Nitel Aratrma Yntemlerine Giri Nitel Aratrma Nedir liki

  • Slides: 14
Download presentation
Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş

Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş

Nitel Araştırma Nedir? • İlişki, durum, olay, etki gibi şeylerin niceliği yerine niteliğinin incelendirği

Nitel Araştırma Nedir? • İlişki, durum, olay, etki gibi şeylerin niceliği yerine niteliğinin incelendirği araştırmalardır. • Bütüncüldür. • Olayı parçalara ayırıp parçalara odaklanmak yerine, parçaları birleştirerek bütüne odaklanmayı hedefler. • Kritisizm ve Post-Modernizm

Bilimse araştırma ve Nitel Çalışmalar • İnsan davranışı ve içinde bulunduğu ortam • Sosyoloji,

Bilimse araştırma ve Nitel Çalışmalar • İnsan davranışı ve içinde bulunduğu ortam • Sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe…. • Fen Bilimleri’ndeki araştırma yöntemlerinin yetersizliği

Temel özellikler • Farklı yöntemleri kapsayan bir yapı – Kültür analizi – Antropoloji –

Temel özellikler • Farklı yöntemleri kapsayan bir yapı – Kültür analizi – Antropoloji – Kuram geliştirme – Eylem araştırması – İçerik analizi • Nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların bütünsel bir yapı içerisinde incelendiği araştırma yöntemlerinin genel adı.

Temel Özellikleri • Veri doğal ortamından elde edilir. Nitel araştırma prensiplerine göre bir olay

Temel Özellikleri • Veri doğal ortamından elde edilir. Nitel araştırma prensiplerine göre bir olay ancak gerçekleştiği yerde en iyi anlaşılabilir. İnsan davranışı ortamdan etkilenir. • Veri, kelimeler ve resimlerden oluşur, sayılardan değil. • Sonuç karadar süreç üzerine de odaklanılır. • İnsanların yaşadıkları şeylere verdikleri anlam nitel araştırmanın temel kaygısıdır.

Temel özellikler • Veri toplama yöntemleri – Görüşme – Gözlem – Doküman analizi •

Temel özellikler • Veri toplama yöntemleri – Görüşme – Gözlem – Doküman analizi • Verilerin analizi sistematik bir yaklaşım gerektirir.

Temel özellikleri • Nitel araştırma; – Ortama karşı duyarlıdır. – Araştırmacı aynı zamanda çalışmanın

Temel özellikleri • Nitel araştırma; – Ortama karşı duyarlıdır. – Araştırmacı aynı zamanda çalışmanın bir parçasıdır. – Bütüncül bir yaklaşım gerektirir. – Algılar üzerinde durulur. – Esnektir.

Temel Desenler • • • Kültür analizi (etnographic studies) Olgubilim (phenomenology) Kuram oluşturma (grounded

Temel Desenler • • • Kültür analizi (etnographic studies) Olgubilim (phenomenology) Kuram oluşturma (grounded theory) Durum çalışmaları (case studies Eylem araştırması (action research)

Kültür analizi • Toplumsal – – – Davranış Yapı İşleyiş Değerler ve Normlar •

Kültür analizi • Toplumsal – – – Davranış Yapı İşleyiş Değerler ve Normlar • Gözlem • Deneyimleme • Uzun süreç • Katılımcının etkisi Örnek?

Olgubilim • Bilinen ancak ayrıntılı bir anlayışa sahip olunamayan durumlar için kullanılır. • Veri

Olgubilim • Bilinen ancak ayrıntılı bir anlayışa sahip olunamayan durumlar için kullanılır. • Veri kaynağı olguyu yaşayan birey ya da gruplardır. • Gözlem ve görüşmeler • Sınırlı örneklem • Örnek?

Kuram oluşturma • • Veri temelli kuram oluşturma Görüşme ve gözlem Doküman analizi Kavramlar,

Kuram oluşturma • • Veri temelli kuram oluşturma Görüşme ve gözlem Doküman analizi Kavramlar, temalar ve ilişkiler

Durum Çalışmaları • Nitel ya da nicel olabilir. • Belirli bir duruma ilişkin sonuçlar

Durum Çalışmaları • Nitel ya da nicel olabilir. • Belirli bir duruma ilişkin sonuçlar ileri sürülür. • Tek ya da çoklu durumlar olabilir.

Eylem Araştırması Uygulama sorunlarını ortaya çıkarmak ve; Çözmek için yapılır. Uygulayıcı tarafından gerçekleştirilir. Sorun

Eylem Araştırması Uygulama sorunlarını ortaya çıkarmak ve; Çözmek için yapılır. Uygulayıcı tarafından gerçekleştirilir. Sorun ortaya çıkarıldıktan sonra çözüm önerileri tasarlanır. • Çözüm uygulanır ve sonuçlar incelenir. • Gerekli durumlarda diğer çözüm önerileri değerlendirilir. • •

Nitel araştırma süreci

Nitel araştırma süreci