Netwerk Palliatief Zorg Eemland Sterven op je eigen

  • Slides: 53
Download presentation
Netwerk Palliatief Zorg Eemland Sterven op je eigen manier Woensdag 18 april 2012 Bert

Netwerk Palliatief Zorg Eemland Sterven op je eigen manier Woensdag 18 april 2012 Bert Buizert

Opzet • • Heel even voorstellen + toelichting op STEM Introductie in ‘sterfstijlen’ Cases

Opzet • • Heel even voorstellen + toelichting op STEM Introductie in ‘sterfstijlen’ Cases Afsluiting

Onderzoek onder 1600 mensen • Wat vindt men belangrijk • Wat is opvallend wanneer

Onderzoek onder 1600 mensen • Wat vindt men belangrijk • Wat is opvallend wanneer we kijken naar de resultaten

Wat vindt u belangrijk? • Als u zich nu een voorstelling maakt van de

Wat vindt u belangrijk? • Als u zich nu een voorstelling maakt van de laatste fase (weken / maanden) van uw leven? • • • Geen lijdensweg (geen pijn, geen eenzaamheid) Harmonie met jezelf en je naasten Professionele zorg Thuis Familie en vrienden om je heen Waardig- Menswaardig Vrede met God – gesprek met GV Zijn wie je bent en passende (liefde- begripvolle) zorg Openheid -duidelijkheid naar je omgeving Eigen regie en autonomie (keuzen op het sterfbed) Open en eerlijk afscheid nemen van iedereen

Wat vindt men belangrijk

Wat vindt men belangrijk

Opvallende aspecten • Taboe: Praten en denken over de dood • Sociaal sterven •

Opvallende aspecten • Taboe: Praten en denken over de dood • Sociaal sterven • Regie in de laatste levensfase

Onderzoek onder 1600 mensen Bezig zijn met en praten over de dood + Traditioneel

Onderzoek onder 1600 mensen Bezig zijn met en praten over de dood + Traditioneel Modern Levenswijze Nieuwe tijd

Sterfstijl: vertrouwenden (12%) Bezig zijn met en praten over de dood + vertrouwenden Traditioneel

Sterfstijl: vertrouwenden (12%) Bezig zijn met en praten over de dood + vertrouwenden Traditioneel Modern Levenswijze Nieuwe tijd

Sterfstijl: vertrouwenden (12%) leven na de dood • Voor mensen in deze groep is

Sterfstijl: vertrouwenden (12%) leven na de dood • Voor mensen in deze groep is de dood al een deel van het leven. Ze zijn minder bang en hebben al een bepaald beeld van de laatste levensfase. Ze zijn sterk gericht op het gezin, gehecht aan regels, plichtsgetrouwheid en zorgzaam. Niet erg op zichzelf gericht. • Als patiënt: gevoelig voor autoriteit, niet veeleisend, tevreden met het standaardaanbod, volgzaam , R-R-R • Ondersteunend: informatie in hapklare brokken, niet teveel alternatieven, aandacht voor de spiritualiteit, uitnodigend zijn.

Vertrouwenden • Regie – behoefte: laag • Sociaal sterven: helder • Taboe: geen taboe

Vertrouwenden • Regie – behoefte: laag • Sociaal sterven: helder • Taboe: geen taboe

Sterfstijl: rationelen (15%) Bezig zijn met en praten over de dood + vertrouwenden rationelen

Sterfstijl: rationelen (15%) Bezig zijn met en praten over de dood + vertrouwenden rationelen Traditioneel Modern Levenswijze Nieuwe tijd

Sterfstijl: rationelen (15%) control over de dood • Ze zoeken de balans tussen werken

Sterfstijl: rationelen (15%) control over de dood • Ze zoeken de balans tussen werken en genieten. Ziek zijn en dood passen niet goed in het levensbeeld bij deze groep mensen. Ze hebben moeite met het tonen van hun kwetsbaarheid. Ze erkennen dat ze het denken over de laatste levensfase uit de weg gaan. • Als patiënt: gevoelig voor autoriteit, leunen op professionele kennis en ze zijn op zoek naar zekerheden. • Ondersteunend: heldere feitelijke informatie, onderbouwd met argumenten, gescheiden van gevoelens

