Nmina pro jazykov koly nov 1 Lektion 6

  • Slides: 22
Download presentation
Němčina pro jazykové školy nově 1 Lektion 6: Unsere Freizeit Autorem materiálu a všech

Němčina pro jazykové školy nově 1 Lektion 6: Unsere Freizeit Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petra Reindlová. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

Thema: Unsere Freizeit PŘIŘAĎ KE SLOVÍČKŮM JEJICH SPRÁVNÝ PŘEKLAD: 1. das Abendbrot 2. einkaufen

Thema: Unsere Freizeit PŘIŘAĎ KE SLOVÍČKŮM JEJICH SPRÁVNÝ PŘEKLAD: 1. das Abendbrot 2. einkaufen 3. kosten 4. der Pilz 5. das Spiel a) houba b) hra c) nakoupit d) večeře e) stát (o ceně)

Thema: Unsere Freizeit SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 1. 2. 3. 4. 5. d) c) e) a)

Thema: Unsere Freizeit SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 1. 2. 3. 4. 5. d) c) e) a) b)

Thema: Unsere Freizeit PŘELOŽ: týden cestovat celý, docela der Rentner sitzen deshalb ……………….

Thema: Unsere Freizeit PŘELOŽ: týden cestovat celý, docela der Rentner sitzen deshalb ……………….

Thema: Unsere Freizeit SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: týden cestovat celý, docela der Rentner sitzen deshalb die

Thema: Unsere Freizeit SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: týden cestovat celý, docela der Rentner sitzen deshalb die Woche reisen ganz důchodce sedět proto

Thema: Unsere Freizeit SLOVESA S ODLUČITELNÝMI A NEODLUČITELNÝMI PŘEDPONAMI U sloves např. aufräumen, einkaufen,

Thema: Unsere Freizeit SLOVESA S ODLUČITELNÝMI A NEODLUČITELNÝMI PŘEDPONAMI U sloves např. aufräumen, einkaufen, se tzv. odlučitelná předpona v časovaných tvarech od slovesa odtrhne a stojí až na konci hlavní věty. Příklad: Po škole vždy nakupuje. – Nach der Schule kauft sie immer ein.

Thema: Unsere Freizeit SLOVESA S ODLUČITELNÝMI A NEODLUČITELNÝMI PŘEDPONAMI Tam, kde stojí sloveso v

Thema: Unsere Freizeit SLOVESA S ODLUČITELNÝMI A NEODLUČITELNÝMI PŘEDPONAMI Tam, kde stojí sloveso v infinitivu, zůstává odlučitelná předpona spojena se slovesem. Příklad: Musí vždy po škole nakoupit. - Sie muss immer nach der Schule einkaufen.

Thema: Unsere Freizeit SLOVESA S ODLUČITELNÝMI A NEODLUČITELNÝMI PŘEDPONAMI Neodlučitelné předpony: be-, ge-, emp-,

Thema: Unsere Freizeit SLOVESA S ODLUČITELNÝMI A NEODLUČITELNÝMI PŘEDPONAMI Neodlučitelné předpony: be-, ge-, emp-, ent-, er-, miss-, ver-, zer-.

Thema: Unsere Freizeit PŘELOŽ: 1. 2. 3. 4. 5. Já uklízím rád. Oni usnuli

Thema: Unsere Freizeit PŘELOŽ: 1. 2. 3. 4. 5. Já uklízím rád. Oni usnuli v 6 hodin. On se musí doma dívat na televizi. Uklízíš kuchyň? Ona nesmí usnout doma.

Thema: Unsere Freizeit SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 1. 2. 3. 4. 5. Ich räume gern auf.

Thema: Unsere Freizeit SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 1. 2. 3. 4. 5. Ich räume gern auf. Sie schlafen um 6 Uhr ein. Er muss zu Hause fernsehen. Räumst du die Küche auf? Sie darf nicht zu Hause einschlafen.

