ndrade kursplaner Undervisningen i centrum Alla kursplaner har

  • Slides: 9
Download presentation
Ändrade kursplaner

Ändrade kursplaner

Undervisningen i centrum • Alla kursplaner har ändrats i grundskolan, sameskolan, specialskolan och grundsärskolan.

Undervisningen i centrum • Alla kursplaner har ändrats i grundskolan, sameskolan, specialskolan och grundsärskolan. • Syftet med ändringarna är en bättre balans mellan undervisning, bedömning och betygssättning. • Arbetet har gjorts i samarbete mellan lärare, forskare, myndigheter och organisationer. Sida 2

Vad är ändrat? • Fakta och förståelse har lyfts fram. • Omfattningen av det

Vad är ändrat? • Fakta och förståelse har lyfts fram. • Omfattningen av det centrala innehållet har setts över. • Betonat grundläggande kunskaper för de yngre eleverna. • Ökande inslag av analytisk förmåga i takt med att eleverna blir äldre. • Grundskolans och grundsärskolans kursplaner är samordnade. • Kunskapskraven är mindre detaljerade. Sida 3

Sida 4

Sida 4

Varför har vi ändrat kursplanerna? • Syfte och centralt innehåll ska få tydligare fokus

Varför har vi ändrat kursplanerna? • Syfte och centralt innehåll ska få tydligare fokus i undervisningen. • Kunskapskraven ska bli ett bättre stöd för betygssättning. • Målet är att stärka elevernas kunskapsutveckling. Sida 5

När börjar kursplanerna att gälla? • Kursplanerna börjar att gälla den 1 juli 2022.

När börjar kursplanerna att gälla? • Kursplanerna börjar att gälla den 1 juli 2022. Tillämpningen har skjutits fram ett år på grund av coronapandemin. • Det är inga övergångsregler för grundskolan och motsvarande skolformer. Sida 6

Material från Skolverket – stöd för ert arbete Så använder ni kurs-och ämnesplanerna Ett

Material från Skolverket – stöd för ert arbete Så använder ni kurs-och ämnesplanerna Ett övergripande material om kurs-och ämnesplaner, undervisning och bedömning. Att planera, bedöma och ge återkoppling Ett material om att planera för undervisning och kunskapsbedömning. Ämnessidor Ämnesspecifika material som bygger på kursplaner och kommentarmaterial. Sida 7

Hur ska vi lägga upp arbetet? • Hur tycker ni lärare att vi ska

Hur ska vi lägga upp arbetet? • Hur tycker ni lärare att vi ska lägga upp arbetet med de nya kursplanerna? • Vilka förutsättningar behöver ni för att bli insatta i de nya kursplanerna och för att kunna omsätta dem i praktiken? Komplettera gärna med konkreta frågor som är relevanta i er organisation. Sida 8