NHIET LIET CHAO MNG THAY CO ve tham

  • Slides: 11
Download presentation
NHIEÄT LIEÄT CHAØO MÖØNG THAÀY, CO veà thaêm lôùp

NHIEÄT LIEÄT CHAØO MÖØNG THAÀY, CO veà thaêm lôùp

Kiểm tra bài cũ Bài toán : Tính diện tích hình tròn có bán

Kiểm tra bài cũ Bài toán : Tính diện tích hình tròn có bán kính r r = 6 cm Bài giải : Diện tích hình tròn là : 6 x 3, 14 = 113, 04 (cm²)

Kiểm tra bài cũ Số quyển sách - Sách giáo khoa có : quyển

Kiểm tra bài cũ Số quyển sách - Sách giáo khoa có : quyển - 50 Hãy quan sát saunhi vàcócho -biểu Sáchđồ thiếu : biết nội dung thể 25 quyển hiện qua biểu đồ ? - Các loại sách khác có : 25 quyển BIỂU ĐỒ THU GOP SÁCH CỦA KHỐI LỚP 5

Ví dụ 1 : Hình vẽ dưới đây là biểu đồ hình quạt cho

Ví dụ 1 : Hình vẽ dưới đây là biểu đồ hình quạt cho biết tỉ số phần trăm các loại sách trong thư viện một trường tiểu học Nhìn vào biểu đồ đó ta biết : l Có % số sách là truyện thiếu nhi ; l Có % số sách là sách giáo khoa ; l Có % số sách là các loại sách khác.

Biểu đồ hình quat bên cho ta biết tỉ số phần trăm học sinh

Biểu đồ hình quat bên cho ta biết tỉ số phần trăm học sinh tham gia các môn thể thao của lớp 5 C. Biết rằng lớp 5 C có 32 học sinh. Hỏi có bao nhiêu bạn tham gia môn bơi ? Ví dụ 2 : Quan sát biểu đồ : - Lớp Học 5 C sinh 5 Cnhiêu thamhọc gia sinh ? cólớp bao những môn thể thao nào? -32 Đọc số phần củabao mỗi họctỉ sinh biểutrăm thị cho môn thể thao đó? ? nhiêu phần trăm

Biểu đồ hình quat bên cho ta biết tỉ số phần trăm học sinh

Biểu đồ hình quat bên cho ta biết tỉ số phần trăm học sinh tham gia các môn thể thao của lớp 5 C. Biết rằng lớp 5 C có 32 học sinh. Hỏi có bao nhiêu bạn tham gia môn bơi ? Ví dụ 2 : Giải Số học sinh tham gia môn bơi là: 32 x 12, 5 : 100 = 4 (em) Đáp số: 4 em

Bài tập 1 : Kết quả điều tra về sự ưa thích các loại

Bài tập 1 : Kết quả điều tra về sự ưa thích các loại màu sắc của 120 học sinh được cho bên biểu đồ hình quạt dưới đây. Hãy cho biết có bao nhiêu học sinh : a) Thích màu xanh ? b) Thích màu đỏ ? 25% 40% c) Thích màu trắng ? d) Thích màu tím ? 15% 20%

Giải : Số học sinh thích màu xanh là: 120 x 40 : 100

Giải : Số học sinh thích màu xanh là: 120 x 40 : 100 = 48 (em) Số học sinh thích màu đỏ là: 120 x 25 : 100 = 30 (em) Số học sinh thích màu trắng là: 120 x 20 : 100 = 24 (em) Số học sinh thích màu tím là: 120 x 15 : 100 = 18 (em) Đáp số : Màu xanh: 48 em 25% Màu đỏ: 30 em Màu trắng: 24 em 40% 15% Màu tím: 18 em 20%

 • Đọc số liệu trên biểu đồ hình quạt Cây • Phân tích

• Đọc số liệu trên biểu đồ hình quạt Cây • Phân tích số liệu trên biểu đồ hình quạt Chọn đúng sai cho bóng • Cây ăn quả và chiếm cây 35% bóng số mát bóng mát và cây lấy gỗ Nếu tổng số cây trong vườn mỗi câu trả lời. mát chiếm cây trong 60 % vườn. số cây trong 65 là 100 cây thì số cây Đ ăn quả là 40% vườn. 35 cây. SĐ Đ Cây ăn quả 35% Cây lấy gỗ 25% BIỂU ĐỒ C Y GIỐNG VƯỜN ƯƠM

Bài tập về nhà: • Bài tập 2 (trang 102) • Chuẩn bị cho

Bài tập về nhà: • Bài tập 2 (trang 102) • Chuẩn bị cho tiết sau: Luyện tập về tính diện tích