Nitel Aratrmann Yntemleri Nitel Aratrmann Yntemleri rnek olay

  • Slides: 11
Download presentation
Nitel Araştırmanın Yöntemleri

Nitel Araştırmanın Yöntemleri

Nitel Araştırmanın Yöntemleri • Örnek olay • Etnografya • Temellendirilmiş kuram

Nitel Araştırmanın Yöntemleri • Örnek olay • Etnografya • Temellendirilmiş kuram

Örnek Olay • Temel fikir, bir olayın uygun herhangi bir yöntemle • • ayrıntılı

Örnek Olay • Temel fikir, bir olayın uygun herhangi bir yöntemle • • ayrıntılı (belirli odak noktaları olsa bile) Derinlemesine Doğal ortamında Bağlamını ve bütüncüllüğünü dikkate alarak incelenmesi

Örnek Olay (2) • Olayın sınırlarını net çizmeli • Ne oluyor, olay ne sorusuna

Örnek Olay (2) • Olayın sınırlarını net çizmeli • Ne oluyor, olay ne sorusuna net yanıt verilmeli (analiz için önemli)

Örnek Olay (3) • Odak noktası olsa bile bütüncül bir inceleme olmalıdır • Doğal

Örnek Olay (3) • Odak noktası olsa bile bütüncül bir inceleme olmalıdır • Doğal ortam / çoklu veri kaynağı kullanılabilir

Örnek Olay ve Genelleme (1) • Amaç ortaklıklar üzerinde durarak genelleme yapmak mı •

Örnek Olay ve Genelleme (1) • Amaç ortaklıklar üzerinde durarak genelleme yapmak mı • Bu durumda üst düzey soyutlama gerekir • Yoksa farklılıklara odaklanmak mı

Örnek Olay ve Genelleme (2) • 3 genelleme düzeyi vardır: • Örneklemden evrene •

Örnek Olay ve Genelleme (2) • 3 genelleme düzeyi vardır: • Örneklemden evrene • Kuram bağlantılı genelleme • Örnek olaydan örnek olaya

Örnek Olay ve Genelleme (3) • İlginç, karmaşık vb. ise başlı başına incelenmelidir •

Örnek Olay ve Genelleme (3) • İlginç, karmaşık vb. ise başlı başına incelenmelidir • Kendine hastır kimi yönleri, başlı başına incelenmelidir

Örnek Olay ve Genelleme (4) • Olumsuz olay: Diğer olaylardan bariz farklılığı varsa başlı

Örnek Olay ve Genelleme (4) • Olumsuz olay: Diğer olaylardan bariz farklılığı varsa başlı başına incelenmelidir (neden böylesine farklı) • BUNLARIN DIŞINDA GENELLEME YAPILABİLİR

Örnek Olay ve Genelleme (5) • Kavramsallaştırma: araştırma konusunun bazı yönleri hakkında bir veya

Örnek Olay ve Genelleme (5) • Kavramsallaştırma: araştırma konusunun bazı yönleri hakkında bir veya daha çok kavram geliştirme

Örnek Olay ve Genelleme (6) • Önermeler geliştirme: örnek olaya dayanarak olaydaki kavram ve

Örnek Olay ve Genelleme (6) • Önermeler geliştirme: örnek olaya dayanarak olaydaki kavram ve etmenleri bağlayan önermelerin (hipotezlerin) geliştirilmesi • Önermelerle başlayan geleneksel araştırmanın tam tersi