Neuropsykiatri Sandra Mulaomerovic verlkare i psykiatri Diagnoser ADHD

  • Slides: 38
Download presentation
Neuropsykiatri Sandra Mulaomerovic Överläkare i psykiatri

Neuropsykiatri Sandra Mulaomerovic Överläkare i psykiatri

Diagnoser § ADHD / ADD § Aspergers syndrom § Tourettes syndrom § Funktionsnedsättning

Diagnoser § ADHD / ADD § Aspergers syndrom § Tourettes syndrom § Funktionsnedsättning

Orsaker Ärftlighet § Neurobiologiska faktorer - signalsubstanser - exekutiva funktioner - motorik - automatisering

Orsaker Ärftlighet § Neurobiologiska faktorer - signalsubstanser - exekutiva funktioner - motorik - automatisering

Noradrenalin Serotonin Oro/ångest Irritabilitet Energi Intresse Stämningsläge, känslor, kognitiv funktion Motivation Drive Dopamin Impulsivitet

Noradrenalin Serotonin Oro/ångest Irritabilitet Energi Intresse Stämningsläge, känslor, kognitiv funktion Motivation Drive Dopamin Impulsivitet Sex Aptit Aggression

Orsaker § Graviditet Alkohol Tobak § Förlossning

Orsaker § Graviditet Alkohol Tobak § Förlossning

ORSAKER § Dysfunktionell uppväxtmiljö § Komplex PTSD - antisocial personlighetsstörning

ORSAKER § Dysfunktionell uppväxtmiljö § Komplex PTSD - antisocial personlighetsstörning

Förekomst § 5 % för ADHD/ADD § 2% för Aspergers syndrom § 0, 5

Förekomst § 5 % för ADHD/ADD § 2% för Aspergers syndrom § 0, 5 % för Tourettes syndrom § Förekomst mellan könen utjämnas § Ca 70 % har både ADHD/ADD och Aspergers syndrom

ADHD / ADD § Impulsivitet § Svårt med att varva ner, känner sig ofta

ADHD / ADD § Impulsivitet § Svårt med att varva ner, känner sig ofta stressad / rastlös § Har svårt att finna ”rätt aktivitetsnivå” § Svårigheter med att behålla koncentrationen, dålig uthållighet i vissa aktiviteter § Minnesproblematik

ADHD /ADD § Svårigheter med att planera och organisera § Svårigheter med tidsuppfattning, särskilt

ADHD /ADD § Svårigheter med att planera och organisera § Svårigheter med tidsuppfattning, särskilt att beräkna tid § Humöret svänger snabbt upp och ner § Svårigheter att välja eller välja bort § Ojämn prestationsförmåga

ADHD / ADD § Otålighet § Tröttnar snabbt på saker och ting § Problem

ADHD / ADD § Otålighet § Tröttnar snabbt på saker och ting § Problem med hunger och mättnadskänsla § Startar många projekt, svårt att avsluta de § Partiell remission

ADHD/ADD Resurser § kreativitet § intresserade och nyfikna § drivande § uppfinningsrika § konstnärliga

ADHD/ADD Resurser § kreativitet § intresserade och nyfikna § drivande § uppfinningsrika § konstnärliga

ADHD/ADD SAMSJUKLIGHET �Ångest �Depression �Utmattningssyndrom �Missbruk �Personlighetssyndrom �PTSD

ADHD/ADD SAMSJUKLIGHET �Ångest �Depression �Utmattningssyndrom �Missbruk �Personlighetssyndrom �PTSD

BEHANDLING § Utredning § Farmakologisk behandling § Stödinsatser § Hjälpmedel § Pedagogisk hjälp/ psykoedukation

BEHANDLING § Utredning § Farmakologisk behandling § Stödinsatser § Hjälpmedel § Pedagogisk hjälp/ psykoedukation

Behandling § Strattera (atomoxetin) Centralstimulerande läkemedel Metylfenidat - Concerta - Ritalin - Medikinet -

