstemperatur -30 C - +60 • Sendereffekt 1, 8 watt • Programvare Luftgrensesnittkryptering o GPS-lokaliseringstjenester o WAP-grensesnitt o Bruk av Multi Slot pakkedata 23. 02. 2021

MTP 3250 Øvre side-tast PTT Nedre side-tast For tilkobling av externt utstyr - Øreplugg

MTP 3250 Øvre side-tast PTT Nedre side-tast For tilkobling av externt utstyr - Øreplugg - Monofon - Hodesett mm. 23. 02. 2021 For tilkobling av: - Lader - Dockingstasjon mm.

Talegruppervelger Volum Mikrofon Skal brukes Kombinert TETRA & GPS antenne GPS så høyt som

Talegruppervelger Volum Mikrofon Skal brukes Kombinert TETRA & GPS antenne GPS så høyt som mulig for best dekning LED Dekning indikator Lading IKONER Enkle å lese Alltid synelige Funksjonsknapper Mappe NETTVERK Talegruppe navn Dato/kl eller eget alias MENY OPPKALL AV/PÅ og HJEM HØYTTALER Telefon designet tastatur

Batteri • Standard batteri på 1650 m. AH Li-Ion Normal bruk inntil 12 -15

Batteri • Standard batteri på 1650 m. AH Li-Ion Normal bruk inntil 12 -15 timer o Tung bruk inntil 8 -12 timer • Utvidet batteri på 2150 m. AH Li-Ion (stn. i FORF) o Normal bruk opp til 18 -20 timer o ”Tung bruk” opp til 18 -20 timer • Tåler inntil ca. 400 oppladninger Generelt, for å redusere antall ladesykluser: Vent med å lade, om du kan, for å sikrer maksimal batterilevetid. Ikke bruk laderen som radioholder eller forlat radio og fulladet batteri koblet til laderen når den ikke lades. Kontinuerlig ladning reduserer batterilevetiden. 23. 02. 2021

Slå radioterminal på og av Slå på • Hold tasten nede 3 -5 sekunder

Slå radioterminal på og av Slå på • Hold tasten nede 3 -5 sekunder • Terminal utfører nå selvtest og registreringsrutine Slå av • Hold tasten nede 3 -5 sekunder (Meldingen ”Slår av” vises i displayet) 23. 02. 2021

Tastaturlås Låse opp: Trykk på Låse: Meny tast Trykk på • Dersom det kommer

Tastaturlås Låse opp: Trykk på Låse: Meny tast Trykk på • Dersom det kommer inn et anrop og tastaturet er låst, kan du fortsatt bruke PTT, funksjonshjul og sikkerhetsalarm 23. 02. 2021 Stjernetast

To dreiebrytere på toppen Talegruppevelger Volumbryter: Justere lyd opp og ned Talegruppevelger Du kan

To dreiebrytere på toppen Talegruppevelger Volumbryter: Justere lyd opp og ned Talegruppevelger Du kan velge talegrupper innen for den mappen du er inne i. 23. 02. 2021 Volumbryter

Skjermikoner Batteri tilstand Lader tilkoblet Menyknapp aktiv Høyttaler på høy / lav volum (radio

Skjermikoner Batteri tilstand Lader tilkoblet Menyknapp aktiv Høyttaler på høy / lav volum (radio / telefon) Ny melding mottatt Ulest melding(-er) i innboksen Radio i DMO modus Signal styrke i DMO modus Radio i TMO modus og signal styrke Ingen nett (TMO modus) GPS signal OK 23. 02. 2021

LED indikator LED-indikatorer Radioterminalstatus Fast grønn Sender (i talegruppe) Blinkende grønn Aktiv tjeneste Fast

LED indikator LED-indikatorer Radioterminalstatus Fast grønn Sender (i talegruppe) Blinkende grønn Aktiv tjeneste Fast rød Inaktiv tjeneste Blinkende rød Kopler til tjeneste Blinkende oransje Ingen indikator 23. 02. 2021 Innkommende samtale Radioterminalen er slått av

LED indikator LED-indikatorer Radioterminalstatus Fast grønn Sender (i talegruppe) Blinkende grønn Aktiv tjeneste Fast

LED indikator LED-indikatorer Radioterminalstatus Fast grønn Sender (i talegruppe) Blinkende grønn Aktiv tjeneste Fast rød Inaktiv tjeneste Blinkende rød Kopler til tjeneste Blinkende oransje Ingen indikator 23. 02. 2021 Innkommende samtale Radioterminalen er slått av

Menystruktur Meldinger Kontakter (Også via høyre funksjonstast) Mer. . 23. 02. 2021 Ny melding

