NDEKLER DOLAR EURO TFE ALTIN ONS BST 100

  • Slides: 36
Download presentation

İÇİNDEKİLER ØDOLAR ØEURO ØTÜFE ØALTIN ONS ØBİST 100 ØCDS PRİMİ ØBRENT

İÇİNDEKİLER ØDOLAR ØEURO ØTÜFE ØALTIN ONS ØBİST 100 ØCDS PRİMİ ØBRENT

$ Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. Doların uluslararası kodu USD’dir. Resmi para birimi dolar

$ Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. Doların uluslararası kodu USD’dir. Resmi para birimi dolar olan ülkeler: • Amerika Birleşik Devletleri • Zimbabwe • Porto Riko • Palau • Mikronezya Federal Devletleri • Marshall Adaları • Ekvator • El Salvador • Doğu Timor $

Amerikan doları, dünya ticaretinde en yaygın kullanılan para birimidir. Uluslararası ticaretin yaklaşık %60’ı dolar

Amerikan doları, dünya ticaretinde en yaygın kullanılan para birimidir. Uluslararası ticaretin yaklaşık %60’ı dolar ile, yaklaşık %20’si euro ile, kalanı ise diğer para birimleri ile yapılır. Doların bu kadar yaygın kullanılmasının en önemli nedeni, 1944 -1971 yılları arasında geçerli olan Bretton-Woods para sistemidir. 2. Dünya Savaşı sonrasında 44 müttefik ülkenin ABD liderliğinde kurdukları, ABD dolarının altına, diğer para birimlerinin de dolar üzerine altına sabitlendiği bu sistemin önemli bir özelliği, sistemdeki paralardan sadece doların altına dönüştürülebilir olmasıydı. Bu da, elinde dolar biriken ülkelerin, nasıl olsa istedikleri zaman bunu altınla değiştirebilecek olmalarının getirdiği rahatlıkla, dolar tutmaya devam etmeleri gibi bir alışkanlık yarattı.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1944 yılı Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri’nin New Hampshire eyaletinin

İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1944 yılı Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri’nin New Hampshire eyaletinin Bretton Woods kasabasında 44 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen konferans ile dünya ticaretini geliştirici finansal sistem üzerinde görüşmeler sağlanarak anlaşma imzalanmıştır. "Uluslararası Para Anlaşması" ile uluslararası ödemelerde kullanılacak yeni bir sistem geliştirilmiştir. Bretton Woods anlaşması ile Dolar, altına dönüşebilen tek para birimi olarak kabul edilmiş ve 1 ons altın 35 dolar olacak şekilde düzenlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri dış talep olduğunda doları bu tutar karşılığında altına çevirmeyi kabul etmiştir. Diğer ülke birimlerinin değeri de dolar göre belirlenecektir. Anlaşmaya göre ancak çok özel ve düzeltilmesi olanaksız parasal dengesizlikler olması halinde herhangi bir ülkeye parasını dolara karşı değerini değiştirme izni verilmiştir. Bu gibi durumlarda öngörülmüş devalüasyon ve revalüasyon oranları en çok yüzde 10 olacak şeklinde karara bağlanmıştır. Bunun üzerindeki değişiklikler için IMF’in izni gerekmektedir

1971’de sistemin çökmesine rağmen, dünya ticaretinin çok büyük bölümünü yapan bu ülkeler doları kullanmaya

1971’de sistemin çökmesine rağmen, dünya ticaretinin çok büyük bölümünü yapan bu ülkeler doları kullanmaya ve rezerv para olarak tutmaya devam ettiler. Daha çok ülke bu parayı rezerv olarak kullanmaya başladıkça, bu trend güçlenerek devam etti. Dolayısıyla bunun psiko-sosyal bir etkisi de var. Diğer taraftan ABD dünyanın en büyük ekonomisi olarak ve büyük bir dış ticaret hacmine de sahip. ABD’nin politik ve ekonomik gücü arttıkça, ABD doları da uluslar arası piyasa da bir tür güvenilir liman oldu. Altın ise kriz dönemlerinin güvenli limanı olarak bilinir. Bu nedenle küresel kriz süresince hemen herkes doların değer kaybetmesini, altının çok daha yükselmesini bekledi. Ancak gelişmeler bunu doğrulamadı.