Behandling § Strattera (atomoxetin) Centralstimulerande läkemedel Metylfenidat - Concerta - Ritalin - Medikinet - Equasme

Behandling § Elvanse § Dex- amfetamin - Attentin - Metamina (licenspreparat) Circadin för sömnbesvär

Behandling § Elvanse § Dex- amfetamin - Attentin - Metamina (licenspreparat) Circadin för sömnbesvär

Bemötande § Gör saker tillsammans, det hjälper personen att träna sig på att skapa

Bemötande § Gör saker tillsammans, det hjälper personen att träna sig på att skapa fungerande rutiner § Tala om vilka konsekvenserna kan bli av det som personen tänker göra § Att ha ordning omkring sig minska risken § Fråga om man är varm/kall av sig § Viktigt med att äta regelbundet

Bemötande § Om det behövs hjälp till med att hushålla med pengar § Skapa

Bemötande § Om det behövs hjälp till med att hushålla med pengar § Skapa utmaningar i uppgiften, det ökar motivationen § Välj en sysselsättning där man kan växla mellan uppgifter § Tillåt fysisk aktivitet under tiden man lyssnar på eller memorerar

Bemötande § Hjälp med att beräkna tid, handla, skapa rutiner § Ta bort störande

Bemötande § Hjälp med att beräkna tid, handla, skapa rutiner § Ta bort störande ljud så gått det går § Få instruktioner i taget § Hjälp att hitta vad man är duktig på § Och att avgränsa sig, ”bromshjälp”

ASPERGERS SYNDROM § Hans Asperger § Lorna Wing § 1992 togs i den 10:

ASPERGERS SYNDROM § Hans Asperger § Lorna Wing § 1992 togs i den 10: e upplagan av ICD § 1994 togs i DSM-IV § DSM-V § Autismspektrumtillstånd - lätt - medelsvår - svår

Aspergers syndrom § Tolkar det som sägs konkret och bokstavligt, vilket ofta leder till

Aspergers syndrom § Tolkar det som sägs konkret och bokstavligt, vilket ofta leder till missförstånd § Begränsningar att förstå mimik och kroppsspråk § Rakt på sak, ärlig, säger ofta sanningen § Lättare i kontakten med äldre/ yngre

Aspergers syndrom § Svårigheter att se saker i andras perspektiv § Förstår inte alltid

Aspergers syndrom § Svårigheter att se saker i andras perspektiv § Förstår inte alltid sammanhang och mening i det man upplever § Logiskt tänkande

ASPERGERS SYNDROM § Specialintresse § Svårigheter med att planera och organisera § Tendens att

ASPERGERS SYNDROM § Specialintresse § Svårigheter med att planera och organisera § Tendens att fastna i ett spår § ”Kännas rätt – tvång”

ASPERGERS SYNDROM § Vanligt med sömnstörningar, samt ljud/ljus- och stresskänslighet § Socialt umgänge på

ASPERGERS SYNDROM § Vanligt med sömnstörningar, samt ljud/ljus- och stresskänslighet § Socialt umgänge på egna villkor § Svårigheter med att automatisera och generalisera § God inlärningsförmåga ( inlärt beteende)

ASPERGERS SYNDROM BEHANDLING § Pedagogiska samtal § Praktisk hjälp- och stödinsatser § LSS

ASPERGERS SYNDROM BEHANDLING § Pedagogiska samtal § Praktisk hjälp- och stödinsatser § LSS

Bemötande § Normalbegåvade personer § Ojämn profil § Tydlig, konkret information § Upprepa, skriva

Bemötande § Normalbegåvade personer § Ojämn profil § Tydlig, konkret information § Upprepa, skriva ner § Be personen att bekräfta informationen § Tala om vad, varför , hur , när, hur länge ska man göra något

Bemötande Svårigheter: att sätta ord på känslor att tolka tonfallet, kroppsspråket att fortsätta om

