Nhny racionlis gondolat az irracionalitsrl XVII HAJNAL IMRE

  • Slides: 35
Download presentation
Néhány racionális gondolat az irracionalitásról XVII. HAJNAL IMRE MATEMATIKA TESZTVERSENY ÉS MÓDSZERTANI NAP 2013.

Néhány racionális gondolat az irracionalitásról XVII. HAJNAL IMRE MATEMATIKA TESZTVERSENY ÉS MÓDSZERTANI NAP 2013. április 13. Gyula Schultz Vera Magdolna – Győry Ákos Földes Ferenc Gimnázium Miskolc

Az előadást motiváló cikk: Martin Gardner: Kettő négyzetgyöke = 1, 414 213 562 373

Az előadást motiváló cikk: Martin Gardner: Kettő négyzetgyöke = 1, 414 213 562 373 095… (Természet Világa – Matematika különszám, 1998, 93 -96. oldal) Egyéb források: Ian Stewart: A végtelen megszelídítése (Helikon Kiadó, 2008) Nagy pillanatok a matematika történetében (Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1981) Erdős Pál – Surányi János: Válogatott fejezetek a számelméletből (POLYGON, Szeged, 2004) B. L. Van Der Waerden: Egy tudomány ébredése (Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1977) Internet

Egy kis történelem •

Egy kis történelem •

Definíció: két szakasz összemérhető, ha mindkettő egész számú többszöröse ugyanannak a szakasznak. Mai szóhasználattal

Definíció: két szakasz összemérhető, ha mindkettő egész számú többszöröse ugyanannak a szakasznak. Mai szóhasználattal élve: Amennyiben két szakasz közül az egyik hossza racionális, a másik pedig irracionális, úgy a két szakasz nem összemérhető. A geometriai bizonyítások alapja: szakaszok összemérhetetlenségének megmutatása. Módszer: indirekt bizonyítás + végtelen leszállás elve.

7. Tekintsük a P 3 pedig Qfel 1. 2. 3. 5. Mérjük Rajzoljuk Majd

7. Tekintsük a P 3 pedig Qfel 1. 2. 3. 5. Mérjük Rajzoljuk Majd meg az a. CABCD Pnégyzet a 23 PQ az Rátlóra négyzetet, RCaz 4. 6. A Aztán második jöhet lépéshez pont hasonlóan 3 R 3 A-ból 12 Q 12 analóg 1 C az eddigi legkisebb, szintén smódon. alapot, négyzetet négyzethez tegyük így fel kapjuk indirekt, ábrasaszerinti mely Phogy még ennek A kapjuk az Paz pontot. 1 pontot. 2 jutunk, egymással összemérhető oldala P módon. kisebb, ésmint Ezátlója a hossza négyzet a korábbiak, egymással ekkor egyrészt se-nek 1 C szakasz oldalakkal ésaz átlóval rendelkezik összemérhető, egész kisebb, oldala számú ésmint átlója többszöröse azaz eredeti, szintén hosszuk másrészt lesz. e segítségével. ugyanannak oldala összemérhető és átlója a e-vel. számnak e-vel (=: e) egész összemérhető. számú többszöröse.

A következő bizonyítást 2000 -ben (!) közölték: Tom M. Apostol: Irrationality of The Square

A következő bizonyítást 2000 -ben (!) közölték: Tom M. Apostol: Irrationality of The Square Root of Two – A Geometric Proof (The American Mathematical Monthly, Vol. 107. No. 9 (Nov. , 2000), pp. 841 -842)

3. A 5. P-ből kapott érintőt háromszög szerkesztünk, legyen A’B’C’. mely kimetszi a másik

3. A 5. P-ből kapott érintőt háromszög szerkesztünk, legyen A’B’C’. mely kimetszi a másik befogóból Q-t.

5. A 2. 3. 4. Tegyük Vágjunk Ezek kapott után fel le A’’B’CD’ az

5. A 2. 3. 4. Tegyük Vágjunk Ezek kapott után fel le A’’B’CD’ az ezek a téglalapból A’B’CD után téglalapból indirekt egy oldalhosszai bmódon, oldalhosszú szeljünk hogy négyzetet le a –egy ba ésaés 2 b – baz –egymással oldalhosszúságú a, ábra melyek szerint. összemérhető, e segítségével Ígynégyzetet, kapjuk azazaz egy e egységnek A’B’CD ahogy összemérhető azt téglalapot, az ábra távolságok. egész mutatja. melynek számú oldalhosszai többszörösei. tehát a – b és b.

