NGLZCE WHEN WHILE 1 NGLZCE WHEN WHILE Simple

  • Slides: 18
Download presentation
İNGİLİZCE WHEN / WHILE 1

İNGİLİZCE WHEN / WHILE 1

İNGİLİZCE WHEN / WHILE Simple past tense & Past continuous tense İle kurulan cümleleri

İNGİLİZCE WHEN / WHILE Simple past tense & Past continuous tense İle kurulan cümleleri when ve while bağlaçları kullanarak bir cümle haline getirebiliriz. 2

İNGİLİZCE WHEN / WHILE “When” bağlacı-dığı zaman, -dığında anlamına gelir. Geçmişte bir olay devam

İNGİLİZCE WHEN / WHILE “When” bağlacı-dığı zaman, -dığında anlamına gelir. Geçmişte bir olay devam ederken bu olayı kesen başka bir olay ‘when’ bağlacı ve simple past tense ile yapılır. “While” iken anlamındadır. Geçmişte meydana gelen iki olaydan devamlılık gösteren eylem “While” bağlacı ve “past continuous tense” ile yapılır. 3

İNGİLİZCE WHEN / WHILE When + Simple Past Tense, Past Continuous Tense My brother

İNGİLİZCE WHEN / WHILE When + Simple Past Tense, Past Continuous Tense My brother came in. We were playing chess. When my brother came in, we were playing chess. We were playing chess when my brother came in. 4

İNGİLİZCE WHEN / WHILE While + Past cont. tense, Simple past tense She was

İNGİLİZCE WHEN / WHILE While + Past cont. tense, Simple past tense She was sleeping. The alarm clock rang. While she was sleeping, the alarm clock rang. The alarm clock rang while she was sleeping. 5

İNGİLİZCE WHEN / WHILE While + Past Cont. Tense, Past Cont. Tense While Tom

İNGİLİZCE WHEN / WHILE While + Past Cont. Tense, Past Cont. Tense While Tom was playing violin, Jack was singing While Tom was playing violin. 6

İNGİLİZCE WHEN / WHILE EXERCISES While ……………, ……………. . When ……………, ……………… I was

İNGİLİZCE WHEN / WHILE EXERCISES While ……………, ……………. . When ……………, ……………… I was riding a bike. It started to rain. 7

İNGİLİZCE WHEN / WHILE EXERCISES While ……………. . I was riding a bike, When

İNGİLİZCE WHEN / WHILE EXERCISES While ……………. . I was riding a bike, When ……………, ……………… I was riding a bike. It started to rain. 8

İNGİLİZCE WHEN / WHILE EXERCISES While I was riding a bike, it started to

İNGİLİZCE WHEN / WHILE EXERCISES While I was riding a bike, it started to rain. When ……………, ……………… I was riding a bike. It started to rain. 9

İNGİLİZCE WHEN / WHILE EXERCISES While I was riding a bike, it started to

İNGİLİZCE WHEN / WHILE EXERCISES While I was riding a bike, it started to rain. When ……………… it started to rain, I was riding a bike. It started to rain. 10

İNGİLİZCE WHEN / WHILE EXERCISES While I was riding a bike, it started to

İNGİLİZCE WHEN / WHILE EXERCISES While I was riding a bike, it started to rain. When it started to rain, I was riding a bike. It started to rain. 11

İNGİLİZCE WHEN / WHILE EXERCISES While. . . . . , . . ………….

İNGİLİZCE WHEN / WHILE EXERCISES While. . . . . , . . …………. . . When …………. . . . , ………………. . . I was reading a newspaper He knocked the door. 12

İNGİLİZCE WHEN / WHILE EXERCISES I was reading a newspaper, While …………. . When

İNGİLİZCE WHEN / WHILE EXERCISES I was reading a newspaper, While …………. . When …………. . . . , ………………. . . I was reading a newspaper He knocked the door. 13

İNGİLİZCE WHEN / WHILE EXERCISES While I was reading a newspaper, he knocked the

İNGİLİZCE WHEN / WHILE EXERCISES While I was reading a newspaper, he knocked the door. When …………. . . . , ………………. . . I was reading a newspaper He knocked the door. 14

İNGİLİZCE WHEN / WHILE EXERCISES While I was reading a newspaper, he knocked the

İNGİLİZCE WHEN / WHILE EXERCISES While I was reading a newspaper, he knocked the door, When ……………. . . I was reading a newspaper He knocked the door. 15

İNGİLİZCE WHEN / WHILE EXERCISES While I was reading a newspaper, he knocked the

İNGİLİZCE WHEN / WHILE EXERCISES While I was reading a newspaper, he knocked the door. When he knocked the door, I was reading a newspaper He knocked the door. 16

İNGİLİZCE WHEN / WHILE When While (simple past tense) V 2 (past continuous tense)

İNGİLİZCE WHEN / WHILE When While (simple past tense) V 2 (past continuous tense) was / were + Ving 17

İNGİLİZCE WHEN / WHILE 18

İNGİLİZCE WHEN / WHILE 18