Nemzetkzi oktatsi kapcsolatok Franciaorszg Zsmboki Marcell fosztlyvezet Nemzetkzi

  • Slides: 13
Download presentation
Nemzetközi oktatási kapcsolatok Franciaország Zsámboki Marcell, főosztályvezető Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős

Nemzetközi oktatási kapcsolatok Franciaország Zsámboki Marcell, főosztályvezető Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztály [email protected] gov. hu

Oktatási és képzési portfólió Vendégoktatói Hálózat – lektorok és vendégtanárok 26 ország 46 egyetemén

Oktatási és képzési portfólió Vendégoktatói Hálózat – lektorok és vendégtanárok 26 ország 46 egyetemén 50 vendégoktató A magyar nyelv módszertani központja Képzések külföldiek számára: - Magyar nyelvi és hungarológiai képzés - Identitáserősítő magyarságismereti képzés a nyugati szórvány fiatalsága számára - Műfordítói képzés - Egyetemi és érettségi előkészítő képzés - Részvétel a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramban - Balassi Nyári egyetem - Magyar nyelvtanfolyamok kezdőtől a műfordítói szintig - A határon túli magyar fiatalok tanulmányainak támogatása

A 30 éves Vendégoktatói Hálózat – fejlesztések és új kapcsolatok A Magyar Lektori Központ

A 30 éves Vendégoktatói Hálózat – fejlesztések és új kapcsolatok A Magyar Lektori Központ 1983 -ban kezdte el működését, majd jogutódjaként működött tovább 1989 -től a Nemzetközi Hungarológiai Központ. A Balassi Intézet a Nemzetközi Hungarológiai Központ jogutódaként 2002 -ben vette át a magyar vendégoktatói hálózat működtetését és a külföldi egyetemi hungarológiai műhelyekkel való kapcsolattartás feladatát. Figyelembe véve az 1983 -as kezdetet 2019 -ben a vendégoktatói hálózat 35 éves évfordulóját ünnepelhetjük. 2019 -ban a tárcaközi oktatási- és kulturális egyezmények és intézményközi megállapodások alapján 26 országban 50 vendégoktatót foglalkoztat. Az elmúlt három év alatt a hálózat 15 vendégoktatói hellyel bővült. A vendégoktatók évente 1500 -2000 diáknak tartanak kurzusokat. A Vendégoktatói hálózatot a Külgazdasági és Külügyminisztérium 2020 -ig a jelenlegi pozíciók megerősítésével 70 vendégoktatói állomáshelyre bővíti.

A Vendégoktatói Hálózat 2019 -ben működő állomáshelyei: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

A Vendégoktatói Hálózat 2019 -ben működő állomáshelyei: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Ausztria Azerbajdzsán Belorusz Bulgária Csehország Egyesült Királyság Egyiptom Észtország Franciaország Horvátország India Kanada Kína Lengyelország Bécs Baku Minszk Szófia Sumen Prága Glasgow Kairó Tartu Párizs (Inalco) Párizs (Párizs 4) Lille Strasbourg Zágráb Eszék Delhi Torontó Edmonton Peking Sanghaj Varsó Krakkó Poznan 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Litvánia Macedónia Moldova Németország Oroszország Románia Spanyolország Szerbia Szlovákia Szlovénia Törökország Ukrajna Franciaország Vilnius Szkopje Balti Berlin Regensburg Izsevszk Moszkva Szentpétervár Bukarest Marosvásárhely Kolozsvár Madrid Belgrád Újvidék Pozsony Nyitra Eperjes Maribor Ljubljana Ankara Ivano-Frankivszk Párizs III

Hungarológia és magyar nyelvi oktatás

Hungarológia és magyar nyelvi oktatás

Párizs Sorbonne Egyetem Bölcsészettudományi Kar (Páris 4) q jelenlegi lektor: Kuklis Erika q A

Párizs Sorbonne Egyetem Bölcsészettudományi Kar (Páris 4) q jelenlegi lektor: Kuklis Erika q A magyartanítás egyrészt a Közép-európai tanulmányok diplomát adó kurzus keretében folyik, másrészt választható tárgy is. q A kurzus keretében kettő kötelezően választott nyelvüket 5 -5 órában tanulják a hallgatók, további 3× 2 órában történelmet, regionális és országspecifikus civilizációt, irodalmat tanulnak; mindenki más 3 szinten heti 2 órában tanulhatja a magyart. q Összesen évi 16 -20 hallgató van, jelenleg 2 fő alapdiplomás magyarszakos, a többiek választott tantárgyként tanulják különböző nyelvi szinteken. q Összesen heti 11– 12 óra.

Párizs Sorbonne Nouvelle – Paris 3 Egyetem q jelenlegi lektor: Dr. Tóth Réka q

Párizs Sorbonne Nouvelle – Paris 3 Egyetem q jelenlegi lektor: Dr. Tóth Réka q A magyar szak az Alkalmazott Idegen Nyelvek Tanszék (Langues Étrangères Appliqées – LEA) szakjainak egyike, angollal párosítva választható. q 7 beiratkozott magyar szakos hallgató van a 2 működő évfolyamon. Ők heti 10 -12 órában tanulnak magyar nyelvet és civilizációt. q Ezen kívül még az alábbi formákban lehet magyarul tanulni a Paris 3 -on: q választható tanegységként heti 2 órában: q kezdő szinten (általában 10– 12 fő) q az utóbbi években haladó szinten is indult a hallgatók kívánságára (általában 5 -6 fő) q 2018 szeptembere óta egy új képzési formában, ún. LANSAD nyelvként, emelt óraszámban (heti 4 óra, 6 félév): q „Nyelvek más szakosoknak” (Langues pour spécialistes des autres disciplines - LANSAD), tulajdonképpen „minor” szakhoz hasonlóan (jelenleg 6 fő)