Menystruktur Meldinger Kontakter (Også via høyre funksjonstast) Mer. . 23. 02. 2021 Ny melding Innboks Utboks Maler Forhåndsdefinert Send status Ny kontakt Navn 1 Navn 2 Osv. Gruppeoppsett Min info Siste anrop Snarveier Nettverk Posisjon

Bruk av håndholdt samband • Hold radioterminalen loddrett foran ansiktet med en avstand på

Bruk av håndholdt samband • Hold radioterminalen loddrett foran ansiktet med en avstand på ca 5 cm fra munnen • Snakk direkte inn i mikrofonen • Det er viktig å holde radioterminalen i riktig avstand ettersom kroppen skjermer for antennen (dårligere rekkevidde) • Husk høy plassering av radioterminal på kroppen på grunn av bla. o Radiodekning o Fri sikt GPS 23. 02. 2021

Tips for bruk av Nødnett • Ikke lenger mulig å ”kvittere” ved å trykke

Tips for bruk av Nødnett • Ikke lenger mulig å ”kvittere” ved å trykke 2 ganger på PTT slik vi kjenner fra analogt samband • Vi bør tilstrebe å bruke det fonetiske alfabetet der det er formålstjenlig da Nødnett har digital lyd som gjør talen noe ”flatere” • Vi bør tilstrebe å bruke ”over” på slutten av sendingene da det vil bidra til et mer effektivt samband med bla. mindre belastning på nettet Foto: FORF 23. 02. 2021

Utføre et gruppeanrop Påse at du er i riktig talegruppe • Trykk og hold

Utføre et gruppeanrop Påse at du er i riktig talegruppe • Trykk og hold nede PTT tast inntil du hører godkjenningssignal • Snakk deretter direkte inn i øvre mikrofon • Slipp PTT tast for å lytte Anropet vil gå til alle som er i samme talegruppe og innenfor Nødnettets dekningsområde 23. 02. 2021

Mottak av gruppeanrop NB: Dersom radioterminal er i en individuell samtale vil den ikke

Mottak av gruppeanrop NB: Dersom radioterminal er i en individuell samtale vil den ikke motta gruppeanrop • Trykk på PTT tast for å besvare gruppeanropet, og snakk i den øvre mikrofonen etter godkjenningssignal • I display vil man se avsenders ISSI eller Alias dersom avsender er lagret i kontaktlisten 23. 02. 2021

Individuelle anrop Direkte samtale mellom to radioterminaler i Nødnett; en-til-en samtale, (eller mellom radioterminal

Individuelle anrop Direkte samtale mellom to radioterminaler i Nødnett; en-til-en samtale, (eller mellom radioterminal i Nødnett og telefonnettet (siste kun i TMO)) • Øvrige brukere av Nødnett kan ikke høre samtalen • Individuelle samtaler er uavhengig av i hvilken talegruppe man er i NB: Dersom radioterminal er i en individuell samtale vil den ikke motta gruppeanrop 23. 02. 2021

En-til-en samtale, som vanlig telefon-samtale • Tast inn ønsket ISSI nummer • • Trykk

En-til-en samtale, som vanlig telefon-samtale • Tast inn ønsket ISSI nummer • • Trykk ringe-tast Du vil nå høre en ringetone Vent på den som blir oppringt svarer på anropet Snakk på samme måte som i en mobiltelefon • For å avslutte samtalen trykk avslutt eller rød knapp med telefonrør

En-til-en samtale, ved bruk av PTT • Ved behov for å opprettholde kapasiteten i

En-til-en samtale, ved bruk av PTT • Ved behov for å opprettholde kapasiteten i nettet bør en-til-en samtale foregå ved bruk av PTT • Tast inn ønsket ISSI nummer • Trykk og slipp opp igjen PTT. Du vil nå høre en ringetone. Vent på at den som blir oppringt svarer på anropet • Samtalen må besvares med PTT • Samtalen avsluttes ved å trykke Avbryt (høyre valgknapp) eller rød knapp med telefonrør

Bytte av talegruppe Talegruppevelger Tre måter å bytte talegruppe 1. Trykk på sideveis navigasjonstast

Bytte av talegruppe Talegruppevelger Tre måter å bytte talegruppe 1. Trykk på sideveis navigasjonstast (kun bytte av TG i den valgte mappe) Sideveis nav. tast o Velg ønsket talegruppe o Trykk deretter funksjonstast - ”velg” eller PTT 2. Trykk på venstre funksjonstast - ”alt” o Velg ”TG etter mappe” o Alternativt kan man velge ”TG etter abc” og velge talegruppe direkte (alfabetisk ordnet) o Velg ønsket mappe o Velg ønsket talegruppe 3. Vri på talegruppevelger på topp, velg TG innen mappen du er i. 23. 02. 2021