Rationelen • Regie – behoefte: hoog – in het hier en nu • Sociaal

Rationelen • Regie – behoefte: hoog – in het hier en nu • Sociaal sterven: niet helder • Taboe: behoorlijk groot taboe

Sterfstijl: socialen (33%) Bezig zijn met en praten over de dood + vertrouwenden socialen

Sterfstijl: socialen (33%) Bezig zijn met en praten over de dood + vertrouwenden socialen rationelen Traditioneel Modern Levenswijze Nieuwe tijd

Sterfstijl: socialen (33%) bang voor de dood • Zorgeloos aan de buitenkant, levend in

Sterfstijl: socialen (33%) bang voor de dood • Zorgeloos aan de buitenkant, levend in gevestigde kaders, niet al te opvallend. Mensen maken minder eigen keuzes, maar sluiten zich graag aan bij wat gebruikelijk is in hun groep. Verwachten als het over de dood gaat, dat zaken te zijner tijd voor hen geregeld worden. • Als patiënt: vasthoudend aan het leven, behoefte aan troost, verlichting, uitstellen tot het niet meer kan (medicatie), weinig initiatief, verhoogde kans op eenzaamheid • Ondersteunend: kleine porties informatie, herhaal dat, benoem emoties.

Socialen • Regie – behoefte: • Sociaal sterven: • Taboe: laag redelijk helder, niet

Socialen • Regie – behoefte: • Sociaal sterven: • Taboe: laag redelijk helder, niet expliciet deels

Casus

Casus

Case 1 – Sociale Hoe kom/blijf je in contact? Stoel pakken en gaan zitten

Case 1 – Sociale Hoe kom/blijf je in contact? Stoel pakken en gaan zitten Tijd nemen Proberen contact te maken - benoemen wat ik zie (ik maak me zorgen) – klopt dat? ? Insteken op wat zij leuk vindt (hoe was het gisteren – ditjes en daarna naar de koffie) Wat zou er voor u kunnen verbeteren Iets van jezelf inbrengen (ik kan mij voorstellen …. . Aanraken Nadere anamnese

Case 1 – Sociale Wat werkt er? • Dichtbij gaan zitten • Doorvragen •

Case 1 – Sociale Wat werkt er? • Dichtbij gaan zitten • Doorvragen • Ze zegt wat over zichzelf – zelfde waarde – ze reageren op • Humor - Relaxter het gesprek in • Ze benoemt het maar • Ga het meteen regelen • Pilletje – ten opzichte van medicatie

Sterfstijl: pro-actieven (18%) Bezig zijn met en praten over de dood + pro-actieven vertrouwenden

Sterfstijl: pro-actieven (18%) Bezig zijn met en praten over de dood + pro-actieven vertrouwenden socialen rationelen Traditioneel Modern Levenswijze Nieuwe tijd

Sterfstijl: pro-actieven (18%) leven met de dood • Mensen uit deze groep kenmerken zich

Sterfstijl: pro-actieven (18%) leven met de dood • Mensen uit deze groep kenmerken zich door een kritische houding als het gaat om de zorg in hun laatste levensfase. Voor hen is de dood geen taboe, er wordt over nagedacht en gesproken om zo de regie ook in deze fase in de hand te houden. • Als patiënt: wil alles weten, mondig, goed geïnformeerd, veeleisend, zelfredzaam – afkerig van zinloos handelen • Ondersteunend: inzicht geven in de alle opties, geef regie, geef kaders en verwijs naar andere informatie

Pro-actieven • Regie – behoefte: • Sociaal sterven: • Taboe: hoog helder geen taboe

Pro-actieven • Regie – behoefte: • Sociaal sterven: • Taboe: hoog helder geen taboe

