Neuro Eye Wizyjny system do detekcji identyfikacji i

  • Slides: 8
Download presentation
Neuro. Eye Wizyjny system do detekcji, identyfikacji i śledzenia obiektów wykorzystujący głębokie sieci neuronowe

Neuro. Eye Wizyjny system do detekcji, identyfikacji i śledzenia obiektów wykorzystujący głębokie sieci neuronowe Politechnika Wrocławska, W 4, Projekty Zespołowe 2016 r.

Neuro. Eye - prowadzący Cezary Dołęga Neurosoft - Dyrektor ds. Badań i Rozwoju cezary.

Neuro. Eye - prowadzący Cezary Dołęga Neurosoft - Dyrektor ds. Badań i Rozwoju cezary. [email protected] pl Marek Olejniczak Neurosoft - Z-ca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju marek. [email protected] pl 16 -2 -22 Neurosoft - Neuro. Eye 2

Neuro. Eye - definicja Komponenty � � Hardware (kamera PTZ) � Software (detekcja, identyfikacja,

Neuro. Eye - definicja Komponenty � � Hardware (kamera PTZ) � Software (detekcja, identyfikacja, sterowanie) � Software (uczenie sieci neuronowych) Funkcje � � detekcja/klasyfikacja obiektu (tablica rejestracyjna, twarz) � określenie pozycji i śledzenie pozycji w czasie � wysterowanie zmiany FOV kamery PTZ Technologie � � CNN 16 -2 -22 do detekcji, LSTMNN do śledzenia obiektu Neurosoft - Neuro. Eye 3

Neuro. Eye - aplikacje 16 -2 -22 Neurosoft - Neuro. Eye 4

Neuro. Eye - aplikacje 16 -2 -22 Neurosoft - Neuro. Eye 4

Neuro. Eye - kamera 16 -2 -22 Neurosoft - Neuro. Eye 5

Neuro. Eye - kamera 16 -2 -22 Neurosoft - Neuro. Eye 5

Neuro. Eye - kamera (CD) 16 -2 -22 Neurosoft - Neuro. Eye 6

Neuro. Eye - kamera (CD) 16 -2 -22 Neurosoft - Neuro. Eye 6

Neuro. Eye - Zadania Detekcja i klasyfikacja obiektów � � 300 h Akwizycja obrazu

Neuro. Eye - Zadania Detekcja i klasyfikacja obiektów � � 300 h Akwizycja obrazu i sterowanie kamerą � � 150 h Uczenie sieci neuronowych � � 100 h Opracowanie wyników, zarzązanie � � 50 h 16 -2 -22 Neurosoft - Neuro. Eye 7

Dziękuję za uwagę ! � 16 -2 -22 Neurosoft - Neuro. Eye 8

Dziękuję za uwagę ! � 16 -2 -22 Neurosoft - Neuro. Eye 8