Nizovni tip podataka u PASCALu strukturni tip podataka

  • Slides: 9
Download presentation
Nizovni tip podataka u PASCAL-u (strukturni tip podataka: nizovni, slogovni, skupovni i datotečni prosti

Nizovni tip podataka u PASCAL-u (strukturni tip podataka: nizovni, slogovni, skupovni i datotečni prosti tip podataka: integer, Boolean, real, . . . )

Niz u PASCAL-u • sadrži linearno uređen, unapred poznat, broj članova, • svi članovi

Niz u PASCAL-u • sadrži linearno uređen, unapred poznat, broj članova, • svi članovi su istog tipa i imaju zajedničko ime, • svakom članu pristupa se pomoću zajedničkog imena niza i indeksa člana, • svi indeksi su istog, ordinalnog tipa • svi članovi se tretiraju kao posebne promenljive i jednako su dostupni.

Važno: jednodimenzioni niz • Jednodimenzionalni niz čini niz članova – jednoindeksnih promenljivih istog tipa.

Važno: jednodimenzioni niz • Jednodimenzionalni niz čini niz članova – jednoindeksnih promenljivih istog tipa. • Svakom članu može se pristupiti pomoću izračunljivog indeksa ordinalnog tipa. • Maksimalan broj članova niza je unapred poznat i ne može se menjati.

Definicija jednodimenzionog niza Jednodimenzionalni niz se definiše na sledeći način: ARRAY [ pv. .

Definicija jednodimenzionog niza Jednodimenzionalni niz se definiše na sledeći način: ARRAY [ pv. . kv ] OF tip; primeri: array [0. . 10] of integer; array[‘a’. . ’m’] of real; array[1. . 50] of array[1. . 10] of char;

Imenovanje jednodimenzionog niza Svakom nizovnom tipu može se dodeliti ime u odeljku definicije tipova,

Imenovanje jednodimenzionog niza Svakom nizovnom tipu može se dodeliti ime u odeljku definicije tipova, a zatim da se to ime koristi za deklarisanje promenljivih. primer: const dim = 10; type niz = array[1. . 200] of real; niz 1 = array[1. . dim] of integer; var x : niz; y : niz 1; B : array[10. . 25] of array [1. . 15] of char;

Pristup članovima niza Članovima niza se pristupa pomoću zajedničkog imena niza i indeksa člana.

Pristup članovima niza Članovima niza se pristupa pomoću zajedničkog imena niza i indeksa člana. primer: x[5] x[190] x[i+j] x[5+k] y[10 -2] B[i, 7] B[2, 4] B[i][j]

Dodela vrednosti članovima niza Za dodeljivanje vrednosti članovima niza koristi se naredba dodele (kao

Dodela vrednosti članovima niza Za dodeljivanje vrednosti članovima niza koristi se naredba dodele (kao za bilo koju promenljivu). primer: var c : array [ 0. . 25] of integer; c[0] : = – 2; readln(c[10]); c[brojac] : = i + 1; c[ i – j ] : = f (x+3);

Primer 1 Napisati program za učitavanje niza od N prirodnih brojeva i ispisivanje tog

Primer 1 Napisati program za učitavanje niza od N prirodnih brojeva i ispisivanje tog niza na ekranu. program NIZ; var i, N : integer; A : array[1. . 100] of integer; Begin (*ucitavanje*) repeat writeln('Unesite broj clanova niza (n<=100)'); readln(N); until (n>=1) and (n<=100); writeln('Unesite clanove niza'); for i : = 1 to N do readln(A[i]); (*ispisivanje*) writeln; for i : = 1 to N do write (A[i]: 6) end.

Primer 2 • Izračunati zbir članova niza od 10 celih brojeva. program niz 2;

Primer 2 • Izračunati zbir članova niza od 10 celih brojeva. program niz 2; var a: array [1. . 10] of integer; s, i : integer; begin for i : = 1 to 10 do begin writeln('A[', i, ']=? '); read(A[i]) end; s : = 0; for i : = 1 to 10 do s : = s + A[i]; writeln('Zbir clanova niza je ', s) end.