Nmina pro jazykov koly nov 1 Lektion 10

  • Slides: 18
Download presentation
Němčina pro jazykové školy nově 1 Lektion 10: Dreimal über den Urlaub Autorem materiálu

Němčina pro jazykové školy nově 1 Lektion 10: Dreimal über den Urlaub Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petra Reindlová. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

Thema: Dreimal über den Urlaub PŘIŘAĎ KE SLOVÍČKŮM JEJICH SPRÁVNÝ PŘEKLAD: 1. hrát si

Thema: Dreimal über den Urlaub PŘIŘAĎ KE SLOVÍČKŮM JEJICH SPRÁVNÝ PŘEKLAD: 1. hrát si 2. stačit 3. lákat 4. koupat se 5. prožít 6. trávit a) verbringen b) spielen c) locken d) reichen e) baden f) erleben

Thema: Dreimal über den Urlaub SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. b)

Thema: Dreimal über den Urlaub SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. b) d) c) e) f) a)

Thema: Dreimal über den Urlaub PŘELOŽ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Thema: Dreimal über den Urlaub PŘELOŽ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. loď vlak les letadlo hora výlet hrad prázdniny

Thema: Dreimal über den Urlaub 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SPRÁVNÉ

Thema: Dreimal über den Urlaub 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: loď das Schiff vlak der Zug les der Wald letadlo das Flugzeug hora der Berg výlet der Ausflug hrad die Burg prázdniny die Ferien

Thema: Dreimal über den Urlaub ZEMĚPISNÁ JMÉNA Jména měst a obcí jsou středního rodu,

Thema: Dreimal über den Urlaub ZEMĚPISNÁ JMÉNA Jména měst a obcí jsou středního rodu, člen se neuvádí. wo? (kde) …. in v Praze – in Prag wohin? (kam) …. nach do Prahy – nach Prag

Thema: Dreimal über den Urlaub ZEMĚPISNÁ JMÉNA Názvy zemí středního rodu se užívají bez

Thema: Dreimal über den Urlaub ZEMĚPISNÁ JMÉNA Názvy zemí středního rodu se užívají bez členu. (zde platí: wo? -in, wohin? -nach) Ženského rodu je např. e Slowakei, e Schweiz, e Turkei, e Ukraine – zde se člen uvádí. in der Turkei – v Turecku in die Turkei – do Turecka

Thema: Dreimal über den Urlaub ZEMĚPISNÁ JMÉNA Názvy světadílů jsou rodu středního. Názvy hor

Thema: Dreimal über den Urlaub ZEMĚPISNÁ JMÉNA Názvy světadílů jsou rodu středního. Názvy hor se užívají se členem, ten často splývá s předložkou. im Riesengebirge – v Krkonoších ins Böhmische Paradies – do Českého ráje

Thema: Dreimal über den Urlaub PŘELOŽ: • • • Německo Turecko Praha Drážďany Baltické

Thema: Dreimal über den Urlaub PŘELOŽ: • • • Německo Turecko Praha Drážďany Baltické moře

Thema: Dreimal über den Urlaub SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: • • • Německo Turecko Praha Drážďany

Thema: Dreimal über den Urlaub SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: • • • Německo Turecko Praha Drážďany Baltické moře - s Deutschland - e Türkei - s Prag - s Dresden - e Ostsee

Thema: Dreimal über den Urlaub PŘELOŽ: • • • do Plzně ve Vídni Uděláme

Thema: Dreimal über den Urlaub PŘELOŽ: • • • do Plzně ve Vídni Uděláme výlet do Rakouska. Chce pracovat ve Švýcarsku. Letím v pondělí na Slovensko. Koupeš se už v Chorvatsku?

Thema: Dreimal über den Urlaub SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: • • • nach Pilsen in Wien

Thema: Dreimal über den Urlaub SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: • • • nach Pilsen in Wien Wir machen einen Ausflug nach Österreich. Er will in der Schweiz arbeiten. Ich fliege am Montag in die Slowakei. Badest du schon in Kroatien?

Thema: Dreimal über den Urlaub DOPLŇ, CO SE HODÍ: • Dresden liegt in …………….

Thema: Dreimal über den Urlaub DOPLŇ, CO SE HODÍ: • Dresden liegt in ……………. . • Mit dem Auto fahren wir nach ………………. • Ich lerne deutsch und möchte in …………. . arbeiten. • Ich will auch in ……………. fliegen.

Thema: Dreimal über den Urlaub • • SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: Dresden liegt in Deutschland. Mit

Thema: Dreimal über den Urlaub • • SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: Dresden liegt in Deutschland. Mit dem Auto fahren wir nach Kroatien, Polen, Frankreich, Österreich… Ich lerne deutsch und möchte in Deuschland, der Schweiz, Österreich arbeiten. Ich will auch in die Schweiz, die Slowakei, die Turkei, … fliegen.

Thema: Dreimal über den Urlaub ČASOVÉ ÚDAJE VE 4. PÁDĚ Podstatná jména v časových

Thema: Dreimal über den Urlaub ČASOVÉ ÚDAJE VE 4. PÁDĚ Podstatná jména v časových údajích jsou ve 4. pádě. Jeden Abend arbeite ich auf dem Garten. Každý večer pracuji na zahradě. Den ganzen Tag studiere ich Mathematik. Celý den studuji matematiku.

Thema: Dreimal über den Urlaub PŘELOŽ: • Den ganzen Tag schreibe ich den Brief

Thema: Dreimal über den Urlaub PŘELOŽ: • Den ganzen Tag schreibe ich den Brief für dich. • Jeden Abend räume ich mein Zimmer auf.

Thema: Dreimal über den Urlaub SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: • Celý den pro tebe píši dopis.

Thema: Dreimal über den Urlaub SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: • Celý den pro tebe píši dopis. • Každý večer uklízím svůj pokoj.

Thema: Dreimal über den Urlaub Děkuji za pozornost… Zdroj: HÖPPNEROVÁ, V. Němčina pro jazykové

Thema: Dreimal über den Urlaub Děkuji za pozornost… Zdroj: HÖPPNEROVÁ, V. Němčina pro jazykové školy nově 1. Plzeň: Fraus, 2010. ISBN 978 -80 -7238 -912 -4. 232 s.