Neleglne vrobne cigariet innos KFS Kriminlny rad finannej

  • Slides: 7
Download presentation
Nelegálne výrobne cigariet

Nelegálne výrobne cigariet

Činnosť KÚFS Kriminálny úrad finančnej správy: • plní a zabezpečuje úlohy v oblasti odhaľovania

Činnosť KÚFS Kriminálny úrad finančnej správy: • plní a zabezpečuje úlohy v oblasti odhaľovania a vyšetrovania trestných činov spáchaných, okrem iného, aj v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblasti spotrebných daní a zisťovania ich páchateľov, • veľké úspechy v oblasti boja s nelegálnou výrobou cigariet.

Tohtoročné záchyty Mesiac/ 2019 Zaistený tovar Škoda voči ŠR Miesto Január 1 610 000

Tohtoročné záchyty Mesiac/ 2019 Zaistený tovar Škoda voči ŠR Miesto Január 1 610 000 ks cigariet a 1 239, 8 kg 260 000 eur tabaku Bardejov Apríl 1 109 400 ks cigariet 111 050 eur Dunajská Streda Apríl 11 500 kg tabakovej suroviny a rezaného tabaku + zariadenie na spracovanie tabaku (sušička a rezačka na tabak) 1 000 eur Sereď Máj 16 500 kg tabakovej suroviny 1 100 000 eur Košice Máj technologické zariadenia na výrobu cigariet, plne funkčná linka na výrobu a balenie cigariet 1 135 000 eur Haniska (Košice okolie)

Tohtoročné záchyty Mesiac/ 2019 Zaistený tovar Škoda voči ŠR Miesto Máj 1 425 kg

Tohtoročné záchyty Mesiac/ 2019 Zaistený tovar Škoda voči ŠR Miesto Máj 1 425 kg tabaku, 3 194 cigár, 150 124 600 eur 000 ks cigariet Pezinok Máj 10 932 760 ks cigariet + 200 000 eur ako finančnú hotovosť 1 100 000 eur Madunice Jún 14 000 ks cigariet, komponenty na výrobu cigariet (cigaretové fólie, papier, obaly, filtre) 1 423 000 eur Košice August 2 500 kg tabakovej suroviny, 500 000 eur 3 500 000 kusov cigariet, stroje a komponenty na spracovanie tabaku Slovenská Nová Ves

Tohtoročné záchyty Mesiac/ 2019 Zaistený tovar Škoda voči ŠR Miesto August 2 výrobné linky,

Tohtoročné záchyty Mesiac/ 2019 Zaistený tovar Škoda voči ŠR Miesto August 2 výrobné linky, komponenty na výrobu cigariet, 4 500 000 ks cigariet, 20 000 kg tabaku 2 000 eur Michalovce Október 3 výrobné linky, obrovské množstvo cigariet a tabakovej suroviny , 47 zadržaných - Veľké Kostoľany Slovenská republika ako tranzitná krajina – väčšina nelegálne vyrobených cigariet putuje ďalej do Európy – VB, Nemecko, Poľsko, ČR

Ďakujeme

Ďakujeme