Párizs Egyetemközi Magyar Központ (CIEH) q kutató-könyvtáros: Balázs Gábor q A Sorbonne Nouvelle –

Párizs Egyetemközi Magyar Központ (CIEH) q kutató-könyvtáros: Balázs Gábor q A Sorbonne Nouvelle – Paris 3 Egyetem működik az 1985 -ben alapított Egyetemközi Magyar Központ (Centre Interuniversitaire d’Études Hongroises - CIEH), amely a Párizsi Magyar Intézettel, valamint egyetemi partnereivel együttműködve magyar és közép-európai vonatkozású tudományos és kulturális eseményeket (konferenciákat, szemináriumokat) szervez, kutatásokat végez és koordinál. q A CIEH könyvtára Franciaországban egyedülálló, páratlanul gazdag gyűjtemény, közel 6000 kötet, amelyet mind a magyar, mind a francia fél folyamatosan gyarapít. Gyűjtőköre mindenekelőtt a franciára fordított magyar irodalom és tudomány, illetve a régebbi és a kortárs magyar irodalom, bölcsészet– és társadalomtudomány. q A könyvtár látogatottsága: heti 52 olvasó.

Párizsi INALCO Egyetem (Institut national des langues et des civilisations orientales - Université Sorbonne

Párizsi INALCO Egyetem (Institut national des langues et des civilisations orientales - Université Sorbonne Paris Cité) q jelenlegi lektor: Sziklai Éva q Az első finnugor tanszék alapítása óta (1931) folyik állandó magyar oktatás. q A nyelvi képzéshez itt is kapcsolódnak irodalom és történelem kurzusok. q Minden nyelvi szinten folyamatos a hallgatói kör. q Idén 39 beiratkozott diák van. q Összesen heti 12 óra.

Lille-i Egyetem q jelenlegi lektor: Dr. Lőrinszky Ildikó q A magyaroktatás korábban a Charles

Lille-i Egyetem q jelenlegi lektor: Dr. Lőrinszky Ildikó q A magyaroktatás korábban a Charles de Gaulle Egyetemhez (Lille 3) tartozott, az „új” egyetem 2018. januári megalakulása óta az Idegen Nyelvi, Irodalmi és Civilizációs Kar (Faculté des langues, littératures et civilisations étrangères) része. q Önálló magyar szak nincs és a magyarnyelv-tanulás semmilyen BA- vagy MA-képzésnek nem kötelező része. A hallgatók szabadon választhatják a tárgyat és három évig tanulhatnak magyarul, heti egy 120 perces nyelvóra keretében. q Az órát gyakran választják a nyelvészet szakos hallgatók, akiknek két féléven át kötelező valamilyen „ritka” nyelvet tanulniuk, emellett nagyon népszerű a magyar leszármazottak körében is. q Az első évben általában 12 -14 hallgató iratkozik fel az órákra, de nem mindenki jár rendszeresen, az egyetemen ugyanis nincs semmilyen óralátogatási kötelezettség. q Másod- és harmadéven kis létszámú (3 -7 fős) csoportokban folyik az oktatás. q Idén 23 fő tanul magyarul 3 csoportban, csoportonként heti 120 perben. Mellettük sok az ún. „rendkívüli hallgató” (auditeurs libres), akik nem számítanak bele a hivatalos csoportlétszába.

Strasbourgi Egyetem q Programok szervezésében a tanszék együtt tud működni más tanszékekkel, a Strasbourgi

Strasbourgi Egyetem q Programok szervezésében a tanszék együtt tud működni más tanszékekkel, a Strasbourgi Magyar Kulturegyesülettel és Magyarország Európa Tanács melletti Állandó Képviseletével is. q Az Idegen Nyelvek Karán van a Magyar Tanulmányok Tanszéke q A magyar szakos képzés nyelvi és kultúrtörténeti órákból áll. A hallgatók az első és a második évfolyamon heti három tanóra nyelvoktatásban, a harmadikon pedig heti két tanóra nyelvi-kulturális-irodalmi képzésben vesznek részt. A szak részét képezi még egy két féléves magyar kultúrtörténeti kurzus is, heti két órában, amely francia nyelven folyik, és amelyet olyan hallgatók is választhatnak, akik magyar nyelvoktatásban nem részesülnek. A magyar nyelvórák is hallgathatók a szak felvétele nélkül. q Összesen 39 fő tanul jelenleg magyarul különböző nyelvi szinteken. q Összesen heti 11– 12 óra.

Vendégoktatók a Magyar Kultúráért program q A program nagymértékben hozzájárult a magyar kultúra külföldi

Vendégoktatók a Magyar Kultúráért program q A program nagymértékben hozzájárult a magyar kultúra külföldi megismertetéséhez és a külföldi magyarságtudományi tanszékek és szakmai műhelyek nagyobb láthatóságához. q A program célja a magyar kultúra és tudomány külföldi népszerűsítése céljából nagyobb közönségnek szervezett projektek – kulturális rendezvények, rendezvénysorozatok, filmvetítések, hangversenyek, koncertek, kiállítások, kiadványok – támogatása.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!