Casus

Casus

Case 2 – Pro actieve Hoe kom/blijf je in contact? • • • Waarom

Case 2 – Pro actieve Hoe kom/blijf je in contact? • • • Waarom wilt u dit? Empathisch luisteren : maak je je zorgen Wat zit eronder Ik schrik hiervan …. Betrokkenheid van de dochter? Hoe kom/blijf je in contact? • • • Ingaan op de “nou………. – toch niet’’ Zo u bent tot een besluit gekomen. Waarom heeft u gekozen…. Ik ben de schakel tussen u en de arts en daar U bent hiertoe gekomen en ik ben er voor u Respect …. Uiten en onderzoeken hoe haar besluitvorming tot stand is gekomen voor mijzelf

Case 2 – Pro actieve Wat werkt er? • Ze staat er open voor

Case 2 – Pro actieve Wat werkt er? • Ze staat er open voor – verpleegkundige erkent en zegt ik doe mijn best (voelbaar) • Ze ging zitten • Nam de tijd • Ze liet iets van zichzelf zien • Gaf andere mogelijkheden – ze vraagt toestemming om het te vertellen

Observatie van jezelf en de ander feitelijke zaken gevoelszaken

Observatie van jezelf en de ander feitelijke zaken gevoelszaken

Observatie van jezelf en de ander gevoelszaken

Observatie van jezelf en de ander gevoelszaken

Observatie van jezelf en de ander feitelijke zaken gevoelszaken

Observatie van jezelf en de ander feitelijke zaken gevoelszaken

Sterfstijl: onbevangenen (22%) Bezig zijn met en praten over de dood + pro-actieven vertrouwenden

Sterfstijl: onbevangenen (22%) Bezig zijn met en praten over de dood + pro-actieven vertrouwenden socialen rationelen onbevangenen Traditioneel Modern Levenswijze Nieuwe tijd

Sterfstijl: onbevangenen (22%) leven zonder de dood • Voor deze gemiddeld jonge trendsetters is

Sterfstijl: onbevangenen (22%) leven zonder de dood • Voor deze gemiddeld jonge trendsetters is de dood niet direct een onderwerp. Zij houden van genieten en leven hun leven op een eigenzinnige manier. • Als patiënt: dwarsig, grenzen zoekend, onrustig, veel vrienden willen zien, ongevoelig voor autoriteit, afstand van zorgverleners • Ondersteunend: korte, concrete informatie, in het hier en nu zijn, check naar emoties (ipv er al in te duiken), accepteer dat sommige dingen onbesproken (kunnen) blijven.

Onbevangenen • Regie – behoefte: • Sociaal sterven: • Taboe: hoog in het hier

Onbevangenen • Regie – behoefte: • Sociaal sterven: • Taboe: hoog in het hier en nu geen beeld groot taboe

Casus

Casus

Case 3 – Onbevangene Hoe kom/blijf je in contact?

Case 3 – Onbevangene Hoe kom/blijf je in contact?

Case 3 – Onbevangene Wat werkt er?

Case 3 – Onbevangene Wat werkt er?

Aanpak gericht op bewustwording • Bewustwordingsbijeenkomsten: – Palliatieve netwerken, Hospices, VVT, Ziekenhuizen, Artsenopleidingen –

Aanpak gericht op bewustwording • Bewustwordingsbijeenkomsten: – Palliatieve netwerken, Hospices, VVT, Ziekenhuizen, Artsenopleidingen – Omvang in 2011 ruim 3000 mensen • Doel: we zijn allemaal anders en zo ziet het er in concreto ongeveer uit. • Sfeer: licht – open – uitnodigend – onderling gesprek stimulerend – verschillende waarheden mogen naast elkaar bestaan

Aanpak gericht tot niveau leren • Inspiratiecyclus: – VVT & Ziekenhuizen – Tot nu

Aanpak gericht tot niveau leren • Inspiratiecyclus: – VVT & Ziekenhuizen – Tot nu toe op 11 afdelingen van VVT en 2 teams in van Hospices opgestart • Doel: Concrete verbetering ervaarbaar voor client, medewerker, team en bedrijf. • Sfeer: licht – open – uitnodigend – onderling gesprek stimulerend – verschillende waarheden mogen naast elkaar bestaan – inbreng eigen casuïstiek – met af en tot serieuze druk op concrete actie en uitvoer.

