NHRAplan Redo fr golf Nulge nskat lge hinder

  • Slides: 9
Download presentation
NÖHRA-plan, Redo för golf. • Nuläge, önskat läge, hinder, resurser och aktiviteter

NÖHRA-plan, Redo för golf. • Nuläge, önskat läge, hinder, resurser och aktiviteter

Innehåll Kjell Enhagers NÖHRA-modell är framtagen för att utvärdera och följa arbetet från nuläge

Innehåll Kjell Enhagers NÖHRA-modell är framtagen för att utvärdera och följa arbetet från nuläge till önskat läge. I det här dokumentet kan du som tränare bygga en plan för hur du arbetar med de nya golfare som går en Redo för golf-kurs genom att analysera Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser och Aktiviteter. Längst bak i presentationen finns en kursmall för Redo för golf som du manuellt kan arbeta med för att följa upp deltagarna. Använd Golfens IT-system (GIT) som resurs, för att registrera alla nya kursdeltagare och för att kunna följa dem i golfen. Lycka till med arbetet! Claes Björklund Ansvarig för Redo för golf

Nuläget beskriver de mål ni satt upp för året och hur utfallet blev. 2017

Nuläget beskriver de mål ni satt upp för året och hur utfallet blev. 2017 Antal deltagare i Redo för golf-kurser Antal nya medlemskap Rekommendationsmålvärde på kursen (NPS) % som är kvar som medlemmar efter två år Mål Utfall

Önskat läge En långsiktig plan med mål och utfall över hur ni ser ert

Önskat läge En långsiktig plan med mål och utfall över hur ni ser ert önskade läge på sikt. 2018– 2020 Antal deltagare i Redo för golf-kurser Antal nya medlemskap Rekommendationsmålvärde (NPS) % som är kvar som medlemmar Mål 2018 Utfall 2018 Mål 2019 Utfall 2019 Mål 2020 Utfall 2020

Hinder Definiera de viktigaste utmaningarna och hindren som behövervinnas för att ni skall nå

Hinder Definiera de viktigaste utmaningarna och hindren som behövervinnas för att ni skall nå era mål. 1. 2. 3. 4. 5.

Resurser Definiera de resurser ni har som kan övervinna era hinder och ta er

Resurser Definiera de resurser ni har som kan övervinna era hinder och ta er mot ert önskade läge. Vem Golfens IT-system (GIT) Medlemmar Partners Media Etc Vad

Aktiviteter Ange de aktiviteter ni vill genomföra för att nå ert önskade läge. Hur

Aktiviteter Ange de aktiviteter ni vill genomföra för att nå ert önskade läge. Hur Golfens dag Ambassadörer Redo för golf-kurs Uppföljning/utvärdering Kommunikation När Ansvarig

Kursmall för Redo för Golf-ID Efternamn Förnamn Kurs år 1 Inbokat spel Kontaktad senast

Kursmall för Redo för Golf-ID Efternamn Förnamn Kurs år 1 Inbokat spel Kontaktad senast Blev medlem Lämnade klubben

För mer info: Claes Björklund Ansvarig för Redo för golf claes. bjorklund@golf. se 0708–

För mer info: Claes Björklund Ansvarig för Redo för golf claes. bjorklund@golf. se 0708– 58 42 82