New York The City that Never Sleeps Prepared

  • Slides: 24
Download presentation
New York The City that Never Sleeps Prepared by Jana Bártová

New York The City that Never Sleeps Prepared by Jana Bártová

 • Originally called New Amsterdam • First settlements in 1614

• Originally called New Amsterdam • First settlements in 1614

 • • • 1. Manthattan 2. Brooklyn 3. Queens 4. The Bronx 5.

• • • 1. Manthattan 2. Brooklyn 3. Queens 4. The Bronx 5. Staten Island Rivers: Hudson, East

Manhattan City Street Plan • Modern plan of streets and avenues • They are

Manhattan City Street Plan • Modern plan of streets and avenues • They are numbered • Only old streets have names – Broadway Taxi/cab • Yellow beetles

Subway • Dangerous • Token • Basks

Subway • Dangerous • Token • Basks

Manhattan • Statue of Liberty • Ellis Island • Wall Street – Stock exchange,

Manhattan • Statue of Liberty • Ellis Island • Wall Street – Stock exchange, Twins, Empire State Building • Broadway theatre • United Nation Building • Central Park • Rockefeller Center • Macy’s

Statue of Liberty • • Copper lady Crown Torch Declaration of Independence

Statue of Liberty • • Copper lady Crown Torch Declaration of Independence

Ellis Island Emigration office

Ellis Island Emigration office

Wall Street 1929 – Crash NY Stock Exchange

Wall Street 1929 – Crash NY Stock Exchange

 • World Trade Center – The Twins Terrorist attack in 2001

• World Trade Center – The Twins Terrorist attack in 2001

Empire State Building The most famous skyscraper

Empire State Building The most famous skyscraper

Broadway Theatre • musicals

Broadway Theatre • musicals

The United Nation Building • Headquarters

The United Nation Building • Headquarters

Central Park • Relax • Go to a gig • Climb a rock

Central Park • Relax • Go to a gig • Climb a rock

Strawberry Field in Central Park • The place where John Lennon was shot

Strawberry Field in Central Park • The place where John Lennon was shot

Shopping • Rockefeller Center • Macy’s

Shopping • Rockefeller Center • Macy’s

Bronx • Yankee Stadium • ZOO • Birthplace of rap music

Bronx • Yankee Stadium • ZOO • Birthplace of rap music

Brooklyn • different ethnics group • Brooklyn Bridge

Brooklyn • different ethnics group • Brooklyn Bridge

Queens • Metropolitan museum • Airports – J. F. K. and La. Guardia

Queens • Metropolitan museum • Airports – J. F. K. and La. Guardia

What do you remember? 1. What is the nickname of NY? 2. What is

What do you remember? 1. What is the nickname of NY? 2. What is the smallest but the most important part of NY? 3. What are yellow beetles? 4. Who are basks? 5. What present did French give to Americans? 6. Where can you see flags of all countries? 7. Where can you see “The Cats”? 8. Where can you climb a rock in NY? 9. Where can you go shopping? 10. What is the name of the most famous bridge in NY?

Answers: 1. Big Apple, The city that never sleeps 2. Manhattan 3. Taxi/cabs 4.

Answers: 1. Big Apple, The city that never sleeps 2. Manhattan 3. Taxi/cabs 4. Street musicians 5. The Statue of Liberty 6. The United Nation Building 7. In the Broadway theatre 8. In the Central Park 9. Macy’s, Rockefeller Center 10. The Brooklyn Bridge

Sources: www. wikipedia. com www. obrazky. washingon. d. c Own pictures Thanks for your

Sources: www. wikipedia. com www. obrazky. washingon. d. c Own pictures Thanks for your kind attention.

