NHIET LIET CHAO MNG CAC THY CO GIAO

  • Slides: 29
Download presentation
NHIEÄT LIEÄT CHAØO MÖØNG CAÙC THẦY, CO GIAÙO VEÀ DÖÏ GIÔØ LÔÙP 4 A

NHIEÄT LIEÄT CHAØO MÖØNG CAÙC THẦY, CO GIAÙO VEÀ DÖÏ GIÔØ LÔÙP 4 A 2 Giaùo vieân : Ngô Thụy Khanh

Kiểm tra bài cũ 1. Nước có những tính chất gì? 2. Hãy nêu

Kiểm tra bài cũ 1. Nước có những tính chất gì? 2. Hãy nêu ví dụ chứng tỏ những tính chất của nước được ứng dụng trong thực tế?

Em haõy quan saùt caùc böùc tranh sau 1) 3) 2) 4)

Em haõy quan saùt caùc böùc tranh sau 1) 3) 2) 4)

Nước ở thể lỏng Nước biển, nước sông, nước suối, nước ao, nước sinh

Nước ở thể lỏng Nước biển, nước sông, nước suối, nước ao, nước sinh hoạt, …. Nước ở thể lỏng không có hình dạng nhất định

Thí nghiệm 1 Quan sát cốc nước sôi và cho biết: 1. Khi nước

Thí nghiệm 1 Quan sát cốc nước sôi và cho biết: 1. Khi nước sôi em thấy hiện tượng gì xảy ra? 2. Hiện tượng đó gọi là gì? 3. Nước ở thể lỏng đã chuyển thành nước ở thể nào?

Hơi nước (Nước ở thể khí) Bay hơi Hơi nước không có hình dạng

Hơi nước (Nước ở thể khí) Bay hơi Hơi nước không có hình dạng nhất định Nước ở thể lỏng

Thí nghiệm 2 • Úp chiếc đĩa lên miệng cốc nước sôi khoảng gần

Thí nghiệm 2 • Úp chiếc đĩa lên miệng cốc nước sôi khoảng gần 1 phút nhấc đĩa ra. Quan sát mặt đĩa và cho biết: 1. Hiện tượng gì xảy ra trên mặt đĩa? 2. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng gì ?

Hơi nước (Nước ở thể khí) Hơi nước không có hình dạng nhất định

Hơi nước (Nước ở thể khí) Hơi nước không có hình dạng nhất định Bay hơi Ngưng tụ Nước ở thể lỏng

 • Quan sát hình 4, 5 trong sách giáo khoa. Trả lời câu

• Quan sát hình 4, 5 trong sách giáo khoa. Trả lời câu hỏi.

Nước ở thể rắn Có hình dạng nhất định Đông đặc Nóng chảy Nước

Nước ở thể rắn Có hình dạng nhất định Đông đặc Nóng chảy Nước ở thể lỏng

ĐH --- Luật chơi Sau khi cô giáo đọc sau câu hỏi mỗi đội

ĐH --- Luật chơi Sau khi cô giáo đọc sau câu hỏi mỗi đội có quyền suy nghĩ trong 5 giây. Đội nào có tín hiệu trả lời trước đội đó giành quyền trả lời. Nếu trả lời sai, quyền trả lời sẽ dành cho đội còn lại. Mỗi câu trả lời đúng được tính là một bông hoa. Kết thúc trò chơi đội nào giành được nhiều hoa nhất đội đó thắng cuộc

ĐH --- 1. Nước trong tự nhiên tồn tại ở những thể nào? A.

ĐH --- 1. Nước trong tự nhiên tồn tại ở những thể nào? A. Rắn B. Khí C. Lỏng D. Cả ba đáp án trên Đáp án: D

ĐH 21 3 4 5 --- 2. Tính chất chung của nước ở ba

ĐH 21 3 4 5 --- 2. Tính chất chung của nước ở ba thể là gì ? A. Không màu B. Không mùi C. Không vị D. Cả ba đáp án trên Đáp án: D

ĐH 2 3 4 5 1 3. Tính chất riêng của nước ở từng

ĐH 2 3 4 5 1 3. Tính chất riêng của nước ở từng thể là gì ? --- A. Nước ở thể khí có hình dạng nhất định B. Chỉ có nước ở thể rắn có hình dạng nhất định C. Nước ở thể rắn và thể khí có hình dạng nhất định D. Nước ở thể rắn và thể lỏng có hình dạng nhất định Đáp án: B

Chúc các em học giỏi chăm ngoan

Chúc các em học giỏi chăm ngoan