Nmeck jazyk Gramatick jevy slovky adov VY32INOVACE02 11

  • Slides: 8
Download presentation
Německý jazyk – Gramatické jevy Číslovky řadové VY_32_INOVACE_02 -11 Ročník: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor:

Německý jazyk – Gramatické jevy Číslovky řadové VY_32_INOVACE_02 -11 Ročník: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: Vytvořeno dne: Metodický popis, (anotace): 9. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Gramatické jevy Číslovky řadové Mgr. Petr Kozlovský 2. 3. 2011 Rozdělení číslovek. Způsob tvoření číslovek řadových – procvičení jejich tvoření na příkladech.

Číslovky Rozlišujeme číslovky: A. ZÁKLADNÍ B. ŘADOVÉ C. NÁSOBNÉ

Číslovky Rozlišujeme číslovky: A. ZÁKLADNÍ B. ŘADOVÉ C. NÁSOBNÉ

B. Číslovky řadové Skloňují se jako přídavná jména Zpravidla před nimi stojí člen nebo

B. Číslovky řadové Skloňují se jako přídavná jména Zpravidla před nimi stojí člen nebo přivlastňovací zájmeno der achte Soldat – das zehnte Auto – die erste Blume mein dritter Hund – seine erste Wohnung Píše se za nimi tečka jako v češtině.

Tvoří se: a) 1. – 19. člen určitý + zákl. číslovka + -te b)

Tvoří se: a) 1. – 19. člen určitý + zákl. číslovka + -te b) 20. a více člen určitý + zákl. číslovka + -ste 1. 2. 3. 4. 5. erste !!! zweite dritte !!! vierte fünfte r, e, s r, e, s der erste Stock die zweite Stunde das dritte Kind. . .

6. 7. 8. 9. 10. . 20. 21. 22. r, e, s r, e,

6. 7. 8. 9. 10. . 20. 21. 22. r, e, s r, e, s sechste sieb(en)te achte neunte zehnte . . . . r, e, s zwanzigste einundzwanzigste zweiundzwanzigste . .

30. r, e, s dreißigste . . . 40. r, e, s vierzigste .

30. r, e, s dreißigste . . . 40. r, e, s vierzigste . . . 100. r, e, s hundertste . . . 101. r, e, s hunderterste !!! . . . 102. r, e, s hundertzweite . . . 472. r, e, s vierhundertzweiundsiebzigste

Čtěte nahlas číslovky: 12. 47. 1. 67. 100. 7. der zwölfte der siebenundvierzigste der

Čtěte nahlas číslovky: 12. 47. 1. 67. 100. 7. der zwölfte der siebenundvierzigste der erste !!! der siebenundsechzigste der hundertste der sieb(en)te

397. der dreihundertsiebenundneuzigste 414. der vierhundertvierzehnte 1781. der eintausendsiebenhunderteinund achtzigste

397. der dreihundertsiebenundneuzigste 414. der vierhundertvierzehnte 1781. der eintausendsiebenhunderteinund achtzigste