Projekt OP VK 1. 4 60799081 Metodický list INFORMACE O AUTOROVI Jana Bártová Jméno

Projekt OP VK 1. 4 60799081 Metodický list INFORMACE O AUTOROVI Jana Bártová Jméno a příjmení: Kontakt: [email protected] cz Tel. : 556400364 Škola: ZŠ Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Adresa: Butovická 346, Studénka 742 13 Číslo klíčové aktivity: III/2 Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: D 5 PŘEDMĚT A CÍL HODINY New York Tematický celek: Třída: 9. Cíl klíčové aktivity : Získat základní informace o památkách New Yorku Oborové cíle klíčové aktivity: Žák si rozšíří své znalosti o největším městě Spojených států amerických – o New Yorku Klíčové kompetence: Komunikativní, k učení Kompetenční Cíle: K učení – propojuje různé informace v širších souvislostech, vyvozuje poznatky z učení a obhajuje je Komunikativní – dodržuje pravidla diskuze, získává informace v anglickém jazyce a zapojuje se do diskuze v cizím jazyce – formuluje své myšlenky a co nejsrozumitelněji je za pomocí vyučujícího prezentuje Časový odhad: 90 minut

http: //www. obrazky. cz/? step=20&filter=1&s=&size=any&s. Id=w. SFT 0 Xc. QVw. HD 5 BTA 6

http: //www. obrazky. cz/? step=20&filter=1&s=&size=any&s. Id=w. SFT 0 Xc. QVw. HD 5 BTA 6 Ea 2&orientation=& q=map+NY http: //www. obrazky. cz/? step=20&filter=1&s=&size=any&s. Id=w. SFT 0 Xc. QVl. Bgscg. EKdh 0&orientation=&q= taxi+cab+ny http: //www. obrazky. cz/? step=20&filter=1&s=&size=any&s. Id=w. SFT 0 Xc. QVa. Khsck. Ysa 9 S&orientation=&q= subway+ny http: //www. obrazky. cz/? step=20&filter=1&s=&size=any&s. Id=w. SFT 0 Xc. Qcks 6 sczt. RFxf&orientation=&q=St atue+of+Liberty http: //www. obrazky. cz/? step=20&filter=1&s=&size=any&s. Id=w. SFT 0 Xc. Qc 0 cesczgt. D 8 O&orientation=&q=E llis+Island http: //www. obrazky. cz/? step=20&filter=1&s=&size=any&s. Id=w. SFT 0 Xc. Qcec 1 scg_nn. Pn&orientation=&q= World+Trade+Center+ http: //www. obrazky. cz/? step=20&filter=1&s=&size=any&s. Id=w. SFT 0 Xc. Qmkqms 0 kk 2 C 8 r&orientation=&q =The+United+Nation+Building+NY http: //www. obrazky. cz/? step=20&filter=1&s=&size=any&s. Id=w. SFT 0 Xc. Qm. QRzs 0 k. OUg 9 i&orientation=&q =Broadway+Theatre+ http: //www. obrazky. cz/? step=20&filter=1&s=&size=any&s. Id=w. SFT 0 Xc. Qmllxs 0 gn 886 a&orientation=&q=C entral+Park http: //www. obrazky. cz/? step=20&filter=1&s=&size=any&s. Id=w. SFT 0 Xc. Qmf 7 qs 0 z. It 5 L&orientation=&q=Rockefeller+Center http: //www. obrazky. cz/? step=20&filter=1&s=&size=any&s. Id=w. SFT 0 Xc. QPM 7 vs 0 kl. NGe. J&orientation=&q= Bronx http: //www. obrazky. cz/? step=20&filter=1&s=&size=any&s. Id=w. SFT 0 Xc. Qd. ARHs 0 k 3 z. Eu. G&orientation=&q =Brooklyn http: //www. obrazky. cz/? step=20&filter=1&s=&size=any&s. Id=w. SFT 0 Xc. Qdx. ICs 0 gfk. Iuh&orientation=&q=Q ueens Zdroje: Materiály potřebné pomůcky: a Požadované vstupní znalosti žáků: Prezentace Dataprojektor Počítač Plátno či bílá tabule Jakékoli informace o New Yorku