Nhny racionlis gondolat az irracionalitsrl XVII HAJNAL IMRE

  • Slides: 35
Download presentation
Néhány racionális gondolat az irracionalitásról XVII. HAJNAL IMRE MATEMATIKA TESZTVERSENY ÉS MÓDSZERTANI NAP 2013.

Néhány racionális gondolat az irracionalitásról XVII. HAJNAL IMRE MATEMATIKA TESZTVERSENY ÉS MÓDSZERTANI NAP 2013. április 13. Gyula Schultz Vera Magdolna – Győry Ákos Földes Ferenc Gimnázium Miskolc

Az előadást motiváló cikk: Martin Gardner: Kettő négyzetgyöke = 1, 414 213 562 373

Az előadást motiváló cikk: Martin Gardner: Kettő négyzetgyöke = 1, 414 213 562 373 095… (Természet Világa – Matematika különszám, 1998, 93 -96. oldal) Egyéb források: Ian Stewart: A végtelen megszelídítése (Helikon Kiadó, 2008) Nagy pillanatok a matematika történetében (Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1981) Erdős Pál – Surányi János: Válogatott fejezetek a számelméletből (POLYGON, Szeged, 2004) B. L. Van Der Waerden: Egy tudomány ébredése (Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1977) Internet

Egy kis történelem •

Egy kis történelem •

Definíció: két szakasz összemérhető, ha mindkettő egész számú többszöröse ugyanannak a szakasznak. Mai szóhasználattal

Definíció: két szakasz összemérhető, ha mindkettő egész számú többszöröse ugyanannak a szakasznak. Mai szóhasználattal élve: Amennyiben két szakasz közül az egyik hossza racionális, a másik pedig irracionális, úgy a két szakasz nem összemérhető. A geometriai bizonyítások alapja: szakaszok összemérhetetlenségének megmutatása. Módszer: indirekt bizonyítás + végtelen leszállás elve.

 7. A a P 3 Q 3 R 3 C négyzet az 1.

7. A a P 3 Q 3 R 3 C négyzet az 1. Tekintsük az ABCD 2. Mérjük fel A-ból az átlóra az 3. Rajzoljuk meg a P 5. Majd pedig a P Q 12 Q négyzetet, R 12 RC 1 C 4. A második lépéshez hasonlóan 6. Aztán jöhet a P 23 pont analóg eddigi legkisebb, s szintén s tegyük fel indirekt, hogy ennek alapot, így kapjuk a P négyzetet az ábra szerinti négyzethez jutunk, mely még kapjuk az P módon. 2 pontot. 1 pontot. A egymással összemérhető oldala és átlója egymással P módon. Ez a négyzet egyrészt kisebb, mint a korábbiak, s 1 C szakasz hossza ekkor e-nek oldalakkal és átlóval rendelkezik összemérhető, azaz hosszuk egész számú többszöröse lesz. kisebb, mint az eredeti, másrészt oldala és átlója szintén e segítségével. ugyanannak a számnak (=: e) oldala és átlója e-vel összemérhető e-vel. egész számú többszöröse. összemérhető.

A következő bizonyítást 2000 -ben (!) közölték: Tom M. Apostol: Irrationality of The Square

A következő bizonyítást 2000 -ben (!) közölték: Tom M. Apostol: Irrationality of The Square Root of Two – A Geometric Proof (The American Mathematical Monthly, Vol. 107. No. 9 (Nov. , 2000), pp. 841 -842)

 . A kapott háromszög legyen A’B’C’. 5 3. P-ből érintőt szerkesztünk, mely kimetszi

. A kapott háromszög legyen A’B’C’. 5 3. P-ből érintőt szerkesztünk, mely kimetszi a másik befogóból Q-t.

 5. A kapott A’’B’CD’ téglalap oldalhosszai 3. Vágjunk le a téglalapból egy b

5. A kapott A’’B’CD’ téglalap oldalhosszai 3. Vágjunk le a téglalapból egy b oldalhosszú 4. Ezek után az A’B’CD téglalapból szeljünk 2. Tegyük fel ezek után indirekt módon, hogy a és b egymással összemérhető, azaz négyzetet az ábra szerint. Így kapjuk az le egy a a – b és 2 b – b oldalhosszúságú négyzetet, – a, melyek e segítségével egy e egységnek egész számú többszörösei. A’B’CD téglalapot, melynek oldalhosszai ahogy azt az ábra mutatja. összemérhető távolságok. tehát a – b és b.