Bytte mellom TMO og DMO • Trykk på venstre funksjonstast - ”alt” o Velg

Bytte mellom TMO og DMO • Trykk på venstre funksjonstast - ”alt” o Velg ”TMO” eller ”DMO” o Velg ønsket talegruppe • Alternativt kan man bruke snarvei Hurtigtast 1 for TMO / DMO 23. 02. 2021

Samtaletyper i Nødnett, oppsummert 23. 02. 2021 Gruppeanrop/samtale Individuelle anrop • TMO • DMO

Samtaletyper i Nødnett, oppsummert 23. 02. 2021 Gruppeanrop/samtale Individuelle anrop • TMO • DMO • En-til-en samtale • Ved hjelp av PTT-tast (bare en kan snakke om gangen) • Ved hjelp av Ringetast (grønt tlf-rør) hvor samtalen blir som en ordinær tlf-samtale • Ringe ut på det offentlige telefonnettet

Gruppefolder Er en mappe med talegrupper, inndelt per. distrikt, i tillegg er det egen

Gruppefolder Er en mappe med talegrupper, inndelt per. distrikt, i tillegg er det egen gruppefolder for nasjonale talegrupper, samt gruppefolder for felles nasjonale talegrupper • Vil være ulik fra en FORF medlemsorganisasjon til en annen 23. 02. 2021

Nasjonale talegrupper Norsk Aeroklubb Flytjenesten Gruppenavn: Beskrivelse: Gyldighet: NAK-RIKS-1 Brukes på oppdrag, hendelser og

Nasjonale talegrupper Norsk Aeroklubb Flytjenesten Gruppenavn: Beskrivelse: Gyldighet: NAK-RIKS-1 Brukes på oppdrag, hendelser og øvelser Nasjonal NAK-RIKS-2 Brukes på oppdrag, hendelser og øvelser Nasjonal NAK-RIKS-3 Brukes på oppdrag, hendelser og øvelser Nasjonal Foto: FORF 23. 02. 2021 Foto: FORF

Skogbrann talegrupper Norsk Aeroklubb Flytjenesten Gruppenavn: Beskrivelse: Gyldighet: SKOGBRANN-1 Brukes på brannvakt-oppdrag. Nasjonal SKOGBRANN-2

Skogbrann talegrupper Norsk Aeroklubb Flytjenesten Gruppenavn: Beskrivelse: Gyldighet: SKOGBRANN-1 Brukes på brannvakt-oppdrag. Nasjonal SKOGBRANN-2 Brukes på brannvakt-oppdrag. Nasjonal SKOGBRANN-3 Brukes på brannvakt-oppdrag. Nasjonal SKOGBRANN-4 Opptil SKOGBRANN-30 Brukes på brannvakt-oppdrag. Nasjonal Foto: FORF 23. 02. 2021 Foto: FORF

SAR talegrupper Foto: FORF 23. 02. 2021 Foto: FORF

SAR talegrupper Foto: FORF 23. 02. 2021 Foto: FORF

Sambandsprosedyre ved samvirke • Ved samhandling på felles talegrupper er det spesielt viktig med

Sambandsprosedyre ved samvirke • Ved samhandling på felles talegrupper er det spesielt viktig med god sambandsprosedyre • Ved anrop og svar benyttes etatens/organisasjonens navn først, eks. ”Brann 09 – dette er Skogbrannflyet Vestfold, over” • Funksjonsbeskrivelse på leder bør benyttes som kallesignal, eks. ”Fagleder Brann – dette er Røde Kors aksjonsleder, over” 23. 02. 2021

Feilsøking på terminaler • Sjekk status til led-indikator • Sjekk signalstyrken i display •

Feilsøking på terminaler • Sjekk status til led-indikator • Sjekk signalstyrken i display • Sjekk batteriet (håndholdt); tilkobling og batteristatus • Skru til antenne • Sjekk alt tilkoblet externt tilbehør, evt. fjern dette og test på nytt • Foreta et testanrop i TMO og evt. i DMO 23. 02. 2021

Mål oppnådd? • Deltagerne skal etter endt undervisning: • • • 23. 02. 2021

Mål oppnådd? • Deltagerne skal etter endt undervisning: • • • 23. 02. 2021 vite Nødnettets oppbygning og virkemåte kunne bruke radioterminalene med deres funksjoner kunne fleetmap i egen organisasjon kjenne til sambandsreglementene kunne samhandle via Nødnett med nødetatene kunne uføre enkel feilsøking og vedlikehold

Spørsmål? Takk for oppmerksomheten! Mer informasjon om Nødnett finner du på www. dinkom. no

Spørsmål? Takk for oppmerksomheten! Mer informasjon om Nødnett finner du på www. dinkom. no Foto: FORF 23. 02. 2021