Thema: Unsere Freizeit SLOŽ VĚTU SPRÁVNĚ: 1. SCHLÄFT – SCHON – 5 – EIN

Thema: Unsere Freizeit SLOŽ VĚTU SPRÁVNĚ: 1. SCHLÄFT – SCHON – 5 – EIN – ER – UM – UHR. 2. SKI – ICH – LAUFE – GERN. 3. KAUFT – EIN – SIE – BÜCHER – DIE?

Thema: Unsere Freizeit SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 1. Er schläft schon um 5 Uhr ein. 2.

Thema: Unsere Freizeit SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 1. Er schläft schon um 5 Uhr ein. 2. Ich laufe gern Ski. 3. Kauft sie die Bücher ein?

Thema: Unsere Freizeit ZVRATNÁ SLOVESA posadit se, zajímat se, starat se, koupit si Zájmenům

Thema: Unsere Freizeit ZVRATNÁ SLOVESA posadit se, zajímat se, starat se, koupit si Zájmenům se, si odpovídají v němčině zvratná zájmena ve 3. a 4. pádě. Vždy podle příslušné osoby!

Thema: Unsere Freizeit ZVRATNÁ SLOVESA Osoba ich … du … er, sie, es …

Thema: Unsere Freizeit ZVRATNÁ SLOVESA Osoba ich … du … er, sie, es … wir … ihr … sie, Sie … 3. p mir dir sich uns euch sich 4. p mich dich sich uns euch sich

Thema: Unsere Freizeit VYČASUJ „ZAJÍMAT SE“:

Thema: Unsere Freizeit VYČASUJ „ZAJÍMAT SE“:

Thema: Unsere Freizeit SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: ich interessiere mich du interessierst dich er/sie/es interessiert sich

Thema: Unsere Freizeit SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: ich interessiere mich du interessierst dich er/sie/es interessiert sich wir interessieren uns ihr interessiert euch sie/Sie interessieren sich

Thema: Unsere Freizeit PŘELOŽ: 1. Já se opaluji na zahradě. 2. Zajímáš se o

Thema: Unsere Freizeit PŘELOŽ: 1. Já se opaluji na zahradě. 2. Zajímáš se o sport? 3. Koupíš si květiny?

Thema: Unsere Freizeit SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 1. Ich sonne mich auf dem Garten. 2. Interessierst

Thema: Unsere Freizeit SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 1. Ich sonne mich auf dem Garten. 2. Interessierst du dich für Sport? 3. Kaufst du dir die Blumen?

Thema: Unsere Freizeit SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ Po spojkách und, aber, oder, sondern, denn se slovosled

Thema: Unsere Freizeit SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ Po spojkách und, aber, oder, sondern, denn se slovosled nemění. Po spojkách deshalb, trotzdem, sonst následuje určité sloveso a podmět.

Thema: Unsere Freizeit PŘELOŽ: 1. Chtěl bych napsat dopis, ale nemám papír. 2. Dnes

Thema: Unsere Freizeit PŘELOŽ: 1. Chtěl bych napsat dopis, ale nemám papír. 2. Dnes přijede má teta, proto musím domů. 3. Je mu 40 let, přesto studuje.

Thema: Unsere Freizeit SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 1. Ich möchte einen Brief schreiben, aber (ich) habe

Thema: Unsere Freizeit SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 1. Ich möchte einen Brief schreiben, aber (ich) habe kein Papier. 2. Heute kommt meine Tante, deshalb muss ich nach Hause. 3. Er ist 40 Jahre alt, trotzdem studiert er.

Thema: Unsere Freizeit Děkuji za pozornost… Zdroj: HÖPPNEROVÁ, V. Němčina pro jazykové školy nově

Thema: Unsere Freizeit Děkuji za pozornost… Zdroj: HÖPPNEROVÁ, V. Němčina pro jazykové školy nově 1. Plzeň: Fraus, 2010. ISBN 978 -80 -7238 -912 -4. 232 s.