 1. Toljuk rá a kisebb négyzeteket a nagyra az ábra szerint.

1. Toljuk rá a kisebb négyzeteket a nagyra az ábra szerint.

 2. Helyezzük el a kisebb háromszöge 5. Az algoritmust folytatva ezután a csíkozott

2. Helyezzük el a kisebb háromszöge 5. Az algoritmust folytatva ezután a csíkozott háromszögekkel ellentmondásra ket a nagyra, ahogy azt az ábra jutunk. mutatja.

 2. Vegyük fel ennek átlóit, s így kapjuk az 1. Tekintsük az ABCDE

2. Vegyük fel ennek átlóit, s így kapjuk az 1. Tekintsük az ABCDE szabályos ötszöget. ötszög belsejében az A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 - szintén szabályos - ötszöget.

 2. Mérjük fel a T 3. Minden egyes T 4. A kapott B

2. Mérjük fel a T 3. Minden egyes T 4. A kapott B 6. Tegyük fel indirekt, hogy AT 7. Ekkor e maradék nélkül megvan T 8. A B D 1, B pontból (i = 1, …, k) állítsunk merőlegest T Bk. Dk háromszögek egybevágóak a CAT C egymással összemérhető. A lehető legnagyobb Bk-ban és Tc-ből kiindulva annyiszor, ahányszor 5. Ekkor a BB k. CTc, k derékszögű háromszög befogói tehát összemérhetők e segítségével. i 1 pontokat (i = 1, …, k) vetítsük le az alattuk közvetlenül felvett c. C szakaszra az 1 hosszúságot T c, i 1 B 2 D 2, …, Bk-1 c és T cc, k. C-ben egyaránt, hiszen c. C-re. Így kapjuk BC-n a c háromszöggel, a B csak tudjuk. Így kapjuk a T szakaszokra, melyek kimetszik a D Tközös mérték legyen e. , B Bkc, k = háromszög pedig hasonló hozzá, és kisebb nála, mivel a megfelelő oldalaik c – kk pontokat. ∙Tc. C, illetve Tc, kc, 1 C, T = c, 2 Tc, C…, T , Dkc, k pontokat (az ábrán k 1. k pontokat. = 3). Ekkor 0 < Tc, k. C < 1, c, k k 1 CT 2, …, B 1– 2∙, …, D merőlegesek egymásra, és az előbbiek rövidebb befogóinak hossza 1, az utolsóé pedig hiszen c nem négyzetszám. ennél kisebb.

Eudoxos létrája, avagy az összevisszaságról •

Eudoxos létrája, avagy az összevisszaságról •

 • Eudoxos (i. e. IV. sz. , ókori görög csillagász és geométer): kidolgozta

• Eudoxos (i. e. IV. sz. , ókori görög csillagász és geométer): kidolgozta a görög irracionáliselméletet; geocentrikus világképet hirdetett, bevezette a csillagképeket.

Ezek után nézzünk meg pár feladatot racionális-irracionális témakörben. (Források például: KöMa. L Róka Sándor:

Ezek után nézzünk meg pár feladatot racionális-irracionális témakörben. (Források például: KöMa. L Róka Sándor: 2000 feladat az elemi matematika köréből, Typotex, Budapest, 2006. Kosztolányi József - Makay Géza – Pintér Klára – Pintér Lajos: Matematikai problémakalauz I. , Polygon, Szeged, 1999. )

Tekintsük először a racionális, illetve az irracionális számok összegzési és szorzási szabályait: összegük rac

Tekintsük először a racionális, illetve az irracionális számok összegzési és szorzási szabályait: összegük rac irrac irrac vagy irrac szorzatuk rac irrac rac Irrac (ha a rac nem 0) irrac (ha a rac nem 0) rac vagy irrac

6. feladat. Mutassuk meg, hogy egy körbe írt négyzet csúcsai között mindig van olyan,

6. feladat. Mutassuk meg, hogy egy körbe írt négyzet csúcsai között mindig van olyan, melynek a körvonal egy tetszőleges pontjától vett távolsága irracionális. („Róka 2000”, 659. f. ) Megoldás. Vegyünk fel az A és D közötti rövidebb íven ETekintsünk egy r sugarú, O középpontú kört, H a PA vagy PC valamelyike irracionális, kézzel az állítást beláttuk. tetszőlegesen egy P pontot. Azt fogjuk megszen vagyunk. s benne egy ABCD négyzetet. mutatni, hogy P nem lehet a négyzet mind a Ha pedig mindkettő racionális, akkor viszont négy csúcsától racionális távolságra. PB adódik irracionálisnak, ugyanis:

Köszönjük szépen a figyelmet!

Köszönjük szépen a figyelmet!