SIRA ÜLKE REZERV($) 1 ÇİN 3. 125. 000 2 JAPONYA 1. 256. 018 3

SIRA ÜLKE REZERV($) 1 ÇİN 3. 125. 000 2 JAPONYA 1. 256. 018 3 İSVİÇRE 757. 327 13 ALMANYA 200. 199 16 BİRLEŞİK KRALLIK 164. 210 21 ABD 125. 238 23 TÜRKİYE 114. 555

DOLAR/TL

DOLAR/TL

EURO/DOLAR

EURO/DOLAR

DOLAR/KUVEYT DİNARI

DOLAR/KUVEYT DİNARI

 € EURO € Euro veya Avro(simge: €; kod: EUR), Avrupa Birliği'nin kurumları tarafından

€ EURO € Euro veya Avro(simge: €; kod: EUR), Avrupa Birliği'nin kurumları tarafından kullanılan ve Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Ho llanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lükse mburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan'ın oluşturduğu Euro bölgesinin resmî para birimidir. Euro, Amerikan dolarının ardından dünyada en büyük ikinci rezerv para ve en çok kullanılan ikinci para birimi konumundadır. Eylül 2013 itibarıyla dolaşımdaki yaklaşık € 943 milyar değerindeki banknot ve madenî parayla birlikte Euro, dünyadaki en büyük toplam değere sahip para birimidir. Uluslararası Para Fonu'nun çeşitli para birimleri arasında yaptığı 2008 yılı GSYİH ve satın alma gücü paritesi tahminlerine göre, Euro bölgesi dünyadaki ikinci büyük ekonomidir. Euro adı 16 Aralık 1995'te resmen kabul edildi. Euro, 1 Ocak 1999'da hesap birimi olarak dünya finans piyasalarına tanıtıldı. Euro madenî para ve banknotları 1 Ocak 2002'de dolaşıma girdi.

EURO/TL

EURO/TL

EURO/DOLAR

EURO/DOLAR

TÜFE (Açılımı: tüketici fiyatl endeksi) normal bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve

TÜFE (Açılımı: tüketici fiyatl endeksi) normal bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür. Yıllık enflasyon değerindeki değişimi ölçmek için kullanılır. TÜFE, İstatistik bilimindeki indeks sayılar ile hesaplanır. Belli bir yıl seçilir ve bu yıl temel yıl kabul edilir. Endeks değeri 100'dür. Bundan sonraki yıllar, yani cari yıllar enflasyon değerlerine göre değişkenlik gösterir ve temel alınan endekste oynamalar olur.

ÜFE Üretici Fiyatı Endeksi ya da kısaltması (ÜFE), Belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde

ÜFE Üretici Fiyatı Endeksi ya da kısaltması (ÜFE), Belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurtiçine satışa konu olan ürünlerin, üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişikliklerini ölçen fiyat endeksidir. Aylık ya da yıllık enflasyon rakamının belirlenmesinde kullanılır. TÜİK, 2005 yılından itibaren , üretici enflasyonunu belirlemek için ÜFE‘yi kullanmaya başlamıştır. Önceden kullanılan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE), yurtiçinde üretimi yapılan maddelerin fiyatlarının, kısmen üreticiden kısmen de üretim yapmayan ve toptan satışla uğraşan aracılardan elde edilmesi ile hesaplanan; fiyatlara, tüketiciye yansıyan vergiler ile toptancı marjlarının dahil olduğu, karma bir fiyat endeksiydi. Gerek malların tüketim aşamasındaki fiyat değişimlerini ölçen TÜFE‘ye karşılık üretim aşamasındaki fiyat değişimlerini ölçen daha anlamlı bir endeks oluşturmak amacıyla Üretici Fiyatları Endeksi hesaplamasına geçilmiştir.

Ø TÜFE'de fiyatlar, üreticilerin yanı sıra toptan satış noktalarından da (sebze, meyve ve balık

Ø TÜFE'de fiyatlar, üreticilerin yanı sıra toptan satış noktalarından da (sebze, meyve ve balık hâllerinden) derlenmektedir. Toptan eşya fiyatlarına Katma Değer Vergisi (KDV) gibi vergiler dahil edilmektedir. Ø ÜFE'de, fiyatların özellikle üreticilerden derlenmesi esastır ve ürün fiyatları vergiler hariç, yurtiçi peşin satış fiyatlarıdır.