Inhoud • Structuur: – Kick off – met een hele afdeling: • Bewustwording •

Inhoud • Structuur: – Kick off – met een hele afdeling: • Bewustwording • Stilstaan bij verlangen – – Dagdeel 1: hoe verhoud ik me tot mijn eigen sterfelijkheid Dagdeel 2: hoe verhoudt mijn team zich tot elkaar en tot sterfelijkheid Dagdeel 3: hoe verhouden we ons tot onze clienten Dagdeel 4: hoe vertalen we ons verlangen naar concrete actie • Perspectief klant, perspectief individuele medewerker, perspectief team, perspectief bedrijf – Terugrapportage aan het hele team inclusief plan

Voor vragen - opmerkingen Bert Buizert Telefoon 06 -21511905 Mail bert. buizert@stichtingstem. info Website:

Voor vragen - opmerkingen Bert Buizert Telefoon 06 -21511905 Mail bert. [email protected] info Website: www. doodgewoonbespreekbaar. nl Website: www. stichtingstem. info

SLOT

SLOT

Reacties • In het groene gedeelte is het allemaal wel te overzien • In

Reacties • In het groene gedeelte is het allemaal wel te overzien • In het rode gedeelte: – Vechten (De beste behandeling afdwingen, de wereld afreizen, conflicten in relatie met naasten) – Vluchten (Ontkennen, onttrekken/afkeren van voorgestelde behandelingen, alternatieve behandelingen) – Bevriezen (inactiviteit, passiviteit)

Traumatische ervaring • De grootste kans op (psychische) problemen ontstaat wanneer iemand onverbondenheid ervaart

Traumatische ervaring • De grootste kans op (psychische) problemen ontstaat wanneer iemand onverbondenheid ervaart tijdens of kort een zeer heftige ervaring.

Reflectie + doorvragen • Reflecteren in eigen woorden wat de patiënt heeft gezegd: –

Reflectie + doorvragen • Reflecteren in eigen woorden wat de patiënt heeft gezegd: – U zegt: gevoel + feit + ? – Open (door)vragen • Ordenen van de gedachten en gevoelens van de patiënt • Wat is voor u het belangrijkste? – Plan maken: wat kan u helpen?

Normaliseren Uw reactie is een begrijpelijke, normale reactie: • Op deze abnormale situatie van

Normaliseren Uw reactie is een begrijpelijke, normale reactie: • Op deze abnormale situatie van de ziekte/ behandeling (situatie) • Voor iemand zoals u (kenmerken van de persoon)

Valideren • Benoem de krachtige kanten van de patiënt / naaste(n) in de strijd

Valideren • Benoem de krachtige kanten van de patiënt / naaste(n) in de strijd tegen de ziekte

Vooruit • Ondersteun in het verwoorden van hoop en vrees in een wens naar

Vooruit • Ondersteun in het verwoorden van hoop en vrees in een wens naar naasten / het behandelteam

Enige dat helpen kan is nabijheid …. en dat is veel meer iets van

Enige dat helpen kan is nabijheid …. en dat is veel meer iets van ‘zijn’ dan van doen of zeggen.

Observatie van jezelf en de ander feitelijke zaken gevoelszaken

Observatie van jezelf en de ander feitelijke zaken gevoelszaken

Observatie van jezelf en de ander gevoelszaken feitelijke zaken

Observatie van jezelf en de ander gevoelszaken feitelijke zaken

feitelijke zaken Observatie van jezelf en de ander gevoelszaken

feitelijke zaken Observatie van jezelf en de ander gevoelszaken

Observatie van jezelf en de ander feitelijke zaken gevoelszaken

Observatie van jezelf en de ander feitelijke zaken gevoelszaken

Voor vragen - opmerkingen Bert Buizert Telefoon 06 -21511905 Mail bert. buizert@stichtingstem. info Website:

Voor vragen - opmerkingen Bert Buizert Telefoon 06 -21511905 Mail bert. [email protected] info Website: www. doodgewoonbespreekbaar. nl Website: www. stichtingstem. info

SLOT

SLOT