Bemötande Svårigheter: att sätta ord på känslor att tolka tonfallet, kroppsspråket att fortsätta om man blir avbruten att uttrycka sig - risk för utbrott

Bemötande § Mindre grupper / få personer § Pauser § Mat/dryck § Varmt/kallt §

Bemötande § Mindre grupper / få personer § Pauser § Mat/dryck § Varmt/kallt § Lugn avskalad miljö § Dämpad belysning

Bemötande § Känslig för beröring § Känslig för material, tål inte åtsittande kläder §

Bemötande § Känslig för beröring § Känslig för material, tål inte åtsittande kläder § Känslig för lukt, smak § Känslig för färger § Tvång och rutiner § Fotografiskt minne, detaljsinne § Felaktig minnesbild (ansiktsblindhet)

Bemötande § Bokstavlig tolkning § Stereotypt beteende, labyrint känsla § Rigiditet § Ångerkänslor? §

Bemötande § Bokstavlig tolkning § Stereotypt beteende, labyrint känsla § Rigiditet § Ångerkänslor? § Hatkänslor? § Utanförskap – stor riskfaktor

SAMSJUKLIGHET § Psykisk ohälsa § Ångest § Depression § Psykos § Suicidrisk § Självskadebeteende

SAMSJUKLIGHET § Psykisk ohälsa § Ångest § Depression § Psykos § Suicidrisk § Självskadebeteende

Tourettes syndrom § Motoriska och vokala ticks § Impulsivitet § Tvång § Motorisk hyperaktivitet

Tourettes syndrom § Motoriska och vokala ticks § Impulsivitet § Tvång § Motorisk hyperaktivitet § Aggressionsutbrott § Koncentrationssvårigheter § Dyslexi

TICKS �Olika typer av ticks måste har förekommit under längre tid men inte nödvändigtvis

TICKS �Olika typer av ticks måste har förekommit under längre tid men inte nödvändigtvis samtidigt �Dessa ticks kan förekomma flera gånger per dag, så gott som dagligen i över ett år. Symptomfria intervaller kan förekomma �Besvären orsakar stort lidande som påverkar personens liv �Besvären började före 18 års ålder.

TICKS �Ofrivilliga, upprepade rörelse, ljud eller ord �Rekylfenomen �Varningssignaler- tilltagande obehag �Stress och ticks

TICKS �Ofrivilliga, upprepade rörelse, ljud eller ord �Rekylfenomen �Varningssignaler- tilltagande obehag �Stress och ticks

TICKS �Enkla vokala - grymtningar - skratt �Komplexa vokala - djurläten - att uttala

TICKS �Enkla vokala - grymtningar - skratt �Komplexa vokala - djurläten - att uttala hela ord eller meningar

TICKS �Koprolali - Könsord, hot, tillmälen eller andra okvädingsord - Aggressionsutbrott och hög stressnivå

TICKS �Koprolali - Könsord, hot, tillmälen eller andra okvädingsord - Aggressionsutbrott och hög stressnivå

TICKS �Enkla motoriska ticks - ögonblinkningar - axelryckningar �Komplexa motoriska ticks - sammansatta rörelse

TICKS �Enkla motoriska ticks - ögonblinkningar - axelryckningar �Komplexa motoriska ticks - sammansatta rörelse

TOURETTES SYNDROM BEHANDLING - Medicin Kombination av neuroleptika och centralstimulerande - KBT - Stödinsatser

TOURETTES SYNDROM BEHANDLING - Medicin Kombination av neuroleptika och centralstimulerande - KBT - Stödinsatser PANDAS

Tourettes syndrom BEMÖTANDE § Normalbegåvade personer § Symptom som liknar ADHD eller Aspergers syndrom

Tourettes syndrom BEMÖTANDE § Normalbegåvade personer § Symptom som liknar ADHD eller Aspergers syndrom - bemöts på liknande sätt § Information till omgivningen - förståelse och acceptans för ticks