1. Toljuk rá a kisebb négyzeteket a nagyra az ábra szerint.

1. Toljuk rá a kisebb négyzeteket a nagyra az ábra szerint.

5. Az algoritmust a 2. folytatva Helyezzükezután el a kisebb háromszögecsíkozott háromszögekkel ellentmondásra ket

5. Az algoritmust a 2. folytatva Helyezzükezután el a kisebb háromszögecsíkozott háromszögekkel ellentmondásra ket a nagyra, ahogy azt az ábra jutunk. mutatja.

2. Tekintsük Vegyük felazennek átlóit, s így kapjuk az 1. ABCDE szabályos ötszöget. ötszög

2. Tekintsük Vegyük felazennek átlóit, s így kapjuk az 1. ABCDE szabályos ötszöget. ötszög belsejében az A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 - szintén szabályos - ötszöget.

5. 2. Ekkor 3. 4. 6. 7. 8. Mérjük Minden A Tegyük kapott Bk.

5. 2. Ekkor 3. 4. 6. 7. 8. Mérjük Minden A Tegyük kapott Bk. CTaec, kfel BB maradék egyes derékszögű Bi 1 indirekt, apontokat DT 1, c. CTBc, i 1 szakaszra Bnélkül pontból hogy (i, …, =megvan 1, AT B(i az …, B 1 és k) D hosszúságot Tvetítsük befogói háromszögek CBk)egymással állítsunk tehát leés az Tc. Talattuk -ből összemérhetők merőlegest összemérhető. egybevágóak C-ben kiindulva közvetlenül egyaránt, Tannyiszor, ae. ACAT segítségével. lehető hiszen felvett Így kapjuk ahányszor legnagyobb BC-n a a 2 D 2 háromszög k-1 c= k 1, k…, cc, k k-ban c, k c. C-re. c háromszöggel, B csak szakaszokra, Tközös , BBkc, k , =mérték …, háromszög c –Bkk pontokat. Így ∙T melyek legyen kapjuk illetve pedig kimetszik e. a. Thasonló Tc, kc, 1 C, =Tc, 2 a. Tc, D Chozzá, …, T , Dkc, k pontokat …, és Dkisebb (az nála, ábrán mivel k =a 3). megfelelő Ekkor 0 oldalaik < Tc, k. C < 1, c, k k 1 CT 2 tudjuk. c. C, 1– 2∙, 1. k pontokat. merőlegesek hiszen c nem egymásra, négyzetszám. és az előbbiek rövidebb befogóinak hossza 1, az utolsóé pedig ennél kisebb.

Eudoxos létrája, avagy az összevisszaságról •

Eudoxos létrája, avagy az összevisszaságról •

 • Eudoxos (i. e. IV. sz. , ókori görög csillagász és geométer): kidolgozta

• Eudoxos (i. e. IV. sz. , ókori görög csillagász és geométer): kidolgozta a görög irracionáliselméletet; geocentrikus világképet hirdetett, bevezette a csillagképeket.

Ezek után nézzünk meg pár feladatot racionális-irracionális témakörben. (Források például: KöMa. L Róka Sándor:

Ezek után nézzünk meg pár feladatot racionális-irracionális témakörben. (Források például: KöMa. L Róka Sándor: 2000 feladat az elemi matematika köréből, Typotex, Budapest, 2006. Kosztolányi József - Makay Géza – Pintér Klára – Pintér Lajos: Matematikai problémakalauz I. , Polygon, Szeged, 1999. )

Tekintsük először a racionális, illetve az irracionális számok összegzési és szorzási szabályait: összegük rac

Tekintsük először a racionális, illetve az irracionális számok összegzési és szorzási szabályait: összegük rac irrac irrac vagy irrac szorzatuk rac irrac rac Irrac (ha a rac nem 0) irrac (ha a rac nem 0) rac vagy irrac

6. feladat. Mutassuk meg, hogy egy körbe írt négyzet csúcsai között mindig van olyan,

6. feladat. Mutassuk meg, hogy egy körbe írt négyzet csúcsai között mindig van olyan, melynek a körvonal egy tetszőleges pontjától vett távolsága irracionális. („Róka 2000”, 659. f. ) Megoldás. Vegyünk felegy az Avalamelyike és D közötti rövidebb íven Ha PAazvagy PC irracionális, kéEzzel Tekintsünk állítást beláttuk. r sugarú, O középpontú kört, tetszőlegesen egy Pnégyzetet. pontot. Azt fogjuk megszen vagyunk. s benne egy ABCD mutatni, P nemracionális, lehet a négyzet mind a Ha pedig hogy mindkettő akkor viszont négy csúcsától racionális távolságra. PB adódik irracionálisnak, ugyanis:

Köszönjük szépen a figyelmet!

Köszönjük szépen a figyelmet!