ÜFE KAPSAMINDAKİ SEKTÖRLER: Gayrisafi millî hasıla (GSMH) içinde yer alan iktisadî faaliyet kollarında: ØTarım,

ÜFE KAPSAMINDAKİ SEKTÖRLER: Gayrisafi millî hasıla (GSMH) içinde yer alan iktisadî faaliyet kollarında: ØTarım, ØAvcılık, ØOrmancılık ØBalıkçılık Sanayide: ØMadencilik ve taş ocakçılığı Øİmalat sanayi ØElektrik, gaz ve su sektörleri

ÜFE KAPSAMI DIŞINDAKİ SEKTÖRLER: ÜFE de kapsanan beş ana sektör dışında kalan ticaret ve

ÜFE KAPSAMI DIŞINDAKİ SEKTÖRLER: ÜFE de kapsanan beş ana sektör dışında kalan ticaret ve hizmet faaliyetlerinde yer alan sektörler endekste kapsanmamaktadır. Bunlar, inşaat, toptan ve perakende ticaret, otel ve lokantalar, ulaştırma, depolama, haberleşme, malî aracı kuruluşların faaliyetleri, eğitim, sağlık işleri ve sosyal hizmetler gibi sektörlerdir.

Kullan. Im Amac. I Üretici Fiyatı Endeksi, aşağıdakilerin de aralarında bulunduğu çeşitli konularda karar

Kullan. Im Amac. I Üretici Fiyatı Endeksi, aşağıdakilerin de aralarında bulunduğu çeşitli konularda karar alıcılara yardımcı olan önemli bir göstergedir. ØEnflâsyon ve ekonomideki fiyat hareketlerinin izlenmesi ØHükümetlerin ekonomik politikalarının belirlenmesi ØÜcretlerin ve fiyatların ayarlanması ØÜretim ve verimlilik hesapları ØMuhasebe hesapları ØFiyat analizlerine ilişkin çalışmalar ØYatırım kararları

ALTIN ONS Altın dünyanın her yerinde aynı ağırlık birimi ile alınıp satıldığını söylemek pek

ALTIN ONS Altın dünyanın her yerinde aynı ağırlık birimi ile alınıp satıldığını söylemek pek mümkün olmamakla birlikte genelde en fazla kullanılan ağırlık birimi ons ve gramdır. Altının dünya borsalarındaki geleneksel ağırlık birimi troy ons olup, bir ons; 31. 10 gram saf altına karşılık gelmektedir. 1 kilogram ağırlığındaki has altın külçesi 32. 15 ons’a karşılık gelmektedir. 1 kg = 32, 15 ons 1 ons = 31, 10 gr. 1 lot Altın = 100 ons

BİST 100 BIST 100 Endeksi, Borsa İstanbul Pay Piyasası için temel endeks olarak kullanılmaktadır.

BİST 100 BIST 100 Endeksi, Borsa İstanbul Pay Piyasası için temel endeks olarak kullanılmaktadır. Borsa İstanbul pazarlarında işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek 100 payın ortak performansının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur.

CDS CDS, Credit Default Swap deyiminin kısaltmasıdır. CDS, bir kişi ya da kuruluşun, kredi

CDS CDS, Credit Default Swap deyiminin kısaltmasıdır. CDS, bir kişi ya da kuruluşun, kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır.

BRENT Brent petrol, Kuzey Denizi’nde çıkarılan ve dünyada en yaygın işlem gören ham petrol

BRENT Brent petrol, Kuzey Denizi’nde çıkarılan ve dünyada en yaygın işlem gören ham petrol türüdür. İngiliz tipi petrol olarak geçer. Brent petrol özellik olarak hem hafif hem de tatlıdır. Petrollerin yoğunluğunun düşük olması hafif olduğu anlamına gelir. Tatlı deyimiyle de sülfür oranının düşük olması kastedilir. %0, 37 oranında sülfür içererek tatlı petroller sınıfına girer. Tatlı petrol olmasının getirdiği avantaj ise benzin ya da dizel gibi yakıt elde ederken rafine sürecinin daha ucuz tutmasıdır. Çünkü düşük sülfür daha kolay ayrıştırılır. Dünyadaki petrol piyasasının üçte ikilik kısmında hakimiyeti vardır.

TEŞEKKÜRLER… HAZIRLAYAN FARUK SARITAŞ

TEŞEKKÜRLER… HAZIRLAYAN FARUK SARITAŞ